expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Giá trị nội tại: Tại sao chúng quan trọng đối với nhà giao dịch?

Giá trị nội tại: Giá trị hoặc phẩm chất của một thứ gì đó, bất kể các yếu tố bên ngoài.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất mà nhà giao dịch phải xem xét khi đầu tư là giá trị nội tại của tài sản. Ngoài những biến động ở cấp độ bề mặt và xu hướng tạm thời, còn có một thước đo giá trị sâu sắc hơn, cơ bản hơn có thể tạo ra hoặc phá vỡ một giao dịch. Nó giống như nhìn sâu vào linh hồn của một khoản đầu tư, tìm kiếm sự thật tiềm ẩn giúp phân biệt tài sản được định giá quá cao với tài sản được định giá thấp, đang chờ được khám phá. Vậy nó là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với traders?

Giá trị nội tại là gì?

Giá trị nội tại, trong bối cảnh giao dịch và đầu tư, đề cập đến giá trị cơ bản hoặc giá trị thực của một tài sản. Đó là ước tính giá trị của một tài sản dựa trên các đặc điểm cơ bản của nó, chẳng hạn như dòng tiền, tiềm năng thu nhập, triển vọng tăng trưởng và các yếu tố liên quan khác.

Không giống như giá thị trường, có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngắn hạn như động lực cung và cầu, tâm lý nhà đầu tư hoặc hành vi đầu cơ, giá trị nội tại nhằm mục đích đánh giá giá trị dài hạn của một tài sản. Nó tìm cách xác định xem một tài sản được định giá thấp, định giá quá cao hay được định giá hợp lý dựa trên các thuộc tính cơ bản của nó.

Bằng cách hiểu điều này, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn, xác định các cơ hội trong đó một tài sản có thể bị định giá thấp và có tiềm năng tăng trưởng hoặc nhận ra khi nào một tài sản có thể được định giá quá cao và nên tránh. Nó phục vụ như một công cụ cơ bản để đánh giá các khoản đầu tư và tạo thành nền tảng cho các chiến lược đầu tư đúng đắn.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Phép tính

Có nhiều phương pháp khác nhau để tính giá trị nội tại và một phương pháp thường được sử dụng là phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF). Phương pháp này ước tính giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai của công ty.

Đây là một ví dụ đơn giản:

Ước tính dòng tiền trong tương lai:

Giả sử bạn đang xem xét một công ty và bạn ước tính rằng nó sẽ tạo ra dòng tiền 1 triệu USD mỗi năm trong 10 năm tới.

Áp dụng tỷ lệ chiết khấu:

Bạn cần tính đến giá trị thời gian của tiền để áp dụng tỷ lệ chiết khấu. Giả sử bạn sử dụng tỷ lệ chiết khấu là 10%. Tỷ lệ này thể hiện lợi nhuận mà bạn mong đợi từ một khoản đầu tư tương tự có rủi ro tương tự.

Chiết khấu dòng tiền tương lai:

Áp dụng tỷ lệ chiết khấu cho mỗi dòng tiền trong tương lai. Ví dụ: giá trị chiết khấu của dòng tiền 1 triệu USD trong năm 1 sẽ là 909.090 USD ([1 triệu USD]/[1 + 0,10]^1).

Tổng các giá trị hiện tại:

Cộng tất cả các dòng tiền chiết khấu. Trong trường hợp này, bạn sẽ cộng các giá trị hiện tại cho mỗi năm trong số 10 năm.

Bước cuối cùng:

Tổng các giá trị hiện tại này thể hiện giá trị nội tại của khoản đầu tư. Nếu nó cao hơn giá thị trường hiện tại, cổ phiếu có thể bị định giá thấp và nếu thấp hơn, nó có thể được định giá quá cao.

Hãy nhớ rằng đây là một ví dụ đơn giản và việc tính toán thực tế bao gồm nhiều sự phức tạp và cần cân nhắc hơn. Các nhà phân tích cũng có thể sử dụng các phương pháp khác nhau hoặc kết hợp nhiều phương pháp để đạt được ước tính giá trị nội tại toàn diện hơn.

Phong cách giao dịch của bạn là gì?
Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.
Lấy bài kiểm tra

Tại sao chúng quan trọng đối với các nhà giao dịch?

Dưới đây là một số lý do tại sao giá trị nội tại lại có giá trị đối với các nhà giao dịch:

  1. Xác định tài sản được định giá thấp hoặc được định giá quá cao: Bằng cách so sánh giá trị nội tại của tài sản với giá thị trường của nó, nhà giao dịch có thể xác định các cơ hội tiềm năng để mua tài sản được định giá thấp hoặc bán tài sản được định giá quá cao. Nếu giá trị nội tại của một tài sản cao hơn giá thị trường, điều đó có thể cho thấy tài sản đó bị định giá thấp và có khả năng tăng trưởng trong tương lai.
  2. Quan điểm đầu tư dài hạn: Chúng tính đến các yếu tố cơ bản và dòng tiền trong tương lai của một tài sản. Quan điểm dài hạn này giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, xem xét tiềm năng tạo ra lợi nhuận theo thời gian của một tài sản.
  3. Quản lý rủi ro: Chúng cung cấp điểm tham chiếu để đánh giá rủi ro. Nếu giá thị trường của một tài sản vượt quá đáng kể giá trị nội tại của nó, điều đó có thể cho thấy nguy cơ điều chỉnh giá hoặc bong bóng tiềm năng cao hơn. Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh mức độ rủi ro dựa trên sự phù hợp của giá thị trường và giá trị nội tại.
  4. So sánh định giá: Chúng cho phép các nhà giao dịch so sánh các tài sản khác nhau trong cùng ngành hoặc lĩnh vực. Bằng cách kiểm tra giá trị nội tại của các công ty hoặc tài sản có thể so sánh được, các nhà giao dịch có thể đánh giá mức độ hấp dẫn tương đối, xác định các lựa chọn đầu tư tiềm năng mạnh mẽ hơn.
  5. Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Chúng bắt nguồn từ quá trình phân tích nghiêm ngặt, xem xét các số liệu tài chính, dự báo và điều kiện thị trường khác nhau. Bằng cách dựa vào việc ra quyết định dựa trên dữ liệu, các nhà giao dịch có thể giảm bớt những thành kiến ​​về mặt cảm xúc và đưa ra những đánh giá khách quan hơn về các cơ hội đầu tư.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù các giá trị nội tại cung cấp thông tin chi tiết có giá trị nhưng chúng chỉ là ước tính dựa trên các giả định và dự báo. Các nhà giao dịch nên xem xét các yếu tố khác như xu hướng thị trường, tâm lý nhà đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro khi đưa ra quyết định giao dịch. Các giá trị nội tại đóng vai trò như một công cụ để nâng cao khả năng ra quyết định nhưng chúng nên được sử dụng cùng với các thông tin và phân tích khác.

Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký
Phong cách giao dịch của bạn là gì?
Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.
Lấy bài kiểm tra