expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Tài sản là gì?

Tài sản là gì: Bitcoin, đại diện cho vật phẩm kỹ thuật số hoặc vật chất có giá trị.

Nếu bạn đang muốn đạt được thành công về mặt tài chính, việc hiểu khái niệm tài sản là rất quan trọng. Chúng có thể cung cấp nền tảng để xây dựng danh mục đầu tư đa dạng và đạt được các mục tiêu tài chính của bạn. Nhưng chính xác thì tài sản là gì và làm thế nào để bạn xác định chúng? Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu định nghĩa và các loại khác nhau của chúng, bao gồm tài sản ngắn hạn và dài hạn.

Ngoài ra, chúng ta sẽ xem xét các loại tài sản rất quan trọng để đa dạng hóa danh mục đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận đầu tư của bạn. Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dạn hay mới bắt đầu, bài đăng này sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị về thế giới tài sản và giúp bạn đạt được thành công về mặt tài chính.

Tài sản là gì?

Đó là một nguồn tài nguyên hoặc tài sản có giá trị kinh tế và dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích trong tương lai. Trong kế toán, tài sản được liệt kê trên bảng cân đối kế toán và được sử dụng để tính giá trị ròng của công ty, bằng tổng tài sản trừ đi nợ phải trả. Ví dụ về tài sản bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho, thiết bị, nhà cửa và các khoản đầu tư.

Để được coi là tài sản, nó phải đáp ứng một số yêu cầu sau:

  1. Sự kiện làm phát sinh tài sản phải kết thúc.  Điều này có nghĩa là công ty đã hoàn thành giao dịch hoặc hoạt động dẫn đến việc mua lại tài sản.
  2. Công ty phải có được quyền kiểm soát kinh tế đối với tài sản.  Điều này có nghĩa là công ty có quyền hợp pháp để sử dụng, bán hoặc chuyển nhượng tài sản đó.
  3. Tài sản này phải được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho công ty.

Điều quan trọng cần lưu ý là tài sản có thể thay đổi khác nhau tùy thuộc vào công ty và tính chất hoạt động của công ty. Ví dụ: một công ty sản xuất có thể có một lượng hàng tồn kho đáng kể như một tài sản, trong khi một công ty hoạt động dựa trên dịch vụ có thể có nhiều khoản phải thu hơn như một tài sản. Ngoài ra, một công ty tập trung vào tăng trưởng có thể có tỷ lệ tài sản vô hình cao hơn, chẳng hạn như bằng sáng chế và nhãn hiệu, trong khi một công ty lâu đời hơn có thể có nhiều tài sản hữu hình hơn như tài sản và thiết bị.

Nhìn chung, tài sản của một công ty phản ánh mô hình kinh doanh, ngành và điều kiện kinh tế độc đáo của công ty đó. Bằng cách hiểu tài sản có thể thay đổi như thế nào dựa trên các yếu tố này, các công ty có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách phân bổ nguồn lực và quản lý tài chính một cách hiệu quả.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Các loại tài sản

Tài sản có thể được chia thành hai thành phần: tài sản hiện tại và tài sản dài hạn.

  1. Tài sản hiện tại:  Là những tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc chu kỳ hoạt động của công ty, tùy theo thời gian nào dài hơn. Chúng thường được sử dụng để tài trợ cho hoạt động hàng ngày của công ty. Ví dụ bao gồm hàng tồn kho, tiền mặt, các khoản phải thu và chi phí trả trước. Tiền mặt là tài sản lưu động có tính thanh khoản cao nhất và rất quan trọng để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. Các khoản phải thu là số tiền khách hàng còn nợ đối với hàng hóa hoặc dịch vụ đã được giao nhưng chưa được thanh toán. Hàng tồn kho bao gồm hàng hóa mà công ty có sẵn để bán và chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước, chẳng hạn như phí bảo hiểm.
  2. Tài sản dài hạn: Còn được gọi là tài sản dài hạn, là những tài sản không dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt và được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi ích kinh tế cho công ty trong hơn một năm. Ví dụ bao gồm tài sản, nhà xưởng và thiết bị, tài sản vô hình và các khoản đầu tư. Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị là những tài sản hữu hình được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như nhà cửa, máy móc và phương tiện. Tài sản vô hình là phi vật chất, nghĩa là chúng không có sự hiện diện vật lý, chẳng hạn như bằng sáng chế, bản quyền và nhãn hiệu. Các khoản đầu tư bao gồm các chứng khoán như cổ phiếu và trái phiếu được giữ trong hơn một năm.

Các loại tài sản là gì?

Các loại tài sản là các loại công cụ tài chính nhóm các tài sản có đặc điểm và hành vi tương tự trên thị trường, cũng như các khung pháp lý tương tự. Điều này có thể bao gồm cả tài sản vật chất như bất động sản hoặc hàng hóa và tài chính như cổ phiếu, trái phiếu và các khoản tương đương tiền.

Họ giúp các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro. Bằng cách đầu tư vào nhiều loại tài sản từ các loại khác nhau, nhà đầu tư có thể bù đắp khoản lỗ ở một loại tài sản này bằng lợi nhuận ở một loại tài sản khác. Điều này có thể giúp họ giảm rủi ro tổng thể cho danh mục đầu tư của họ.

what-are-asset-classes-vi.jpg

Tuy nhiên, đa dạng hóa không đảm bảo lợi nhuận dương hoặc loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Với tư cách là một nhà đầu tư, điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và khoảng thời gian khi lựa chọn các loại tài sản và xây dựng danh mục đầu tư của mình.

Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Đăng ký

Ví dụ về các loại tài sản

Các loại tài sản được nhóm lại với nhau dựa trên cấu trúc và đặc điểm tài chính của chúng. Bốn loại tài sản truyền thống bao gồm:

  • Vốn chủ sở hữu: Loại tài sản này bao gồm cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty giao dịch công khai. Cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ là ba loại cổ phiếu khác nhau được phân loại dựa trên vốn hóa thị trường của công ty.

equities-vi.jpg

  • Thu nhập cố định: Tài sản có thu nhập cố định là những khoản đầu tư kiếm lãi theo thời gian và hoàn lại số tiền ban đầu được trả khi đáo hạn. Trái phiếu là loại tài sản thu nhập cố định phổ biến nhất, bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu đô thị.

fixed-income-vi.jpg

  • Thị trường tiền tệ: Tài sản trên thị trường tiền tệ có tính thanh khoản cao và bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Chúng thường được coi là khoản đầu tư có rủi ro thấp nhưng không có nhiều cơ hội để tăng trưởng. Tiền tệ cũng được bao gồm trong lớp này.

money-market-vi.jpg

  • Đầu tư thay thế: Đầu tư thay thế là tài sản phi truyền thống bao gồm bất động sản, hàng hóa và tiền điện tử. Những khoản đầu tư này có hồ sơ rủi ro và lợi nhuận khác nhau so với các khoản đầu tư truyền thống và đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn để đầu tư.

alternative-investments-vi.jpg

Đề nghị đọc: Giao dịch ngoại hối là gì và nó hoạt động như thế nào?

Bạn cũng có thể quan tâm đến: Chiến lược giao dịch trong ngày, mẹo và câu hỏi thường gặp

Tóm lại, hiểu được tài sản là gì và các loại tài sản khác nhau là rất quan trọng để đạt được thành công về mặt tài chính. Bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn trên các loại tài sản khác nhau, bạn có thể quản lý rủi ro và tăng cơ hội đạt được các mục tiêu tài chính của mình.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký
Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Đăng ký