expand/collapse risk warning

Berdagang produk kewangan pada margin membawa risiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Pastikan anda memahami sepenuhnya risiko dan berhati-hati untuk menguruskan risiko anda.

Perdagangan produk kewangan pada margin membawa risiko yang tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Pastikan anda memahami sepenuhnya risiko-risiko ini dan berhati-hati menguruskan risiko anda.

Modal anda menghadapi risiko.

Trading Terms

EBIT: Cara menggunakannya untuk mengukur prestasi perniagaan

Lelaki dalam sut menganalisis data pasaran saham pada skrin, memaparkan EBIT.

Menjalankan perniagaan yang berjaya bukanlah sesuatu yang mudah. Salah satu cabaran utama yang dihadapi usahawan ialah menilai kesihatan kewangan syarikat mereka. Terdapat pelbagai metrik yang boleh digunakan untuk menilai prestasi, tetapi satu yang menonjol ialah  EBIT - Pendapatan Sebelum Faedah dan Cukai. Ini ialah alat berkuasa yang boleh memberikan cerapan berharga tentang keuntungan dan kestabilan kewangan perniagaan. Dengan memahaminya dan cara menggunakannya, usahawan boleh membuat keputusan yang lebih termaklum, menganalisis arah aliran dan mengoptimumkan operasi mereka untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi, mari kita selami dunia EBIT dan temui cara ia boleh digunakan untuk mengukur prestasi perniagaan.

Apakah EBIT?

Secara ringkas, EBIT (Pendapatan Sebelum Faedah dan Cukai) ialah ukuran jumlah wang yang dijana oleh perniagaan daripada operasi terasnya, sebelum mengambil kira kos faedah ke atas pinjaman dan cukai pendapatan. Dengan memberi tumpuan semata-mata pada pendapatan operasi syarikat, EBIT membantu mengasingkan kesan keputusan pembiayaan dan dasar cukai, memberikan gambaran yang lebih tepat tentang keuntungannya.

Bagaimana untuk mengira EBIT

Untuk mengira EBIT, kita boleh menggunakan salah satu daripada dua formula di bawah:

how-to-calculate-ebit-formular-1-ms.png

Ataupun

how-to-calculate-ebit-formular-2-ms.png

Mari kita pecahkan setiap formula ini:

EBIT = Hasil - COGS - Perbelanjaan Operasi:

Dalam formula ini, kami mengira EBIT dengan menolak kos barang dijual (COGS) dan perbelanjaan operasi daripada hasil. COGS ialah kos langsung untuk mengeluarkan barangan atau perkhidmatan, manakala perbelanjaan operasi termasuk kos seperti upah, sewa, utiliti, pemasaran dan perbelanjaan pentadbiran.

Sebagai contoh, jika hasil syarikat ialah $10 juta, COGS ialah $4 juta dan perbelanjaan operasi ialah $2 juta, kami boleh mengira EBIT seperti berikut:

EBIT = $10 juta - $4 juta - $2 juta = $4 juta

EBIT = Pendapatan Bersih + Faedah + Cukai:

Dalam formula ini, kami mengira EBIT dengan menambah kembali faedah dan cukai kepada pendapatan bersih. Pendapatan bersih ialah jumlah keuntungan yang diperoleh syarikat selepas semua perbelanjaan, termasuk faedah dan cukai, ditolak daripada hasilnya.

Sebagai contoh, jika pendapatan bersih syarikat ialah $5 juta, ia membayar cukai $1 juta dan faedah $2 juta, kami boleh mengira EBIT seperti berikut:

EBIT = $5 juta + $1 juta + $2 juta= $8 juta

EBIT lwn EBITDA

Kedua-dua EBIT (Pendapatan Sebelum Faedah dan Cukai) dan EBITDA (Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut Nilai dan Pelunasan ) boleh digunakan untuk menilai keuntungan sesebuah syarikat. Walau bagaimanapun, walaupun kedua-duanya memberikan maklumat tentang keuntungan operasi syarikat, terdapat perbezaan penting antara kedua-duanya. Berikut ialah jadual untuk membezakannya dengan lebih baik:

EBIT EBITDA
Perbezaan EBIT mengukur pendapatan syarikat sebelum faedah dan cukai, yang bermaksud ia mengambil kira pendapatan operasi yang dijana oleh aktiviti perniagaan teras syarikat. Ia dikira dengan menolak perbelanjaan operasi dan kos barang yang dijual daripada hasil. Ia juga dirujuk sebagai keuntungan operasi. EBITDA, sebaliknya, dikira dengan menambahkan semula perbelanjaan bukan tunai seperti susut nilai dan pelunasan kepada EBIT. Ini menyediakan ukuran pendapatan syarikat sebelum perbelanjaan ini diambil kira. Ia sering digunakan untuk menilai kesihatan kewangan syarikat dalam industri di mana perbelanjaan modal adalah tinggi.
Bagaimana nak guna EBIT boleh digunakan untuk menilai kecekapan operasi syarikat, kerana ia mengambil kira perbelanjaan operasi dan kos barang yang dijual. EBITDA boleh digunakan untuk menilai kesihatan kewangan syarikat, terutamanya dalam industri berintensif modal seperti dalam pembuatan.
Kebaikan dan keburukan Kelebihan menggunakan EBIT ialah ia menyediakan ukuran keuntungan operasi syarikat yang mudah dan mudah difahami. Ia juga merupakan metrik yang berguna apabila membandingkan keuntungan syarikat dalam industri yang sama. Walau bagaimanapun, ia tidak mengambil kira perbelanjaan bukan tunai seperti susut nilai dan pelunasan, yang boleh menjadi ketara dalam sesetengah industri. Kelebihan menggunakan EBITDA ialah ia menyediakan ukuran keuntungan syarikat yang lebih komprehensif dengan menambahkan semula perbelanjaan bukan tunai. Ia amat berguna apabila membandingkan kesihatan kewangan syarikat dalam industri berintensif modal. Walau bagaimanapun, ia tidak mengambil kira perubahan modal kerja, pembayaran faedah atau cukai, yang boleh memberi kesan kepada aliran tunai dan keuntungan syarikat.
Alami platform pemenang anugerah Skilling
Cuba mana-mana platform dagangan Skilling pada peranti pilihan anda merentas web, android atau iOS.
Daftar

Mengapa EBIT penting kepada pedagang?

  1. EBIT ialah metrik penting untuk peniaga kerana ia menyediakan ukuran keuntungan syarikat daripada operasi perniagaan terasnya, tanpa kesan perbelanjaan faedah dan cukai. Dengan menganalisis EBIT syarikat, peniaga boleh menilai sejauh mana kecekapan syarikat menjana keuntungan daripada aktiviti perniagaan terasnya, yang boleh membantu dalam membuat keputusan pelaburan.
  2. Pedagang menggunakannya sebagai metrik utama apabila menilai kesihatan kewangan dan keuntungan syarikat. Dengan membandingkan EBIT syarikat dari semasa ke semasa, peniaga boleh menilai sama ada keuntungan syarikat itu bertambah baik atau menurun. Mereka juga boleh menggunakannya untuk membandingkan keuntungan syarikat dalam industri yang sama, yang boleh membantu dalam mengenal pasti syarikat mana yang berprestasi baik dan mana yang mungkin bergelut.
  3. Ia sering digunakan dalam nisbah kewangan, seperti nisbah EBIT-kepada-jualan, yang mengukur keupayaan syarikat untuk menjana keuntungan daripada hasil jualannya. Nisbah ini sering digunakan oleh peniaga untuk membandingkan keuntungan syarikat dalam industri yang sama, dan boleh memberikan gambaran tentang kecekapan operasi syarikat.

Apakah kaitan antara EBT, EBIT, EBITA, EBITDA?

EBT, EBIT, EBITA dan EBITDA ialah semua metrik kewangan yang memberikan maklumat tentang situasi ekonomi, keuntungan dan kecekapan syarikat. Dengan mengecualikan perbelanjaan tertentu, metrik ini membolehkan perbandingan merentas desa dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang prestasi kewangan syarikat.

Bayangkan sebuah piramid, di mana asasnya ialah EBT (Pendapatan Sebelum Cukai), iaitu keuntungan sebelum cukai ditolak. EBIT (Pendapatan Sebelum Faedah dan Cukai) ialah peringkat seterusnya, di mana perbelanjaan faedah juga ditolak daripada EBT. Ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keuntungan syarikat dengan tidak termasuk perbelanjaan faedah.

Menaikkan piramid, kami mempunyai EBITA (Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai dan Pelunasan), yang mengecualikan pelunasan tidak ketara aset seperti sebagai paten atau tanda dagangan. Metrik ini memberikan lebih kejelasan tentang prestasi kewangan syarikat dengan mengecualikan perbelanjaan bukan tunai tertentu.

Akhir sekali, di bahagian atas piramid, kami mempunyai EBITDA (Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut Nilai dan Pelunasan), yang merupakan metrik paling komprehensif. EBITDA tidak termasuk perbelanjaan faedah, cukai, susut nilai aset ketara seperti bangunan atau peralatan dan pelunasan aset tidak ketara. Metrik ini memberikan gambaran paling jelas tentang keuntungan syarikat daripada operasi terasnya.

Kesimpulan

Jika anda seorang pelabur, maka anda tahu bahawa menganalisis kesihatan kewangan syarikat adalah penting sebelum melabur wang titik peluh anda. Dan apabila ia datang untuk mengukur prestasi syarikat, EBIT ialah metrik utama yang anda tidak mampu untuk terlepas pandang. Dengan memasukkan metrik kewangan ini ke dalam analisis anda, anda boleh membuat keputusan pelaburan yang lebih termaklum dan berpotensi meningkatkan pulangan anda.

Bukan nasihat pelaburan. Prestasi masa lalu tidak menjamin atau meramalkan prestasi masa hadapan.

Alami platform pemenang anugerah Skilling
Cuba mana-mana platform dagangan Skilling pada peranti pilihan anda merentas web, android atau iOS.
Daftar