expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

GDP giải thích: hướng dẫn toàn diện cho người mới bắt đầu

gdp image representation

Bạn đã bao giờ tự hỏi thuật ngữ GDP thực sự có nghĩa là gì chưa? Đây là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng nhất hiện có và hiểu được nó là điều cốt yếu đối với bất kỳ ai muốn tìm hiểu ý nghĩa của nền kinh tế. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ chia nhỏ các thành phần của GDP, giải thích tác động của nó đối với nền kinh tế và cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để hiểu rõ ý nghĩa của số liệu quan trọng này. Cho dù bạn là sinh viên, nhà đầu tư hay chỉ là người tò mò về thế giới xung quanh, hướng dẫn về GDP này là nơi lý tưởng để bắt đầu.

GDP là gì?

GDP là viết tắt của Gross Domestic Product và đó là một cách để đo lường quy mô nền kinh tế của một quốc gia. Nói một cách đơn giản, đó là tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. Hãy nghĩ về nó như một bảng điểm cho nền kinh tế, đo lường số lượng hàng hóa được sản xuất và bán.

GDP cao thường có nghĩa là nền kinh tế mạnh, trong khi GDP thấp có thể cho thấy nền kinh tế yếu.

Việc hiểu nó rất quan trọng vì nó giúp chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư đưa ra quyết định về cách phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch cho tương lai.

Tốc độ tăng trưởng GDP được tính như thế nào?

Tính tốc độ tăng trưởng GDP liên quan đến việc đo lường sự tăng hoặc giảm quy mô nền kinh tế của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm hoặc một quý. Có ba cách chính để tính toán: phương pháp thu nhập, phương pháp chi tiêu và phương pháp năng suất.

Phương pháp thu nhập

Phương pháp thu nhập đo lường tổng thu nhập kiếm được của các cá nhân và doanh nghiệp trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này bao gồm tiền lương, lợi nhuận và tiền thuê. GDP được tính bằng cách cộng tất cả các khoản thu nhập này.

Phương pháp chi tiêu

Phương pháp chi tiêu đo lường tổng số tiền chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Cách tiếp cận này bao gồm tất cả các loại chi tiêu, bao gồm tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ và xuất khẩu ròng.

Cách tiếp cận năng suất

Phương pháp năng suất hay còn gọi là phương pháp giá trị gia tăng đo lường giá trị gia tăng của từng ngành kinh tế trong quá trình sản xuất. Cách tiếp cận này tập trung vào giá trị mà mỗi ngành bổ sung vào sản phẩm cuối cùng, thay vì chỉ cộng tất cả các khoản thu nhập hoặc chi tiêu.

GDP chi tiêu bao gồm những gì?

Công thức tính GDP theo phương pháp chi tiêu là:

GDP = Tiêu dùng (C) + Đầu tư (I) + Chi tiêu của Chính phủ (G) + Xuất khẩu ròng (NX)

Ở đâu:

 • Mức tiêu dùng bao gồm tất cả chi tiêu của các hộ gia đình đối với hàng hóa và dịch vụ, chẳng hạn như thực phẩm, nhà ở và chăm sóc sức khỏe.
 • Đầu tư bao gồm chi tiêu của các doanh nghiệp cho tư liệu sản xuất, chẳng hạn như máy móc và thiết bị, cũng như chi tiêu cho xây dựng mới và hàng tồn kho.
 • Chi tiêu của chính phủ bao gồm tất cả các khoản chi tiêu của chính phủ, bao gồm tiền lương, mua hàng hóa và dịch vụ cũng như đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
 • Xuất khẩu ròng là sự khác biệt giữa xuất khẩu (hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước và bán cho các nước khác) và nhập khẩu (hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ở các nước khác và được bán trong nước).

Bằng cách cộng tất cả các chi tiêu này, các nhà kinh tế có thể ước tính tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định.

GDP ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?

