expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Thanh lý: ý nghĩa và ý nghĩa của nó


                Thanh lý: Hình ảnh nhà giao dịch đang xem biểu đồ giao dịch

Thanh lý là một khái niệm khác trong thế giới giao dịch và tài chính. Bài viết này sẽ xác định ý nghĩa của việc thanh lý, khám phá lý do tại sao nó lại quan trọng đối với các nhà giao dịch, trả lời các câu hỏi phổ biến về thanh lý và nêu bật cách nền tảng của Skilling có thể hỗ trợ các nhà giao dịch quản lý rủi ro thanh lý.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

thanh lý nghĩa là gì?

Về mặt tài chính, thanh lý đề cập đến quá trình chuyển đổi tài sản thành tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền bằng cách bán chúng trên thị trường. Trong bối cảnh giao dịch, thanh lý đặc biệt đề cập đến việc đóng các vị thế, do nhà giao dịch tự nguyện hoặc do nhà môi giới ép buộc, thường là khi yêu cầu ký quỹ xảy ra. Quá trình này rất cần thiết để giải quyết các khoản nợ, đáp ứng yêu cầu ký quỹ hoặc ngăn ngừa tổn thất thêm trong tài khoản giao dịch.

Ví dụ về thanh lý tự nguyện:

Một nhà giao dịch có thể tự nguyện thanh lý một vị thế cổ phiếu khi họ tin rằng cổ phiếu đó đã đạt đến tiềm năng cao nhất. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua cổ phiếu ở mức giá 50 USD mỗi cổ phiếu và giá tăng lên 70 USD, họ có thể quyết định bán (thanh lý) cổ phiếu của mình để thu được lợi nhuận.

Ví dụ về việc buộc thanh lý:

Thanh lý bắt buộc xảy ra khi tài khoản của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy bị lỗ đáng kể và số dư tài khoản của họ không còn có thể đáp ứng yêu cầu ký quỹ, nhà môi giới có thể buộc đóng (thanh lý) vị thế của họ để ngăn chặn tổn thất thêm và giải quyết nợ của tài khoản.

Tại sao việc thanh lý lại quan trọng đối với các nhà giao dịch?

Đối với các nhà giao dịch, đặc biệt là những người tham gia giao dịch ký quỹ hoặc quản lý danh mục đầu tư đa dạng, việc hiểu rõ các sắc thái thanh lý là rất quan trọng. Thanh lý không chỉ là đóng các vị thế; đó là việc ra quyết định chiến lược có thể tác động đáng kể đến kết quả tài chính. Cho dù đó là phản ứng trước những thay đổi của thị trường, động thái tận dụng lợi nhuận hay hành động cần thiết để ngăn chặn tổn thất thêm, việc thanh lý đóng vai trò trung tâm trong quản lý danh mục đầu tư. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến vốn của nhà giao dịch, khả năng gặp rủi ro và tiềm năng đầu tư trong tương lai. 

Ngoài ra, tác động thị trường rộng hơn của việc thanh lý, chẳng hạn như tác động của nó đến giá tài sản và tính thanh khoản của thị trường, là những cân nhắc quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào muốn điều hướng thị trường một cách hiệu quả.

Phong cách giao dịch của bạn là gì?
Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.
Lấy bài kiểm tra

Câu hỏi thường gặp 

1. Điều gì gây nên tình trạng thanh lý trong giao dịch?

Việc thanh lý có thể được kích hoạt bằng gọi ký quỹ, thua lỗ đáng kể hoặc quyết định đóng vị thế để kiếm lời hoặc thua lỗ của nhà giao dịch giảm nhẹ.

2. Làm thế nào các nhà giao dịch có thể tránh bị buộc phải thanh lý?

Duy trì mức ký quỹ thích hợp, đặt lệnh dừng lỗ và quản lý vị thế cẩn thận có thể giúp tránh bị thanh lý bắt buộc.

3. Việc thanh lý có luôn dẫn đến thua lỗ không?

Việc thanh lý có thể dẫn đến lỗ hoặc lãi, tùy thuộc vào hiệu suất của vị thế tại thời điểm đóng.

4. Việc thanh lý ảnh hưởng đến biến động thị trường như thế nào?

Thanh lý quy mô lớn, đặc biệt là các đợt thanh lý bắt buộc, có thể góp phần làm tăng sự biến động của thị trường.

5. Việc thanh lý có tác động gì đến danh mục đầu tư của nhà giao dịch?

Việc thanh lý có thể tác động đáng kể đến danh mục đầu tư của nhà giao dịch, bằng cách khóa lợi nhuận, cắt lỗ hoặc thay đổi hồ sơ rủi ro của danh mục đầu tư.

6. Việc thanh lý có thể là một phần của kế hoạch giao dịch chiến lược không?

Có, thanh lý chiến lược có thể được sử dụng để tái cân bằng danh mục đầu tư, tận dụng các điều kiện thị trường hoặc quản lý các tác động về thuế.

7. Nhà môi giới xử lý việc buộc thanh lý như thế nào?

Các nhà môi giới thường xử lý việc thanh lý bắt buộc bằng cách tự động đóng các vị thế khi tài khoản của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức ký quỹ bắt buộc.

8. Thanh khoản thị trường đóng vai trò gì trong việc thanh lý?

Thanh khoản thị trường có thể ảnh hưởng đến sự dễ dàng và tác động của việc thanh lý. Ở các thị trường có tính thanh khoản cao, việc thanh lý thường diễn ra suôn sẻ hơn và ít có khả năng tác động đáng kể đến giá thị trường.

9. Có công cụ nào giúp quản lý rủi ro thanh lý không?

Nhiều nền tảng giao dịch cung cấp các công cụ như máy tính ký quỹ, cảnh báo theo thời gian thực và tính năng quản lý rủi ro để giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro thanh lý.

Tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn với Skilling

Skilling cung cấp cho nhà giao dịch các công cụ và nguồn lực để giúp quản lý rủi ro thanh lý một cách hiệu quả. Nền tảng này cung cấp các tính năng như giám sát ký quỹ theo thời gian thực, bài viết giao dịch và tài nguyên giáo dục để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt và duy trì tình trạng tốt cho tài khoản giao dịch của họ. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch có kinh nghiệm, Skilling hỗ trợ hành trình giao dịch của bạn bằng giao diện thân thiện với người dùng và phân tích thị trường toàn diện.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký
Phong cách giao dịch của bạn là gì?
Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.
Lấy bài kiểm tra