expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Tài sản dài hạn trong quản lý tài chính

Tài sản dài hạn: Một văn phòng được trang bị đại diện cho tài sản dài hạn, tài sản, v.v.

Trong thế giới kinh doanh, tài sản dài hạn là một thành phần quan trọng có thể ảnh hưởng lớn đến sự thành công của công ty. Những tài sản này không nhằm mục đích bán hoặc tiêu dùng ngay lập tức và có thể bao gồm các hạng mục như tài sản, thiết bị và sở hữu trí tuệ. Mặc dù chúng có thể không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng ngày nhưng chúng là khoản đầu tư dài hạn có thể thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận của công ty. Hiểu được tầm quan trọng của tài sản dài hạn là rất quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp, doanh nhân và nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt và tối đa hóa lợi nhuận. Bằng cách quản lý hiệu quả những tài sản này, các công ty có thể phát huy hết tiềm năng của mình và đạt được thành công lâu dài. 

Tài sản dài hạn là gì?

Chúng là những tài sản dài hạn thuộc sở hữu của một doanh nghiệp và dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích trong một khoảng thời gian vượt quá một kỳ kế toán, thường là hơn một năm. Ví dụ bao gồm tài sản, nhà xưởng và thiết bị, tài sản vô hình và đầu tư dài hạn.

Chúng thường không được tính là chi phí trong kỳ mà chúng được mua mà được vốn hóa trên bảng cân đối kế toán. Vốn hóa có nghĩa là chi phí của tài sản được thêm vào bảng cân đối kế toán của công ty dưới dạng tài sản, thay vì được ghi nhận là chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lý do là vì những tài sản này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong thời gian dài hơn và việc “chi tiêu” chúng ngay lập tức sẽ không phản ánh chính xác giá trị lâu dài của chúng.

Tài sản dài hạn có xu hướng được khấu hao hoặc khấu hao trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Khấu hao và khấu hao đều là phương pháp tính sự giảm dần giá trị của tài sản dài hạn theo thời gian.

depreciation-and-amortization-vi.jpg

 • Khấu hao được sử dụng cho các tài sản hữu hình như nhà cửa, xe cộ và thiết bị. Nó thể hiện sự phân bổ chi phí của những tài sản này trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Ví dụ: nếu một công ty mua một chiếc máy với giá 10.000 USD và dự kiến ​​nó sẽ sử dụng được trong 10 năm thì công ty có thể khấu hao chiếc máy đó 1.000 USD mỗi năm.
 • Mặt khác, khấu hao được sử dụng cho các tài sản vô hình như bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền. Nó thể hiện sự phân bổ chi phí của những tài sản này trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Ví dụ: nếu một công ty mua bằng sáng chế với giá 50.000 USD và dự kiến ​​nó sẽ tồn tại trong 5 năm thì công ty có thể khấu hao bằng sáng chế đó 10.000 USD mỗi năm.

Đề nghị đọc: Giao dịch CFD là gì?

Tài sản dài hạn so với tài sản hiện tại

Khi nói đến việc quản lý tài sản của công ty bạn, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa tài sản dài hạn và tài sản hiện tại. Bạn đã biết rằng tài sản dài hạn thường là những khoản đầu tư mang lại lợi ích lâu dài. Mặt khác, tài sản hiện tại được coi là đầu tư ngắn hạn. Không giống như tài sản dài hạn, tài sản hiện tại có thể nhanh chóng được chuyển thành tiền mặt để hỗ trợ hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Tài sản hiện tại được tạo thành từ nhiều thành phần khác nhau, bao gồm các khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí trả trước.

 • Tài khoản phải thu thể hiện số tiền mà khách hàng nợ doanh nghiệp, được coi là tài sản hiện tại vì dự kiến ​​sẽ thu được trong vòng một năm. Quản lý đúng các khoản phải thu là điều cần thiết để đảm bảo thanh toán kịp thời từ khách hàng và duy trì dòng tiền.

 • Hàng tồn kho là một thành phần khác của tài sản hiện tại, đại diện cho hàng hóa mà công ty có sẵn để bán. Quản lý mức tồn kho là rất quan trọng để ngăn chặn tình trạng tồn kho quá mức, có thể ảnh hưởng đến các nguồn lực có giá trị và làm giảm lợi nhuận hoặc hết hàng, có thể dẫn đến mất doanh thu và khách hàng không hài lòng.

current-assets-inventory-vi.jpg

 • Chi phí trả trước là một loại tài sản hiện tại khác mà công ty trả trước, chẳng hạn như tiền thuê nhà, bảo hiểm hoặc phí hành chính. Những chi phí này được coi là tài sản lưu động vì chúng mang lại lợi ích trong vòng một năm kể từ ngày thanh toán. Bằng cách trả trước những chi phí này, công ty có thể dàn trải chi phí theo thời gian và quản lý dòng tiền hiệu quả hơn.
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Đặc điểm của tài sản dài hạn

 1. Một trong những đặc điểm chính của tài sản dài hạn là tính chất dài hạn của chúng, trên một năm. 
 2. Chúng cũng không có kế hoạch bán ngay vì chúng thường được coi là khoản đầu tư dài hạn.
 3. Một đặc điểm quan trọng khác là tính thanh khoản thấp. Việc bán hoặc thanh lý nhanh chóng sẽ khó khăn hơn.

Tài sản dài hạn được phân loại như thế nào?

Chúng có thể được phân loại là hữu hình hoặc vô hình, dựa trên bản chất vật lý hoặc phi vật chất của chúng.

 1. Tài sản dài hạn hữu hình là những tài sản vật chất có thời gian sử dụng hữu hạn và có thể nhìn thấy, chạm vào và đo lường được. Ví dụ bao gồm tài sản, nhà máy và thiết bị, tài nguyên thiên nhiên, phương tiện, đồ đạc và đồ đạc. Những tài sản này thường bị khấu hao, phản ánh sự suy giảm giá trị theo thời gian do hao mòn, lỗi thời hoặc các yếu tố khác.
 2. Tài sản dài hạn vô hình, mặt khác, là những tài sản phi vật chất không hiện diện vật chất nhưng thể hiện giá trị kinh tế lâu dài cho công ty. Ví dụ bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, thiện chí, nhận diện thương hiệu, giấy phép phần mềm và thỏa thuận nhượng quyền thương mại. Những tài sản này không bị khấu hao nhưng có thể bị giảm giá nếu giá trị của chúng giảm do điều kiện thị trường thay đổi, cạnh tranh hoặc các yếu tố khác.

Tầm quan trọng của việc biết tài sản dài hạn đối với các nhà đầu tư

 1. Quyết định đầu tư: Nếu một công ty có một lượng tài sản dài hạn đáng kể như bất động sản, nhà xưởng và thiết bị, điều đó có thể cho thấy công ty đó có chiến lược tăng trưởng dài hạn. Điều này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về việc đầu tư vào một công ty như vậy.
 2. Định giá: Chúng có thể tác động đáng kể đến giá trị tổng thể của công ty. Ví dụ: một công ty có nhiều bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu có giá trị có thể có giá trị tổng thể cao hơn một công ty có ít tài sản vô hình hơn.
 3. Đánh giá rủi ro: Chúng cũng có thể chỉ ra những rủi ro liên quan đến hoạt động của công ty. Ví dụ: một công ty phụ thuộc nhiều vào tài sản dài hạn như tài sản hoặc thiết bị có thể dễ bị tổn thương hơn trước những thay đổi của nền kinh tế hoặc xu hướng ngành ảnh hưởng đến nhu cầu đối với những tài sản này.
 4. Sức khỏe tài chính: Chúng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính và sự ổn định của công ty. Một công ty có tài sản dài hạn mạnh, chẳng hạn như bằng sáng chế có giá trị, có thể ổn định hơn về mặt tài chính và có cơ hội duy trì tăng trưởng dài hạn tốt hơn.

Bạn cũng có thể quan tâm: Giao dịch ngoại hối là gì và nó hoạt động như thế nào?

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Đăng ký

Bản tóm tắt

Tầm quan trọng của tài sản dài hạn trong quản lý tài chính không thể bị phóng đại. Hiểu rõ các khoản đầu tư dài hạn của một công ty là rất quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời tiềm năng của công ty đó. Những tài sản này cung cấp thông tin quan trọng để các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt và xác định những rủi ro và lợi ích tiềm ẩn của công ty. Quản lý hợp lý tài sản dài hạn là điều cần thiết để đạt được thành công lâu dài.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký
Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Đăng ký