expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Ý nghĩa tỷ lệ đảm bảo lãi suất

Tỷ lệ thanh toán lãi suất: Một người đàn ông phân tích dữ liệu thị trường chứng khoán trên màn hình

Hãy tưởng tượng một tình huống mà bạn đầu tư một số tiền đáng kể vào một công ty mà bạn tin rằng có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, bạn bắt đầu nhận thấy rằng công ty đang gặp khó khăn trong việc thanh toán lãi cho khoản nợ của mình. Báo cáo tài chính của công ty cho thấy chi phí lãi vay của họ ngày càng tăng trong khi thu nhập của họ lại giảm. Bạn bắt đầu lo lắng về khoản đầu tư của mình và cân nhắc việc bán cổ phiếu của mình. Với tư cách là một nhà giao dịch, việc hiểu được tỷ lệ đảm bảo lãi suất của công ty có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá tỷ lệ bao phủ lãi suất là gì, tầm quan trọng của nó đối với các nhà giao dịch và cách tính tỷ lệ này. 

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Tỷ lệ bao phủ lãi suất là gì?

Tỷ lệ thanh toán lãi vay là thước đo tài chính đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ chi phí lãi vay của công ty. Nó được tính bằng cách chia thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) của công ty cho chi phí lãi vay. Tỷ lệ này cho biết liệu một công ty có tạo ra đủ thu nhập từ hoạt động để trang trải các khoản thanh toán lãi hay không. Tỷ lệ thanh toán lãi suất cao hơn cho thấy rủi ro vỡ nợ thấp hơn, trong khi tỷ lệ thấp hơn cho thấy những khó khăn tài chính tiềm ẩn.

Làm thế nào nó hoạt động?

Hãy lấy một ví dụ để hiểu tỷ lệ bao phủ lãi suất hoạt động như thế nào.

Hãy xem xét một công ty hư cấu tên là XYZ Corp. XYZ Corp có EBIT (Thu nhập trước lãi vay và thuế) là 500.000 USD và chi phí lãi vay hàng năm là 100.000 USD.

Để tính tỷ lệ thanh toán lãi vay, chúng tôi chia EBIT cho chi phí lãi vay:

Tỷ lệ thanh toán lãi vay = EBIT / Chi phí lãi vay

Tỷ lệ thanh toán lãi suất = 500.000 USD / 100.000 USD

Tỷ lệ bao phủ lãi suất = 5

Trong trường hợp này, XYZ Corp có tỷ lệ thanh toán lãi vay là 5. Điều này có nghĩa là họ tạo ra gấp 5 lần thu nhập hoạt động cần thiết để trang trải các khoản thanh toán lãi vay. Nó chỉ ra rằng XYZ Corp đang ở vị thế tài chính tương đối mạnh với rủi ro vỡ nợ thấp hơn.

Tuy nhiên, nếu XYZ Corp có EBIT là 200.000 USD và chi phí lãi vay tương tự là 100.000 USD thì cách tính sẽ như sau:

Tỷ lệ thanh toán lãi suất = 200.000 USD / 100.000 USD

Tỷ lệ đảm bảo lãi suất = 2

Trong kịch bản này, XYZ Corp có tỷ lệ thanh toán lãi vay là 2. Điều này cho thấy thu nhập hoạt động của họ chỉ gấp đôi số tiền cần thiết để trang trải các khoản thanh toán lãi vay. Nó hàm ý rủi ro cao hơn về những khó khăn tài chính tiềm ẩn hoặc vỡ nợ khi thực hiện nghĩa vụ nợ.

Tại sao nó quan trọng đối với thương nhân?

  1. Đánh giá rủi ro: Nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ này để đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào một công ty cụ thể. Tỷ lệ cao hơn cho thấy rủi ro vỡ nợ khi thanh toán lãi thấp hơn, cho thấy công ty ổn định về mặt tài chính. Ngược lại, tỷ lệ thấp hơn hàm ý nguy cơ vỡ nợ cao hơn, làm tăng mối lo ngại về khả năng trả nợ của công ty.
  2. Tính bền vững của nợ: Bằng cách phân tích tỷ lệ thanh toán lãi suất, các nhà giao dịch có thể đánh giá khả năng duy trì gánh nặng nợ của công ty. Tỷ lệ cao cho thấy công ty tạo ra thu nhập đủ để trang trải chi phí lãi vay một cách thoải mái, giảm nguy cơ kiệt quệ tài chính. Ngược lại, tỷ lệ thấp có thể cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc tạo ra đủ thu nhập để đáp ứng các nghĩa vụ trả lãi, có khả năng dẫn đến các vấn đề về trả nợ.
  3. Ra quyết định đầu tư: Đó là một trong nhiều yếu tố mà các nhà giao dịch cân nhắc khi đưa ra chiến lược đầu tư. Tỷ lệ thanh toán lãi suất cao có thể báo hiệu một công ty có tài chính lành mạnh, khiến công ty trở nên hấp dẫn hơn để đầu tư. Ngược lại, tỷ lệ thanh toán lãi suất yếu có thể ngăn cản các nhà đầu tư đầu tư do lo ngại về sự ổn định tài chính của công ty.
  4. Phân tích so sánh: Các nhà giao dịch thường so sánh tỷ lệ thanh toán lãi suất của các công ty khác nhau trong cùng ngành để đưa ra lựa chọn đầu tư sáng suốt. Phân tích này có thể giúp họ xác định các công ty có vị thế tài chính mạnh hơn và rủi ro vỡ nợ thấp hơn, cho phép họ phân bổ vốn hiệu quả.
Phong cách giao dịch của bạn là gì?
Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.
Lấy bài kiểm tra

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao nhà giao dịch nên tìm hiểu về tỷ lệ đảm bảo lãi suất?

Các nhà giao dịch nên tìm hiểu về nó vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính, hồ sơ rủi ro và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ của công ty. Nó giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

2. Tỷ lệ đảm bảo lãi suất giúp đánh giá rủi ro như thế nào?

Nó giúp đánh giá rủi ro bằng cách chỉ ra khả năng trả lãi cho khoản nợ của công ty. Tỷ lệ cao hơn cho thấy rủi ro vỡ nợ thấp hơn, trong khi tỷ lệ thấp hơn cho thấy rủi ro cao hơn.

3. Tỷ lệ thanh toán lãi suất có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư như thế nào?

Nó tác động đến các quyết định đầu tư vì các nhà giao dịch có thể thích các công ty có tỷ lệ cao hơn, cho thấy sự ổn định tài chính cao hơn và rủi ro thấp hơn. Ngược lại, các công ty có tỷ lệ thấp hơn có thể được coi là khoản đầu tư rủi ro hơn.

4. Tỷ lệ bao phủ lãi suất cao cho thấy điều gì?

Tỷ lệ thanh toán lãi suất cao cho thấy rằng một công ty tạo ra thu nhập đủ để thoải mái trang trải các khoản thanh toán lãi, cho thấy sức mạnh tài chính và rủi ro vỡ nợ thấp hơn.

5. Tỷ lệ thanh toán lãi suất thấp ảnh hưởng đến quyết định đầu tư như thế nào?

Tỷ lệ thanh toán lãi suất thấp có thể làm tăng mối lo ngại về khả năng đáp ứng các khoản thanh toán lãi của công ty. Các nhà giao dịch có thể thận trọng khi đầu tư vào các công ty như vậy do nguy cơ kiệt quệ tài chính hoặc vỡ nợ.

6. Nhà giao dịch có thể so sánh tỷ lệ thanh toán lãi suất giữa các công ty không?

Có, các nhà giao dịch thường so sánh tỷ lệ thanh toán lãi suất giữa các công ty trong cùng ngành. Phân tích so sánh này giúp xác định các công ty có tình hình tài chính mạnh hơn và rủi ro vỡ nợ thấp hơn.

Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký
Phong cách giao dịch của bạn là gì?
Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.
Lấy bài kiểm tra