Nó có thể có tác động đáng kể đến nền kinh tế theo nhiều cách:

Nó ảnh hưởng đến việc làm
Khi GDP tăng, các doanh nghiệp có xu hướng mở rộng và điều này thường dẫn đến tăng cơ hội việc làm. GDP cao hơn cho thấy nền kinh tế đang sản xuất nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn, có thể tạo ra nhiều việc làm hơn và giảm tỷ lệ thất nghiệp.
Nó ảnh hưởng đến doanh thu của chính phủ
Doanh thu của chính phủ chủ yếu phụ thuộc vào GDP của quốc gia. Khi GDP tăng lên, doanh thu từ thuế có xu hướng tăng lên, điều này có thể dẫn đến việc chính phủ chi tiêu nhiều hơn cho các chương trình phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng và các dự án khác.
Nó ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng
GDP mạnh có thể dẫn đến tăng niềm tin của người tiêu dùng, vì mọi người có xu hướng cảm thấy lạc quan hơn về tương lai của nền kinh tế khi nó đang tăng trưởng. Điều này có thể dẫn đến mức chi tiêu của người tiêu dùng cao hơn, có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn nữa .
Nó ảnh hưởng đến thương mại quốc tế
GDP của một quốc gia có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong thương mại quốc tế. GDP cao hơn có thể khiến một quốc gia hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và có thể dẫn đến tăng xuất khẩu, từ đó có thể thúc đẩy nền kinh tế hơn nữa.

Phong cách giao dịch của bạn là gì?

Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.

Lấy bài kiểm tra

Điều gì ảnh hưởng đến GDP?

Ba trong số các yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến GDP là: Dân số, Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và Lạm phát. Dưới đây là giải thích ngắn gọn về từng loại:

Dân số

Gia tăng dân số có thể có tác động đáng kể đến GDP của một quốc gia. Dân số ngày càng tăng có thể dẫn đến tăng chi tiêu của người tiêu dùng, nhu cầu cao hơn đối với hàng hóa và dịch vụ, đồng thời tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dự án khác. Tuy nhiên, gia tăng dân số cũng có thể gây căng thẳng cho các nguồn tài nguyên như đất, nước và năng lượng, từ đó có thể tác động tiêu cực đến GDP.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

FDI xảy ra khi một công ty từ một quốc gia đầu tư vào một quốc gia khác. FDI có thể có tác động tích cực đến GDP của một quốc gia, vì nó có thể dẫn đến tăng đầu tư, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, FDI cũng có thể có những tác động tiêu cực, chẳng hạn như khai thác tài nguyên thiên nhiên, lao động hoặc môi trường.

Lạm phát

Lạm phát đề cập đến tốc độ mà mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ đang tăng lên. Lạm phát có thể tác động đến GDP theo nhiều cách. Nếu lạm phát quá cao, nó có thể dẫn đến giảm chi tiêu của người tiêu dùng, vì mọi người ít có khả năng mua hàng hóa và dịch vụ hơn khi giá cả tăng nhanh. Ngoài ra, lạm phát có thể ảnh hưởng đến chi phí vay, có thể ảnh hưởng đến đầu tư và tăng trưởng kinh tế.

Hạn chế của GDP:

 1. Nó chỉ đo lường hoạt động kinh tế và không tính đến các yếu tố phi kinh tế như chất lượng môi trường, phúc lợi xã hội và phân phối thu nhập.
 2. Nó không phản ánh nền kinh tế phi chính thức, vốn có thể là đáng kể ở một số quốc gia.
 3. Nó không tính đến bất bình đẳng thu nhập, và có thể một quốc gia có GDP cao nhưng một tỷ lệ lớn dân số sống trong nghèo đói.
 4. Nó không xem xét giá trị của công việc không được trả lương, chẳng hạn như chăm sóc trẻ em hoặc người già trong gia đình.

Các chỉ số kinh tế khác của GDP bao gồm:

 • Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)
 • Chỉ số phát triển con người (HDI)
 • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
 • Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI)
 • Tỷ lệ thất nghiệp
 • Cán cân thương mại
 • Nợ công
 • Tỷ lệ lạm phát
 • Tỷ lệ hộ nghèo
 • Chỉ số chất lượng cuộc sống

Bản tóm tắt

GDP không chỉ là một con số mà còn phản ánh hoạt động và hiệu suất kinh tế của một quốc gia. Như chúng ta đã thấy, nó có thể được tính toán thông qua các cách tiếp cận khác nhau, mỗi cách làm sáng tỏ các khía cạnh khác nhau của nền kinh tế. Bằng cách hiểu cách nó được tính toán và các yếu tố ảnh hưởng đến nó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự phức tạp của nền kinh tế toàn cầu của chúng ta.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.