expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Chiến lược giao dịch

Nợ phải trả: loại, sự khác biệt và vai trò trong giao dịch

Đầu tư tài chính: Một người đàn ông ngồi vào bàn làm việc, phân tích dữ liệu tài chính.

Trong thế giới giao dịch, việc quản lý nguồn tài chính của bạn một cách hiệu quả là rất quan trọng để thành công lâu dài. Một khía cạnh của quản lý tài chính mà các nhà giao dịch phải hiểu và theo dõi chặt chẽ là nợ phải trả. Nợ phải trả thể hiện các nghĩa vụ tài chính mà một người giao dịch hoặc tổ chức giao dịch nợ người khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào định nghĩa về nợ phải trả, khám phá các loại khác nhau, giải thích sự khác biệt giữa nợ phải trả và khoản dự phòng, đồng thời nêu rõ lý do tại sao các nhà giao dịch nên đặc biệt chú ý đến khía cạnh này trong hoạt động giao dịch của họ.

Xác định trách nhiệm pháp lý

Nợ phải trả là nghĩa vụ tài chính mà một cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh nợ một bên khác. Chúng đại diện cho các khoản nợ hoặc nghĩa vụ phải được giải quyết bằng tài sản hoặc dịch vụ trong tương lai. Trong giao dịch, nợ phải trả có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau và có thể bao gồm:

 1. Phải trả thương mại: Đây là nghĩa vụ thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ đã nhận được nhưng chưa được thanh toán. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua hàng từ nhà cung cấp bằng tín dụng thì số tiền còn nợ được coi là khoản phải trả trong giao dịch.
 2. Khoản vay ngắn hạn: Nợ phải trả cũng có thể dưới dạng các khoản vay ngắn hạn mà thương nhân vay để tài trợ cho hoạt động của họ. Các khoản vay này thường có thời gian đáo hạn dưới một năm.
 3. Nợ dài hạn: Nợ dài hạn bao gồm các khoản vay hoặc trái phiếu có thời gian đáo hạn trên một năm. Nhà giao dịch có thể sử dụng nợ dài hạn để tài trợ cho các khoản đầu tư lớn, chẳng hạn như mua cơ sở giao dịch hoặc mở rộng hoạt động giao dịch của họ.
 4. Tài khoản phải trả: Danh mục này bao gồm tiền nợ nhà cung cấp, chủ nợ hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Các khoản phải trả có thể bao gồm tiền thuê nhà, hóa đơn tiện ích và các chi phí hoạt động khác.
 5. Nợ phải trả tích lũy: Đây là những nghĩa vụ đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán. Chúng có thể bao gồm tiền lương và tiền lương còn nợ người lao động nhưng chưa được giải ngân.

Hiểu các loại trách nhiệm pháp lý khác nhau

Nợ phải trả có thể được phân thành hai loại lớn: nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Hiểu được sự khác biệt giữa hai loại này là điều cần thiết để quản lý tài chính hiệu quả trong giao dịch.

Nợ ngắn hạn:

Nợ ngắn hạn là những nghĩa vụ dự kiến sẽ được thanh toán trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, thường là trong vòng một năm.

Chúng bao gồm các khoản phải trả thương mại, các khoản vay ngắn hạn, các khoản phải trả và nợ phải trả.

Nhà giao dịch phải có bức tranh rõ ràng về các khoản nợ hiện tại của mình vì chúng tác động đến dòng tiền ngắn hạn và tính thanh khoản.

Sự tin cậy dài lâu:

Nợ dài hạn là nghĩa vụ tài chính có thời gian đáo hạn trên một năm.

Các ví dụ phổ biến bao gồm các khoản vay dài hạn, trái phiếu và thế chấp.

Nhà giao dịch nên quản lý cẩn thận các khoản nợ dài hạn để đảm bảo họ có đủ nguồn lực để đáp ứng các nghĩa vụ này khi đến hạn.

Sự khác biệt giữa trách nhiệm pháp lý và dự phòng

Các nhà kinh doanh thường gặp một thuật ngữ kế toán khác, "dự phòng", có vẻ giống với nợ phải trả nhưng phục vụ một mục đích khác. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa hai điều này:

 • Nợ phải trả: Chúng thể hiện các nghĩa vụ hiện tại phải được thanh toán trong tương lai. Chúng có thể định lượng được và có một lượng cụ thể gắn liền với chúng. Các khoản nợ được ghi lại trên bảng cân đối kế toán và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của nhà giao dịch.
 • Dự phòng: Mặt khác, dự phòng là khoản phí được tính vào lợi nhuận để tính các chi phí hoặc tổn thất tiềm ẩn trong tương lai. Chúng dựa trên các sự kiện không chắc chắn trong tương lai và số lượng của chúng có thể không được biết chính xác. Các khoản dự phòng không được ghi nhận là nợ phải trả nhưng được trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

Tại sao Nhà giao dịch nên tính đến các khoản nợ

Hiểu và quản lý nợ là điều cần thiết đối với các nhà giao dịch vì một số lý do thuyết phục:

 1. Quản lý dòng tiền: Giám sát các khoản nợ, đặc biệt là các khoản nợ ngắn hạn, là rất quan trọng để quản lý dòng tiền hiệu quả. Các nhà giao dịch cần đảm bảo rằng họ có đủ số tiền cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của mình.
 2. Quản lý rủi ro: Mức nợ cao hoặc các khoản nợ không bền vững có thể gây ra rủi ro đáng kể cho sự ổn định tài chính của nhà giao dịch. Bằng cách quản lý và giảm bớt trách nhiệm pháp lý, nhà giao dịch có thể giảm thiểu những rủi ro này.
 3. Sự tín nhiệm và tin cậy: Thể hiện khả năng quản lý nợ một cách hiệu quả sẽ nâng cao uy tín và độ tin cậy của nhà giao dịch trong mắt các chủ nợ, nhà cung cấp và nhà đầu tư.
 4. Đánh giá sức khỏe tài chính: Nợ phải trả là thành phần quan trọng đánh giá sức khỏe tài chính của nhà giao dịch. Các nhà đầu tư và người cho vay tiềm năng thường xem xét kỹ lưỡng bảng cân đối kế toán của nhà giao dịch để đánh giá sự ổn định tài chính của họ trước khi tham gia hợp tác hoặc cung cấp tài chính.
 5. Lập kế hoạch chiến lược: Sự hiểu biết về trách nhiệm pháp lý cho phép các nhà giao dịch đưa ra thông tin quyết định về tài chính và chiến lược mở rộng. Bằng cách quản lý các khoản nợ dài hạn, nhà giao dịch có thể lập kế hoạch chiến lược cho sự tăng trưởng và đầu tư trong tương lai.

Phần kết luận

Nợ phải trả đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh tài chính của giao dịch. Nhà giao dịch nên hiểu rõ về các loại trách nhiệm pháp lý khác nhau, sự khác biệt giữa nợ phải trả và khoản dự phòng cũng như lý do tại sao việc giám sát trách nhiệm pháp lý lại quan trọng đối với sự thành công trong giao dịch của họ. Quản lý hiệu quả các khoản nợ không chỉ đảm bảo sự ổn định tài chính của nhà giao dịch mà còn mở đường cho sự tăng trưởng bền vững và lợi nhuận trong thế giới giao dịch.

Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại Skilling chỉ cung cấp CFDs.