expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Chênh lệch (spread) là gì: Định nghĩa và tác động của nó

Một hình ảnh thể hiện chênh lệch (spread) là gì.

Hiểu mức chênh lệch (spread) trong giao dịch và mối quan hệ của nó với thị trường là chìa khóa để nắm bắt tốt hơn các diễn biến của thị trường. Trong Giao dịch CFD, chênh lệch (spread) giá mua-bán là cần thiết đối với nhà giao dịch vì đó là cách định giá cả hai công cụ phái sinh.

Chênh lệch (spread) là gì?

Trong giao dịch, chênh lệch (spread) đề cập đến chênh lệch giá giữa giá bán (giá thầu) và giá mua (giá chào bán). Các nhà môi giới thường niêm yết giá của họ trong chênh lệch (spread), do đó, giá mua một tài sản sẽ luôn cao hơn một chút so với thị trường cơ bản, trong khi giá bán tài sản đó sẽ luôn thấp hơn một chút.

Chúng ta hãy xem một ví dụ về chênh lệch (spread) giá chào bán.

Giả sử giá chào mua hiện tại của một cổ phiếu là 50 USD và giá chào bán là 55 USD. Chênh chênh lệch (spread) giá mua-bán trong trường hợp này là $5 ($55 - $50). Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể mua cổ phiếu với giá 50 USD và bán với giá 55 USD.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Điều gì tác động đến chênh lệch (spread) giá chào bán

Mức chênh lệch (spread) thay đổi tùy thuộc vào tài sản cơ bản, điều kiện thị trường và mức độ thanh khoản của thị trường. Thông thường, chênh lệch (spread) giá chào mua sẽ hẹp hơn đối với các tài sản được giao dịch nhiều và có số lượng lớn người tham gia thị trường, điều này khiến giá chào mua và giá chào bán gần nhau hơn.

Nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để quyết định có nên mua hoặc bán một tài sản cụ thể hay không. Chênh chênh lệch (spread) giá thầu-yêu cầu hẹp hơn có thể cho thấy rằng tài sản có tính thanh khoản cao hơn và do đó dễ giao dịch hơn, trong khi chênh lệch (spread) giá thầu-yêu cầu rộng hơn có thể cho thấy rằng tài sản có tính thanh khoản kém hơn và khó giao dịch hơn.

Phí chênh lệch (spread) là gì?

Trong giao dịch, phí chênh lệch (spread) có thể được áp dụng dưới dạng số tiền cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch. Chúng thường được các nhà giao dịch gánh chịu khi họ tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch và được sử dụng để đền bù cho nhà môi giới vì đã cung cấp tính thanh khoản và tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch.

Một nhà giao dịch sử dụng chênh lệch (spread) để giao dịch sẽ dự đoán rằng giá thị trường sẽ tăng cao hơn chi phí chênh lệch (spread). Khi điều này xảy ra, giao dịch có thể được đóng lại với lợi nhuận. Ngay cả khi thị trường di chuyển theo hướng dự đoán, nhà giao dịch có thể đóng vị thế thua lỗ nếu giá không tăng cao hơn chi phí chênh lệch (spread) giá.

Các loại chênh lệch (spread) phổ biến khác trong tài chính

Trong tài chính, có rất nhiều loại chênh lệch giá khác nhau với những đặc điểm riêng:

  1. Chênh chênh lệch (spread) giá thầu: Sự chênh lệch giữa mức giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho một tài sản (giá thầu) và mức giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận (giá chào bán). Chênh chênh lệch (spread) giá chào mua là cách cả hai công cụ phái sinh được định giá trong giao dịch CFD.
  2. Chênh chênh lệch (spread) lợi suất: Đây là sự khác biệt về lợi suất giữa hai trái phiếu có xếp hạng tín dụng hoặc kỳ hạn khác nhau.
  3. Chênh chênh lệch (spread) quyền chọn: Đây là chênh lệch giữa giá của quyền chọn mua và quyền chọn bán trên cùng một tài sản cơ bản.
  4. Chênh chênh lệch (spread) tín dụng: Đây là chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ có cùng kỳ hạn.
Giao dịch Demo: Điều kiện giao dịch thực với rủi ro bằng không
Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.
Đăng ký

Những điều cần lưu ý khi giao dịch với chênh lệch (spread)

Khi giao dịch với chênh lệch (spread), có một số điều quan trọng cần lưu ý:

  1. Biến động: Biến động là thước đo mức độ biến động của giá thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Mức chênh lệch (spread) thường lớn hơn nhiều khi giá biến động và thay đổi nhanh chóng.
  2. Tính thanh khoản của thị trường: Thuật ngữ thanh khoản mô tả tốc độ mua hoặc bán một tài sản: Thị trường thanh khoản thường sẽ có chênh lệch (spread) nhỏ hơn thị trường kém thanh khoản.
  3. Chất lượng khớp lệnh của bạn: Tốc độ và độ chính xác trong khớp lệnh giao dịch của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến chênh lệch (spread), vì việc khớp lệnh chậm hoặc không chính xác có thể dẫn đến mức giá tệ hơn dự kiến.
  4. Việc sử dụng lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ: Việc sử dụng lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro và kiểm soát chi phí giao dịch của mình.
  5. Việc sử dụng đòn bẩy: Sử dụng đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận của bạn nhưng cũng có thể làm tăng tổn thất của bạn.
  6. Khối lượng: Khối lượng là cách thể hiện số lượng đơn vị tài sản được giao dịch mỗi ngày. Tài sản có khối lượng giao dịch cao hơn thường có chênh lệch giá thầu-chào bán chặt chẽ hơn.

Bằng cách ghi nhớ những yếu tố này, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn và quản lý rủi ro/lợi nhuận một cách hiệu quả khi giao dịch với chênh lệch (spread).

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký
Giao dịch Demo: Điều kiện giao dịch thực với rủi ro bằng không
Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.
Đăng ký