expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Giải thích về thả nổi miễn phí

Phao miễn phí: Trò chơi giải đố khối màu xanh và vàng với phao miễn phí.

Free float là một thuật ngữ có tiếng vang sâu sắc trong thị trường tài chính, đóng vai trò là thước đo quan trọng đối với các nhà đầu tư, nhà phân tích cũng như người tham gia thị trường. Nó cung cấp những hiểu biết có giá trị về lượng hàng tồn kho của công ty cũng như sự biến động cũng như tính thanh khoản trên thị trường của công ty.

Bài viết này tập trung vào ý nghĩa của thả nổi tự do, phương pháp tính toán và tác động đáng kể của nó đến chỉ số chứng khoán và vốn hóa thị trường. Chúng ta cũng sẽ khám phá những ưu điểm và nhược điểm của thả nổi tự do, đưa ra sự hiểu biết hỗ trợ việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Đăng ký

Ý nghĩa thả nổi tự do & ví dụ

Cổ phiếu thả nổi tự do, một thước đo quan trọng trên thị trường chứng khoán, cho biết số lượng cổ phiếu của một công ty sẵn có để công chúng giao dịch. Con số này không bao gồm cổ phiếu do các bên liên quan, nhà quảng bá và chính phủ nắm giữ, những cổ phiếu không được giao dịch tự do trên thị trường mở. Hiểu biết về việc thả nổi tự do là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính thanh khoản và khả năng biến động tiềm tàng của cổ phiếu.

Ví dụ: Hãy xem xét kịch bản giả định của SolarTech Innovations, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. SolarTech Innovations đã phát hành tổng cộng 10 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, không phải tất cả các cổ phiếu này đều có sẵn để giao dịch công khai. Sự phân chia như sau:

  • Tổng số cổ phiếu phát hành: 10 triệu cổ phiếu
  • Cổ phiếu nội bộ nắm giữ: 2 triệu cổ phiếu (do các giám đốc điều hành công ty và thành viên hội đồng quản trị nắm giữ, có hạn chế bán)
  • Cổ phiếu do Chính phủ nắm giữ: 1 triệu cổ phiếu (nắm giữ như một phần trong khoản đầu tư chiến lược của chính phủ, với các hạn chế bán)
  • Cổ phiếu kế hoạch lựa chọn cổ phiếu nhân viên (ESOP): 500.000 cổ phiếu (được phân bổ cho nhân viên, nhưng chưa được giao hoặc sẵn sàng để bán)

Để tính số cổ phiếu tự do chuyển nhượng của SolarTech Innovations, chúng tôi lấy tổng số cổ phiếu phát hành trừ đi tổng số cổ phiếu bị hạn chế:

Free float = Tổng số cổ phiếu phát hành − (Cổ phiếu nội bộ nắm giữ + Cổ phiếu chính phủ nắm giữ + Cổ phiếu ESOP)

Thả nổi tự do = 10.000.000 − ( 2.000.000 + 1.000.000 + 500.000 )

Free float = 6.500.000 cổ phiếu

Do đó, cổ phiếu tự do chuyển nhượng của SolarTech Innovations bao gồm 6,5 triệu cổ phiếu, đại diện cho phần vốn chủ sở hữu của công ty được giao dịch tự do trên thị trường chứng khoán. Con số này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và nhà phân tích vì nó tác động đến tính thanh khoản, biến động thị trường và tỷ trọng của công ty trong các chỉ số thị trường.

Tỷ lệ thả nổi tự do cao hơn thường cho thấy tính thanh khoản cao hơn, cho phép các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu với ít tác động hơn đến giá cổ phiếu. Ngược lại, tỷ lệ thả nổi tự do thấp hơn có thể dẫn đến biến động cao hơn do số lượng cổ phiếu sẵn có để giao dịch có hạn.

Ví dụ này minh họa tầm quan trọng của free float trong việc đánh giá cổ phiếu của công ty để đầu tư. Bằng cách hiểu các thành phần hạn chế một số cổ phiếu nhất định được giao dịch tự do, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về tính thanh khoản và biến động giá tiềm năng của một cổ phiếu.

Tính toán thả nổi miễn phí

Việc tính toán tỷ lệ thả nổi tự do rất đơn giản nhưng lại rất quan trọng để hiểu được động lực thị trường. Nó liên quan đến việc trừ đi số lượng cổ phiếu bị hạn chế từ tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Công thức là:

Free float = tổng số cổ phiếu đang lưu hành - cổ phiếu bị hạn chế

Tính toán này giúp đánh giá tính thanh khoản thị trường của công ty và thường được các sàn giao dịch chứng khoán sử dụng để xác định tỷ trọng của cổ phiếu trong các chỉ số.

