expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 79% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

79% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Vertical spread: Hướng dẫn cần thiết cho nhà giao dịch

Vertical spread: Biểu đồ đồ thị được đặt trên nền màu xanh lam.

vertical spread là một chiến lược phổ biến trong giao dịch quyền chọn, cho phép các nhà giao dịch quản lý rủi ro và nâng cao lợi nhuận. Bằng cách đồng thời mua và bán các quyền chọn cùng loại (gọi hoặc đặt) với giá thực hiện khác nhau nhưng cùng ngày hết hạn, nhà giao dịch có thể tạo ra vertical spread. Chiến lược này đặc biệt hữu ích cho những nhà giao dịch có tầm nhìn định hướng về thị trường nhưng muốn hạn chế rủi ro. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích vertical spread là gì, đưa ra ví dụ thực tế, thảo luận về các loại chênh lệch dọc khác nhau và tóm tắt các điểm chính.

Vertical spread trong giao dịch quyền chọn?

vertical spread, còn được gọi là chênh lệch (spread) giá, là một chiến lược giao dịch quyền chọn liên quan đến việc mua và bán hai quyền chọn cùng loại (cả hai quyền chọn mua hoặc cả hai quyền chọn bán) với cùng ngày hết hạn nhưng giá thực hiện khác nhau. Mục tiêu chính của vertical spread là tận dụng biến động giá của tài sản cơ bản đồng thời hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
22/07 - 26/07
AMZN.US: 00:00 - 20:00 UTC
SANDUSD: 00:00 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay

Biên độ dọc có thể là tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào triển vọng thị trường của nhà giao dịch. Chúng được coi là chiến lược có rủi ro thấp, lợi nhuận hạn chế, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch muốn quản lý rủi ro khi tham gia thị trường.

Vertical spread trong giao dịch CFD với Skilling

Mặc dù chênh lệch dọc truyền thống dành riêng cho giao dịch quyền chọn, nhưng các nhà giao dịch trên Skilling có thể đạt được quản lý rủi ro và chiến lược tham gia thị trường tương tự bằng cách sử dụng Hợp đồng chênh lệch (CFD). Đây là cách Skilling và giao dịch CFD cung cấp các chức năng tương đương:

  • Đòn bẩy: CFD cho phép các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy tương tự như cách giao dịch quyền chọn có thể mang lại khả năng tiếp cận với khoản đầu tư ban đầu hạn chế.
  • Lệnh dừng lỗ: Cũng giống như chênh lệch giá theo chiều dọc hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn, lệnh dừng lỗ trong giao dịch CFD giúp quản lý rủi ro bằng cách tự động đóng một vị thế ở mức lỗ được xác định trước.
  • Lệnh chốt lời: Lệnh này có thể được sử dụng để chốt lợi nhuận sau khi đạt được giá mục tiêu, giống như bản chất lợi nhuận hạn chế của chênh lệch giá theo chiều dọc.
  • Bảo hiểm rủi ro: Nhà giao dịch có thể sử dụng CFD để hàng rào (hedge) các vị thế hiện có, tương tự như cách sử dụng chênh lệch dọc để hàng rào (hedge) rủi ro thị trường.

Ví dụ:

Giả sử một nhà giao dịch tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng nhưng muốn hạn chế những khoản lỗ có thể xảy ra. Họ có thể sử dụng vertical spread trong giao dịch quyền chọn. Trong giao dịch CFD, nhà giao dịch có thể mua CFD trên cổ phiếu và đặt lệnh dừng lỗ để quản lý rủi ro, đạt được cấu hình phần thưởng rủi ro tương tự.

Bằng cách sử dụng các tính năng và công cụ giao dịch nâng cao của Skilling, các nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro và tận dụng các biến động của thị trường một cách hiệu quả, tương tự như các lợi ích do chênh lệch dọc trong giao dịch quyền chọn mang lại.

Các loại chênh lệch dọc

Có hai loại chênh lệch dọc chính: chênh lệch giá lên và chênh lệch giá xuống. Mỗi loại có thể được triển khai bằng cách sử dụng lệnh gọi hoặc put options.

  1. Chênh chênh lệch (spread) giá mua : Chênh chênh lệch (spread) giá mua được sử dụng khi nhà giao dịch kỳ vọng giá của tài sản cơ bản sẽ tăng vừa phải. Nó liên quan đến việc mua một quyền chọn mua với giá thực hiện thấp hơn và bán quyền chọn mua ở mức giá thực hiện cao hơn, cả hai đều có cùng ngày hết hạn.
  2. Chênh chênh lệch (spread) quyền chọn bán: chênh lệch (spread) quyền chọn bán theo giá gấu được sử dụng khi nhà giao dịch kỳ vọng giá của tài sản cơ bản sẽ giảm vừa phải. Nó liên quan đến việc mua một put option ở mức giá thực hiện cao hơn và bán một put option ở mức giá thực hiện thấp hơn, cả hai đều có cùng ngày hết hạn.
  3. Chênh chênh lệch (spread) giá mua: chênh lệch (spread) mua được tạo ra bằng cách bán một put option ở mức giá thực hiện cao hơn và mua một put option ở mức giá thực hiện thấp hơn. Chiến lược này được sử dụng khi nhà giao dịch kỳ vọng tài sản cơ bản sẽ ở trên một mức giá nhất định.
  4. Chênh chênh lệch (spread) quyền chọn mua : Chênh chênh lệch (spread) quyền chọn mua liên quan đến việc bán quyền chọn mua ở mức giá thực hiện thấp hơn và mua quyền chọn mua ở mức giá thực hiện cao hơn. Chiến lược này được sử dụng khi nhà giao dịch kỳ vọng tài sản cơ bản sẽ ở dưới một mức giá nhất định.

Bản tóm tắt

Chênh lệch dọc là các tùy chọn linh hoạt chiến lược giao dịch cho phép nhà giao dịch quản lý rủi ro đồng thời tận dụng biến động của thị trường. Bằng cách hiểu các loại chênh lệch dọc khác nhau và cách chúng hoạt động, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt và nâng cao chiến lược giao dịch của mình. Cho dù bạn theo quan điểm tăng giá hay giảm giá trên thị trường, luôn có một chiến lược vertical spread có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giao dịch của mình.

Để phân tích thị trường chuyên sâu hơn và chiến lược giao dịch, hãy xem các tài nguyên như Biểu đồ giá Bitcoin để cập nhật thông tin và đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Câu hỏi thường gặp

1. vertical spread trong giao dịch quyền chọn là gì? 

vertical spread là một chiến lược quyền chọn liên quan đến việc mua và bán hai quyền chọn cùng loại với giá thực hiện khác nhau nhưng có cùng ngày hết hạn.

2. Có những loại chênh lệch dọc nào? 

Các loại chính là chênh lệch giá mua, chênh lệch giá bán, chênh lệch giá mua và chênh lệch giá bán.

3. vertical spread hoạt động như thế nào?

  vertical spread hoạt động bằng cách hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời cho phép kiếm được lợi nhuận nếu thị trường di chuyển theo hướng dự đoán.

4. Lợi ích của việc sử dụng chênh lệch dọc là gì? 

Chênh lệch dọc mang lại rủi ro hạn chế, tiềm năng lợi nhuận được xác định và tính linh hoạt trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
22/07 - 26/07
AMZN.US: 00:00 - 20:00 UTC
SANDUSD: 00:00 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay