expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Cán cân thương mại: định nghĩa, tầm quan trọng

Cán cân thương mại: Một người phụ nữ ngồi tại bàn có nhiều màn hình, phân tích dữ liệu cán cân

Cán cân thương mại là một chỉ báo kinh tế quan trọng mà thương nhân và các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ. Bài viết này sẽ giải thích cán cân thương mại là gì, nó hoạt động như thế nào, tầm quan trọng của nó đối với các nhà giao dịch và trả lời một số câu hỏi thường gặp. Hiểu được cán cân thương mại có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường và sức khỏe nền kinh tế, điều cần thiết cho các quyết định giao dịch sáng suốt.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Cán cân thương mại là gì?

Cán cân thương mại là thước đo xuất khẩu của một quốc gia trừ đi nhập khẩu. Nó là một thành phần thiết yếu trong cán cân thanh toán của một quốc gia và cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình kinh tế của quốc gia đó. Cán cân thương mại dương hoặc thặng dư xảy ra khi một quốc gia xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Cán cân thương mại âm hoặc thâm hụt xảy ra khi nhập khẩu vượt quá xuất khẩu. 

 • Thặng dư thương mại: Khi một quốc gia xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, quốc gia đó có thặng dư thương mại, cho thấy dòng nội tệ chảy vào ròng từ thị trường nước ngoài.
 • Thâm hụt thương mại: Ngược lại, thâm hụt thương mại xảy ra khi một quốc gia nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, dẫn đến dòng tiền nội tệ chảy ra ròng.

Cán cân thương mại phản ánh khả năng cạnh tranh, năng suất và sức khỏe kinh tế của một quốc gia, nó là chỉ số trực tiếp về vị thế thương mại của một quốc gia trên thị trường toàn cầu:

Làm thế nào nó hoạt động?

Cán cân thương mại hoạt động như một chỉ số quan trọng về hoạt động kinh tế của một quốc gia:

 1. Xuất khẩu và nhập khẩu: Nó liên quan đến việc tính toán tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu của một quốc gia và trừ tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu của quốc gia đó trong một khoảng thời gian cụ thể.
 2. Giá trị tiền tệ: Cán cân thương mại có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền của một quốc gia. Thặng dư thường củng cố đồng tiền, trong khi thâm hụt có thể làm suy yếu nó.
 3. Chính sách của chính phủ: Chính sách thương mại, thuế quan và quan hệ chính trị có thể tác động đáng kể đến cán cân thương mại.
 4. Điều kiện kinh tế toàn cầu: Cung và cầu toàn cầu, sự ổn định kinh tế và các hiệp định thương mại quốc tế cũng đóng một vai trò quan trọng.

Tại sao nó quan trọng đối với thương nhân?

Hiểu được cán cân thương mại là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nhiều lý do:

 1. Định giá tiền tệ: Cán cân thương mại có thể tác động đáng kể đến giá trị tiền tệ, điều này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch Forex.
 2. Chỉ số sức khỏe kinh tế: Nó đóng vai trò như một chỉ số về sức khỏe kinh tế của một quốc gia, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và trái phiếu.
 3. Quyết định đầu tư: Thương nhân sử dụng dữ liệu cán cân thương mại để đánh giá xu hướng kinh tế của một quốc gia, dữ liệu này có thể cung cấp thông tin cho các quyết định đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau.
 4. Dự đoán diễn biến thị trường: Những thay đổi trong cán cân thương mại có thể dẫn đến những thay đổi trong tâm lý thị trường, ảnh hưởng đến giá hàng hóa, chỉ số chứng khoán và lãi suất.
 5. Quản lý rủi ro: Bằng cách hiểu rõ ý nghĩa của các số liệu trong cán cân thương mại, nhà giao dịch có thể quản lý tốt hơn rủi ro liên quan đến biến động tiền tệ và biến động thị trường.
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Đăng ký

Câu hỏi thường gặp

1. Cán cân thương mại ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ thương mại toàn cầu?

Cán cân thương mại có thể ảnh hưởng đến quan hệ thương mại của một quốc gia. Sự mất cân bằng dai dẳng có thể dẫn đến tranh chấp thương mại hoặc đàm phán để có được những hiệp định thương mại thuận lợi hơn.

2. Thặng dư thương mại có thể luôn được coi là dương không?

 Mặc dù nhìn chung là thuận lợi nhưng thặng dư cũng có thể cho thấy nhu cầu trong nước thiếu hụt, có khả năng báo hiệu các vấn đề kinh tế.

3. Các yếu tố bên ngoài như khủng hoảng toàn cầu tác động đến cán cân thương mại như thế nào?

Khủng hoảng toàn cầu có thể làm gián đoạn dòng chảy thương mại, ảnh hưởng đến cả xuất nhập khẩu và dẫn đến những thay đổi đáng kể trong cán cân thương mại.

4. Cán cân thương mại có quan trọng hơn đối với một số loại nhà giao dịch nhất định không?

Dữ liệu cán cân thương mại đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch ngoại hối và những người tham gia đầu tư quốc tế vì nó tác động trực tiếp đến giá trị tiền tệ và động lực thị trường quốc tế.

5. Dữ liệu cán cân thương mại được công bố thường xuyên như thế nào?

Dữ liệu cán cân thương mại thường được các tổ chức kinh tế chính phủ hoặc quốc tế công bố hàng tháng.

6. Thâm hụt thương mại liên tục có thể gây tổn hại cho nền kinh tế của một quốc gia không?

Mặc dù thâm hụt thương mại có thể chỉ ra các vấn đề kinh tế nhưng không phải lúc nào cũng có hại. Nó phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế tổng thể của đất nước và cách quốc gia đó tài trợ cho thâm hụt của mình.

7. Thặng dư thương mại ảnh hưởng đến tiền tệ của một quốc gia như thế nào?

Thặng dư thương mại thường dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với đồng tiền của quốc gia, có khả năng củng cố giá trị của nó.

8. Các nhà giao dịch có nên chỉ dựa vào dữ liệu cán cân thương mại để đưa ra quyết định không?

Mặc dù quan trọng nhưng cán cân thương mại chỉ là một trong nhiều chỉ số kinh tế. Các nhà giao dịch nên xem xét nhiều loại dữ liệu để phân tích toàn diện.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Đăng ký