Tác động của free float lên chỉ số và vốn hóa thị trường

Việc thả nổi tự do của một công ty không chỉ ảnh hưởng đến tính thanh khoản và biến động của cổ phiếu mà còn đóng một vai trò quan trọng trong vốn hóa thị trường và định vị của công ty đó trong các chỉ số thị trường. Vốn hóa thị trường được tính bằng giá cổ phiếu nhân với tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tuy nhiên, để tính toán chỉ số, nhiều chỉ số chứng khoán sử dụng vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi tự do để phản ánh tốt hơn động lực thị trường.

Vốn hóa thị trường so với vốn hóa thị trường thả nổi tự do:

  • Vốn hóa thị trường truyền thống: Được tính bằng tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
  • Vốn hóa thị trường thả nổi tự do: Được tính chỉ bằng cách sử dụng số cổ phiếu sẵn có để giao dịch đại chúng.

Ví dụ: Hãy xem xét một công ty, EcoPower Energy, với tổng số 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành và giá cổ phiếu hiện tại là 50 USD. Tuy nhiên, chỉ có 12 triệu cổ phiếu này được đưa ra giao dịch (free float).

  • Vốn hóa thị trường truyền thống: 50 USD * 20 triệu = 1 tỷ USD
  • Vốn hóa thị trường tự do chuyển nhượng: 50 USD * 12 triệu = 600 triệu USD

Tác động lên chỉ số:

Các chỉ số chứng khoán, chẳng hạn như DAX ở Đức hoặc S&P 500 ở Mỹ, sử dụng vốn hóa thị trường thả nổi tự do để xác định tỷ trọng của công ty trong chỉ số. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng chỉ số này thể hiện chính xác hơn phần công ty mà các nhà đầu tư có thể giao dịch, thay vì bị lệch bởi các cổ phiếu lớn không có sẵn để giao dịch đại chúng.

Ví dụ: Giả sử EcoPower Energy là một thành phần của Chỉ số GreenTech 100. Việc tính toán chỉ số sử dụng vốn hóa thị trường thả nổi tự do để đảm bảo rằng các công ty có tỷ lệ cổ phiếu sẵn có để giao dịch đại chúng cao hơn sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến diễn biến chỉ số.

Do đó, tác động của EcoPower đối với Chỉ số GreenTech 100 sẽ dựa trên mức vốn hóa thị trường tự do chuyển nhượng là 600 triệu USD, chứ không phải tổng vốn hóa thị trường là 1 tỷ USD. Điều này làm giảm ảnh hưởng của các cổ đông lớn và cung cấp sự thể hiện chính xác hơn về diễn biến của thị trường và tâm lý nhà đầu tư.

Phần kết luận:

Việc sử dụng tỷ lệ thả nổi tự do trong tính toán vốn hóa thị trường và trọng số chỉ số là một khía cạnh quan trọng của thị trường tài chính hiện đại. Nó đảm bảo rằng các chỉ số phản ánh tính thanh khoản thực sự của thị trường và các nhà đầu tư hiểu rõ về sự biến động và động lực giao dịch của cổ phiếu. Bằng cách tập trung vào các cổ phiếu thực sự có sẵn để giao dịch, các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Câu hỏi thường gặp

1. Free float là gì?

Free float đề cập đến cổ phiếu của một công ty có sẵn để giao dịch bởi công chúng, không bao gồm cổ phiếu do người nội bộ và cổ đông lớn nắm giữ.

2. Tại sao free float lại quan trọng?

Nó ảnh hưởng đến tính thanh khoản, sự biến động và tỷ trọng của cổ phiếu trong các chỉ số thị trường, cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiềm năng chuyển động thị trường thực sự của cổ phiếu.

3. Free float ảnh hưởng thế nào đến chỉ số chứng khoán?

Các chỉ số sử dụng tỷ lệ thả nổi tự do để đảm bảo rằng chuyển động của chúng chỉ phản ánh phần thị trường của cổ phiếu công ty, mang lại sự thể hiện thị trường chính xác hơn.

4. Tỷ lệ free float có thể thay đổi được không?

Có, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng có thể thay đổi do các hành động như mua lại cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu hoặc thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Đăng ký