expand/collapse risk warning

Berdagang produk kewangan pada margin membawa risiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Pastikan anda memahami sepenuhnya risiko dan berhati-hati untuk menguruskan risiko anda.

Perdagangan produk kewangan pada margin membawa risiko yang tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Pastikan anda memahami sepenuhnya risiko-risiko ini dan berhati-hati menguruskan risiko anda.

Modal anda menghadapi risiko.

Trading Terms

Fair value: Cerapan dan aplikasi

Nilai saksama: Kalkulator, pen dan wang di atas meja, menunjukkan alat pengiraan kewangan.

Fair value ialah konsep asas dalam kewangan dan perakaunan yang menyediakan penanda aras untuk menilai nilai aset dan liabiliti. Pelabur, penganalisis dan syarikat mesti memahami dan menggunakan fair value untuk membuat keputusan termaklum dan membentangkan penyata kewangan yang tepat. 

Artikel ini akan menyelidiki apa itu fair value, cara ia dikira dan perbezaan antara fair value dan nilai pasaran.

Apakah fair value dan untuk apa ia digunakan?

Fair value ditakrifkan sebagai harga anggaran di mana aset atau liabiliti boleh ditukar antara pihak yang berpengetahuan dan sanggup dalam urus niaga tanpa mengira masa. Konsep ini digunakan secara meluas dalam pelaporan kewangan, analisis pelaburan, dan pengurusan portfolio. Ia memastikan bahawa nilai aset dan liabiliti pada penyata kewangan mencerminkan nilai ekonomi sebenar mereka.

Fair value digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk:

  • Pelaporan kewangan: Syarikat menggunakan fair value untuk membentangkan pandangan yang benar dan saksama tentang kedudukan kewangan mereka dalam penyata kewangan mereka.
  • Analisis pelaburan: Pelabur dan penganalisis menggunakan fair value untuk menilai sama ada aset berada di bawah atau terlebih nilai.
  • Penggabungan dan pengambilalihan: Fair value membantu dalam menentukan nilai syarikat atau asetnya semasa penggabungan dan pengambilalihan.
  • Pengurusan portfolio: Pengurus dana menggunakan fair value untuk membuat keputusan tentang membeli, memegang atau menjual aset.
Tiada komisen, tiada tambahan harga.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Berdagang sekarang

Bagaimanakah fair value dikira?

Pengiraan fair value melibatkan beberapa kaedah, bergantung pada jenis aset atau liabiliti. Berikut ialah pendekatan biasa:

  1. Pendekatan pasaran: Kaedah ini menggunakan harga dan maklumat berkaitan lain yang dijana oleh urus niaga pasaran yang melibatkan aset atau liabiliti yang serupa atau setanding. Sebagai contoh, fair value saham boleh ditentukan berdasarkan harga pasaran semasanya.
  2. Pendekatan pendapatan: Kaedah ini menukar amaun masa hadapan (aliran tunai atau pendapatan kepada amaun semasa (diskaun) tunggal. fair value aset atau liabiliti dikira dengan menganggarkan semasa nilai aliran tunai masa hadapan yang dijangkakan Pendekatan ini sering digunakan untuk aset yang menjana pendapatan dari semasa ke semasa, seperti bon atau hartanah sewa.
  3. Pendekatan kos: Kaedah ini menggambarkan amaun yang diperlukan pada masa ini untuk menggantikan kapasiti perkhidmatan aset (sering dirujuk sebagai kos penggantian semasa). Pendekatan ini biasanya digunakan untuk aset ketara seperti jentera dan bangunan.

Sebagai contoh, memahami cara harga emas ditentukan boleh membantu dalam menilai fair value dengan membandingkannya dengan harga pasaran semasa dan mempertimbangkan arah aliran harga masa hadapan. Walau bagaimanapun, prestasi masa lalu tidak menunjukkan keputusan masa depan dan melibatkan tahap risiko yang tinggi, adalah mungkin untuk kehilangan keseluruhan pelaburan.

