expand/collapse risk warning

Berdagang produk kewangan pada margin membawa risiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Pastikan anda memahami sepenuhnya risiko dan berhati-hati untuk menguruskan risiko anda.

Perdagangan produk kewangan pada margin membawa risiko yang tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Pastikan anda memahami sepenuhnya risiko-risiko ini dan berhati-hati menguruskan risiko anda.

Modal anda menghadapi risiko.

Trading Terms

Kecairan kewangan: panduan komprehensif untuk memahaminya

Kecairan kewangan: Piggy bank dengan tanda dolar di atasnya, melambangkan penjimatan wang

Apakah kecairan kewangan?

Kecairan kewangan ialah keupayaan individu atau perniagaan untuk memenuhi obligasi kewangan jangka pendek tanpa mengalami kerugian yang besar. Ia adalah ukuran jumlah tunai atau aset yang sedia ada untuk menampung perbelanjaan segera.

Konsep ini penting dalam pengurusan kewangan, kerana ia memastikan entiti dapat memenuhi kewajipannya dan mengekalkan kestabilan kewangannya. Ia juga penting dalam perancangan, kerana ia membolehkan individu dan perniagaan bersedia untuk perbelanjaan dan kecemasan yang tidak dijangka.

Kecairan boleh dinilai dengan memeriksa baki tunai entiti, akaun belum terima, inventori dan aset lain yang boleh ditukar dengan mudah kepada tunai. Secara umum, semakin tinggi jumlah tunai dan aset yang mudah ditukar, semakin tinggi kecairan entiti.

Ia juga boleh diukur menggunakan pelbagai nisbah kewangan yang menilai keupayaan entiti untuk memenuhi obligasi jangka pendek menggunakan aset semasanya.

Bagaimana untuk mengira nisbah kecairan

Terdapat pelbagai jenis nisbah kecairan; berikut ialah cara mengira setiap satu daripadanya:

1. Nisbah semasa

Nisbah semasa mengukur keupayaan entiti untuk membayar liabiliti semasa menggunakan aset semasanya. Untuk mengiranya, bahagikan jumlah aset semasa dengan jumlah liabiliti semasa.

Current Ratio

2. Nisbah cepat

Nisbah pantas, juga dikenali sebagai nisbah ujian asid, mengukur keupayaan entiti untuk membayar liabiliti semasa menggunakan aset cepatnya, iaitu aset yang boleh ditukar dengan mudah kepada tunai. Untuk mengiranya, tolak inventori daripada jumlah aset semasa dan bahagikan hasilnya dengan jumlah liabiliti semasa.

Quick Ratio

3. Nisbah tunai!

Nisbah tunai mengukur keupayaan entiti untuk membayar liabiliti semasa menggunakan tunai dan setara tunainya. Untuk mengiranya, bahagikan tunai dan kesetaraan tunai dengan jumlah liabiliti semasa.

Cash Ratio

Dengan mengiranya, individu dan perniagaan boleh mengenal pasti sebarang isu mudah tunai yang berpotensi dan mengambil langkah untuk menanganinya sebelum ia menjadi masalah.

Dagangkan Demo: Keadaan dagangan sebenar dengan risiko sifar

Berdagang tanpa risiko pada platform Skilling yang memenangi anugerah dengan akaun demo 10k*.

Daftar

Kelebihan dan kekurangan

Kecairan kewangan menawarkan banyak kelebihan kepada perniagaan, namun terdapat juga beberapa kelemahan yang datang dengan terlalu banyak kecairan.

Kelebihan Keburukan
Penilaian kredit yang dipertingkatkan: kedudukan mudah tunai yang kukuh boleh meningkatkan nilai kredit syarikat dan keupayaan untuk mendapatkan pinjaman yang menguntungkan Pulangan yang lebih rendah: Menyimpan sejumlah besar tunai boleh membawa kepada pulangan pelaburan yang lebih rendah dan terlepas peluang untuk pertumbuhan
Fleksibiliti: Kecairan memberi peluang kepada perniagaan untuk membuat keputusan pantas dan memanfaatkan peluang apabila ia muncul Penggunaan sumber yang tidak cekap: Terlalu banyak kecairan boleh menjadi penggunaan sumber yang tidak cekap, kerana tunai dan aset cair lain tidak digunakan untuk kegunaan produktif
Pembiayaan kecemasan: Kedudukan mudah tunai yang kukuh boleh membantu perniagaan mengendalikan kecemasan kewangan yang tidak dijangka Inflasi: Ia boleh menghakis nilai tunai dari semasa ke semasa. Terlalu banyak wang tunai boleh membawa kepada kehilangan kuasa beli

Secara keseluruhannya, perniagaan perlu mencapai keseimbangan antara mempunyai kecairan yang mencukupi untuk memenuhi obligasi jangka pendek mereka dan melabur dalam pertumbuhan jangka panjang.

