Tilsynsmyndighet:

  • ?
  • CySEC
  • FSA

Hva er CFD trading?

En differansekontrakt (CFD) er et populært verktøy
når man handler i finansielle instrumenter.

CFD trading

CFD trading gir tradere og investorer en mulighet til å spekulere på kursbevegelser i forskjellige markeder uten å eie det underliggende instrumentet. I motsetning til tradisjonelle investeringer (som aksjer og fond) kan man ved hjelp av CFDer også utnytte fallende kurser. Siden man ikke må eie det underliggende instrumentet (f.eks en aksje) kan man selge (gå short) og tjene på fallende kurser, eller tape om kursen går opp. CFDer gir også enkelt tilgang til globale markeder som aksjer, krypto, indekser og råvarer - alt på en konto og på samme sted.

Giring

Giring betyr at du kun må stille opp med en (liten) andel av verdien på din posisjon. Dette betyr at din kjøpekraft blir vesentlig forsterket, siden du kan ha posisjoner som er betydelig større enn ditt investerte beløp.

Giring blir ofte beskrevet som at du låner penger av megleren din, selv om man ikke fysisk låner penger. Du finner mer informasjon om giring lenger nede på siden.

Hvordan fungerer CFD trading?

Med CFD trading så handler du ikke det underliggende instrumentet. I stedet for kjøper du et antall kontrakter eller enheter (CFDer)* dersom du forventer at kursen skal stige, eller selger hvis du forventer at kursen skal falle. Kursen på en CFD vil alltid gjenspeile kursen på det underliggende instrumentet.

* For mer informasjon om CFD aktivaklasser, vennligst se Key Information Document på vår hjemmeside, her.

Eksempel:

For å kjøpe 1 Apple enhet,
trenger du $31.82

Giring 1:10

Din posisjon blir da 10 ganger større

($31.82 x 10 = $318.5).

  • For hvert punkt kursen endrer seg i din favør, vil du tjene 10 ganger denne bevegelsen i forhold til hvor mange enheter (CFDer) du har kjøpt eller solgt.
  • For hvert punkt kursen endrer seg i din disfavør, vil du tape 10 ganger denne bevegelsen i forhold til hvor mange enheter (CFDer) du har kjøpt eller solgt.
  • Så i bunn og grunn må du stille opp med 100% / 10 = 10% ($31.82) av verdien på den handelen du skal gjøre, når giringen er 1:10, og Skilling stiller opp med resten (giring uttrykkes som regel med 1:10 eller 10x). Dersom giringen er høyere, blir andelen du stiller opp med lavere.

Vi tilbyr CFDer på mer enn 800 forskjellige instrumenter, inkludert valuta, råvarer, aksjer, indekser og kryptovaluta. Alt med et minimumsinnskudd så lavt som NOK 1,000.

Start trading

Fordeler med CFD trading

Trade både på stigende og fallende kurser

Åpne enten long eller short (kjøp eller salg) posisjoner i forhold til din strategi.

Giring

Du behøver vesentlig mindre kapital i forhold til å skulle kjøpe det underliggende instrumentet. Giring øker sjansene for både gevinster og tap vesentlig.

Regulert handel

Trading med Skilling skjer i et regulert miljø, der kundemidler holdes adskilt fra selskapet. Skilling er regulert av CySEC med konsesjonsnummer 357/18.

Rask ordreutførelse

Superrask ordreutførelse, helt ned i 8 millisekund for valuta. Ingen inngripen fra vår tradingdesk. Dine handler rutes automatisk til en eller flere av våre likviditetstilbydere, og sikrer en rask og effektiv utførelse av dine ordrer.

Hva er cash behov og giring?

Mens giring er multiplikatoren for ditt "investerte" beløp, er Cash behov det beløpet du har "investert" i hver enkelt handel.

Med en investering på NOK 10,000 og giring på 1:30, kan du kjøpe eller selge et instrument til en verdi av 10,000 x 30 = 300,000.

Cash behov er den omvendte logikken av eksempelet over.

Dersom du ønsker å gjøre en trade med verdi NOK 120,000 og giringen er 1:30, vil Cash behov (investert beløp) være 120,000/30 = 4,000.

Giring og Cash behov varierer mellom 1:2 til 1:30 , avhengig av aktivaklasse for instrumentet. Mer informasjon finner du her.

Eksempel:

Dersom du har en kontoverdi på NOK 10,000 og giringen er 1:30, vil hver krone gi adgang til å handle for 30 kroner, slik at du an handle for inntil 300,000.

Din investering
10,000

Giring
1:30

Trading volum
300,000

Dette betyr at med et mindre innskutt beløp kan du tjene (og tape) det samme som om du handler aksjer på børs (uten giring). Dette fordi effekten av giring kan gi en mye høyere avkastning (og tap) på din egenkapital enn tradisjonell handel.

  • Skilling tilbyr "Forsikring mot negativ saldo", slik at du aldri kan tape mer enn innskutt beløp.
Eksempel:
Du har $75 og forventer at kursen på gull skal stige. Du kan enten kjøpe en CFD på gull, eller kjøpe gull på den tradisjonelle måten. Eksemplene er sammenlignet i tabellen.

Dersom du velger den tradisjonelle måten (uten giring) trenger du hele beløpet på $1500 for å kjøpe gull, og du kan kun tjene penger dersom kursen går oppover.
Gull CFD trade
(med 1:20 giring)
Tradisjonell investering
(ingen giring)
Cash behov $75 $1,500
Kjøp 1 unse med gull for $1,500; stenger på $1,550 (du tjente penger) Du tjente $50, eller 66.7% av cash behov Du tjente $50, eller 3.33% of cash behov
Kjøp 1 unse med gull for $1,500; stenger på $1,475 (du tapte penger) Du taper $25, eller 33.3% of cash behov Du taper $25, eller 1.67% of cash behov

Hva er kostnadene med CFD trading?

Spread: Når du trader CFDer er det forskjell på kjøpskurs og salgskurs (spread) og forskjellen her er en kostnad. Om du ønsker å kjøpe er kursen for dette høyere enn om du ønske å selge på samme tidspunkt.

  • Desto smalere spread, desto mindre på kursen bevege seg før du kan tjene penger på din posisjon.
  • Vi tilbyr meget konkurransedyktige spreads.

Renter (kalles også rollover eller swaps): På slutten av hver handelsdag (normalt kl 23.00), vil enhver åpen posisjon på din konto kunne være gjenstand for belastning eller godskriving av renter.

  • Swap kostnader kan være positive eller negative avhengig av om du kjøper eller selger og de gjeldende rentenivåer for instrumentet du handler. For mer informasjon om hvordan renter beregnes, vennligst klikk Commissions and Swap Charges. Vennligst legg merke til at formelen som benyttes kan variere avhengig av hvilket instrument du ser på.

Note: Premium kontoer har lavere spreads og belastes kommisjon i stedet for. Lær mer om forskjellene på kontotyper her.

Hvilke instrumenter kan jeg handle med CFDer?

Du kan trade mer enn 800 instrumenter, inkludert:

Utforsk CFD trading med Skilling

Åpne en ekte konto og start trading i løpet av minutter, eller skaff deg "skills" på en gratis og risikofri demokonto med samme markedsbetingelser.

Trading med finansielle produkter på margin, medfører en høy risiko, og er ikke passende for alle investorer. Vennligst sørg for at du forstår risikoen fult ut, og at du følger opp og håndterer din risiko.OK