Perbezaan antara fair value dan nilai pasaran

Walaupun fair value dan nilai pasaran sering digunakan secara bergantian, ia mempunyai makna dan aplikasi yang berbeza. Berikut adalah perbandingan:

Ciri Fair value Nilai pasaran
Takrif Anggaran harga antara pihak yang berpengetahuan dan bersedia. Harga semasa di mana aset dibeli/dijual di pasaran.
Asas Berdasarkan pelbagai kaedah penilaian. Ditentukan semata-mata oleh permintaan dan penawaran.
Kes penggunaan Laporan kewangan, analisis pelaburan. Keputusan membeli dan menjual.
Kestabilan Lebih stabil dan kurang meruap. Boleh menjadi sangat tidak menentu.
Pengaruh keadaan pasaran Kurang dipengaruhi oleh turun naik pasaran jangka pendek. Secara langsung dipengaruhi oleh keadaan pasaran.

Fair value ialah ukuran yang lebih komprehensif, dengan mengambil kira pelbagai faktor dan kaedah penilaian, manakala nilai pasaran mencerminkan harga semasa yang ditentukan oleh keadaan pasaran.

Apakah cara yang lebih baik untuk menyambut anda selain dengan bonus?
Mulakan dagangan dengan bonus $30 pada deposit pertama anda.

Tertakluk kepada terma dan syarat
Dapatkan Bonus

Ringkasan

Fair value ialah konsep kritikal dalam kewangan dan perakaunan, menyediakan penanda aras untuk menilai nilai ekonomi sebenar aset dan liabiliti. Ia digunakan dalam pelaporan kewangan, analisis pelaburan, penggabungan dan pemerolehan serta pengurusan portfolio. 

Memahami perbezaan antara fair value dan nilai pasaran adalah penting untuk membuat keputusan kewangan termaklum. Dengan memanfaatkan fair value, pelabur dan syarikat boleh memastikan penilaian kewangan dan perancangan strategik yang tepat.

Soalan Lazim

1. Apakah fair value? 

Fair value ialah anggaran harga di mana aset atau liabiliti boleh ditukar antara pihak yang berpengetahuan dan rela dalam urus niaga tanpa syarat.

2. Bagaimanakah fair value dikira? 

Fair value boleh dikira menggunakan pendekatan pasaran, pendekatan pendapatan atau pendekatan kos, bergantung pada jenis aset atau liabiliti.

3. Apakah perbezaan antara fair value dan nilai pasaran? 

Fair value ialah harga anggaran berdasarkan pelbagai kaedah penilaian, manakala nilai pasaran ialah harga semasa yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran dalam pasaran.

Alami platform pemenang anugerah Skilling
Cuba mana-mana platform dagangan Skilling pada peranti pilihan anda merentas web, android atau iOS.
Daftar

4. Mengapakah fair value penting? 

Fair value adalah penting untuk menyediakan pelaporan kewangan yang tepat, analisis pelaburan, dan membuat keputusan dalam penggabungan dan pemerolehan serta pengurusan portfolio.

5. Bagaimanakah fair value mempengaruhi penyata kewangan? 

Fair value memastikan bahawa nilai aset dan liabiliti pada penyata kewangan mencerminkan nilai ekonomi sebenar mereka, memberikan pandangan saksama tentang kedudukan kewangan syarikat.

Dengan memahami dan menggunakan fair value, perniagaan dan pelabur boleh membuat keputusan yang lebih bermaklumat dan membentangkan pandangan yang benar dan saksama tentang kesihatan kewangan mereka.

Artikel ini ditawarkan untuk maklumat umum dan bukan merupakan nasihat pelaburan. Harap maklum bahawa pada masa ini, Skilling hanya menawarkan CFDs.

Tiada komisen, tiada tambahan harga.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Berdagang sekarang
Apakah cara yang lebih baik untuk menyambut anda selain dengan bonus?
Mulakan dagangan dengan bonus $30 pada deposit pertama anda.

Tertakluk kepada terma dan syarat
Dapatkan Bonus
Alami platform pemenang anugerah Skilling
Cuba mana-mana platform dagangan Skilling pada peranti pilihan anda merentas web, android atau iOS.
Daftar