Jenis aset dan kecairan

Kecairan ialah tahap di mana aset boleh ditukar dengan cepat dan mudah kepada tunai. Secara umum, lebih cair aset, lebih mudah ia boleh dijual atau didagangkan di pasaran.

Berikut ialah beberapa jenis aset yang paling biasa dan tahap kecairannya:

Wang tunai & setara tunai
Ini adalah yang paling cair kerana ia boleh ditukar dengan mudah kepada tunai dengan sedikit atau tiada kerugian dalam nilai.
Sekuriti boleh pasar
Ini adalah sekuriti yang boleh dijual dengan mudah di pasaran, seperti saham dan bon. Mudah tunainya bergantung pada keadaan pasaran dan volum dagangan .
Akaun belum terima
Ini adalah jumlah terhutang kepada perniagaan oleh pelanggannya yang dijual secara kredit. Kecairan bergantung pada kepercayaan kredit pelanggan dan masa yang diambil untuk mengutip pembayaran.
Inventori
Ini merujuk kepada barangan yang dipegang oleh perniagaan. Kecairannya bergantung pada permintaan untuk produk dan masa yang diperlukan untuk menjualnya.
Hartanah, loji & peralatan
Ini adalah aset jangka panjang yang digunakan untuk menghasilkan barangan atau menyediakan perkhidmatan. Kecairan mereka secara umumnya rendah kerana ia tidak boleh dijual atau ditukar dengan mudah kepada tunai.
Aset tidak ketara
Ini adalah aset yang tidak mempunyai bentuk fizikal tetapi mempunyai nilai, seperti paten, tanda dagangan dan muhibah. Ia juga mempunyai kecairan yang rendah kerana ia tidak boleh dijual atau ditukar dengan mudah kepada tunai.

Dengan mengekalkan gabungan aset cair dan tidak cair yang sihat, perniagaan boleh memastikan bahawa mereka mempunyai wang tunai yang mencukupi untuk memenuhi kewajipan jangka pendek mereka sambil menggunakan strategi pertumbuhan jangka panjang mereka.

Pengurusan modal kerja

Pengurusan modal kerja yang berkesan adalah penting untuk perniagaan dan melibatkan pengoptimuman aliran tunai, mengurus tahap inventori dan mengumpul akaun belum terima tepat pada masanya untuk memenuhi kewajipan kewangan.

Salah satu matlamat utama adalah untuk mengekalkan aliran tunai positif, iaitu perbezaan antara aliran masuk dan aliran keluar tunai syarikat. Ia memastikan mempunyai kecairan yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan jangka pendek.

Satu lagi aspek penting ialah pengurusan inventori. Syarikat mesti mengekalkan tahap inventori yang optimum untuk memastikan mereka dapat memenuhi pesanan pelanggan tanpa menyimpan jumlah inventori yang berlebihan.

Pengurusan modal kerja juga melibatkan pengurusan akaun belum terima untuk memastikan pelanggan membayar invois mereka tepat pada masanya.

Asset Management

Pengurusan aset

Pengurusan aset merujuk kepada proses mengurus aset organisasi untuk memaksimumkan nilainya dan meminimumkan risikonya.

Walaupun penting bagi sesebuah organisasi untuk mempunyai kecairan yang mencukupi untuk memenuhi kewajipannya, kecairan yang berlebihan boleh mengakibatkan pulangan pelaburan yang lebih rendah. Oleh itu, pengurus aset mesti menganalisis portfolio aset mereka dengan teliti dan menyesuaikan pegangan mereka mengikut keperluan untuk memastikan keseimbangan optimum antara kecairan dan keuntungan.

Satu lagi aspek penting dalam pengurusan aset ialah pelbagaian. Dengan cara ini, sesebuah organisasi boleh menyebarkan risikonya dan mengurangkan pendedahannya kepada mana-mana satu aset atau sektor tertentu.

Pengurusan aset yang berkesan juga melibatkan memantau dan menganalisis prestasi aset organisasi tertentu. Dengan kerap menyemak dan menyesuaikan pegangan mereka, pengurus aset boleh memastikan bahawa mereka memaksimumkan nilai aset mereka dan meminimumkan pendedahan risiko mereka.

Bukan nasihat pelaburan. Prestasi masa lalu tidak menjamin atau meramalkan prestasi masa hadapan.