Tillsynsmyndighet:

  • ?
  • CySEC
  • FSA

Provisions- och ränteavgifter

Kunder hos Skilling betalar provisionsavgifter endast för valutapar och Spot Metals, och om de har ett Premium-konto. Våra avgifter startar från $35 per miljon USD som handlas. Om kontovalutan är annan än USD omvandlas avgiften till respektive valuta.

Finansiellt instrument Provision per miljon
EUR/USD $35
GBP/USD $40
Resterande valuta (FX) $50
GOLD $60
SILVER $120

Provisionens beräkningsformel

Provision = Handelsstorlek i basvaluta * (USD valutakurs * USD-avgift baserat på omsatt per miljon) * Kontokursens valutakurs

Exempel 1

Du handlar 100.000 GBP/NOK
Kontovaluta EUR

Steg 1 Valutakonvertering av handelsstorlek från basvaluta till USD
100.000 GBP * 1,2846 (GBP/USD rate) = 128.460 USD
Steg 2 Beräkna provisionsavgiften i USD ($50 per USD miljon handlat)
128.460 USD * 0,000050 = 6,42 USD
Ste3 3 Konvertera provisionsavgiften från USD till EUR (kontovaluta)
6,42 USD / 1,1025 (EUR/USD kurs) = 5,82 EUR

Exempel 2

Du handlar 100.000 EUR/USD
Kontovaluta USD

Steg 1 Valutakonvertering av handelsstorlek från basvaluta till USD
100.000 EUR * 1.1025 (EUR/USD rate) = 110.250 USD
Steg 2 Beräkna provisionsavgiften i USD ($35 per USD miljon handlat)
110.250 USD * 0,000035 = 3,85 USD
Steg 3 Inga ytterligare konverteringar behövs eftersom basvalutan är i USD

* Observera att provisionsavgiften endast tillämpas på Premium-konton vid öppning och stängning av positionen

Ränteavgifter

Vid slutet av varje handelsdag (22:00 GMT) kan öppna positioner på ditt konto bli föremål för en avgift som kallas "ränteavgift". Kostnaden kan vara positiv eller negativ, beroende på din handelsriktning och tillämplig kurs. Du kan också se den förväntade avgiften eller krediten i din handelsruta. Debiteringen/krediteringen sker automatiskt och konverteras till den valuta som kontot är denominerad i. debiteringen/krediteringen beräknas och utförs en gång per veckodag för 1 dag övergång, med undantag för onsdagen, då den beräknas och bokförs tre gånger på kontot för att inkludera helgen.

Ränteavgifter på valuta (FX)

För valutapar beräknas kostnaden eller intäkten som ränteskillnaden mellan Tomorrow Next Deposit Rates (TNDR) för de två valutorna, plus den uppräkning som debiteras av företaget och beroende på typ av position (lång eller kort). Kunder kan antingen tjäna eller betala ränta, varigenom de har antingen positiv respektive negativ ränta. Det är möjligt att vissa instrument kan ha negativa ränte-värden på båda sidor som en följd av att provisionen läggs ovanpå räntedifferensen över natten för de två valutorna.

Ränteavgifter beräknas med hjälp av ekvationerna nedan:

Ränta = (Pip värde * räntesats * antal dagar) / 10

Där:

Pip värde: 10 för alla valutapar, med undantag för JPY, HUF och THB par där pip värdet är 1000 och RUB & CZK par där pip värdet är 100
Antal dagar: det totala antalet dagar positionen hålls öppen

Resultatet är dividerat med 10 eftersom ränteavgifterna visas i cent.

Räntor på index

Räntor för index (CFD) baseras på den underliggande interbankräntan för indexet plus företagets tillägg och beräknas med hjälp av ekvationerna enligt:

Räntor köp = (Enheter * Pris) * (Tillägg + Libor) / 365
Räntor sälj = (Enheter * Pris) * (Tillägg – Libor) / 365

Där:

Enheter: det totala antalet enheter köpta / sålda Pris: priset per enhet för indexet
Libor: 1-månaders Libor för den angivna valutan
Tillägg: 3,5% på köp och 3% på sälj

* Tillägg för Premium konton är 2,5%

Räntor på aktier

Räntor för aktier CFD baseras på den underliggande interbankräntan för valutan för den aktuella aktien plus företagets tillägg och beräknas med ekvationerna nedan:

Räntor köp = (Enheter * Pris) * (Tillägg+ Libor ) / 365
Räntor sälj = (Enheter * Pris) * (Tillägg + Libor) / 365

Där:

Enheter: det totala antalet enheter köpta / sålda Pris: aktiens pris
Libor: 1-månaders Libor för den noterade valutan
Tillägg: 4% på köp och 3% på försäljning

* Tillägg för Premium konton är 3,5% (Köp) och 2,5% (Sälj)

Räntor på kryptovalutor

Räntor på kryptuvalutor beräknas som en procentandel av priset.

Räntor = Pris * Tilläggsprocent

Där:

Pris: Kursen på valutan
Tillägg: 0.04%

Ett av våra kärnvärden är öppenhet. Även om ränteavgifterna visas tydligt i din handelsruta varje gång du öppnar en ny position, vill vi att du förstår hur våra avgifter beräknas. Vi hoppas att du nu har en bättre förståelse för våra avgifter och inser att detta inte är ett godtyckligt antal som läggs till dina positioner, utan snarare en avgift som beräknas enligt standarden i industrin.

* Ränteavgifter kan ändras när som helst och kan ändras dagligen utan föregående meddelande, beroende på marknadsförhållanden.

Handel med finansiella produkter på margin har en hög grad av risk och passar inte för alla investerare. Se till att du förstår riskerna fullt ut och var noga med att hantera din risk.

Skilling (Seychelles) Ltd, är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority (FSA) under licens nr SD042 (“Företaget”). Suitet 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychellerna.

Handel med finansiella produkter på margin har en hög grad av risk och passar inte för alla investerare. Se till att du förstår riskerna fullt ut och var noga med att hantera din risk.OK