expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Tỷ lệ nợ: hiểu khái niệm, tính toán và phân tích

Tỷ lệ nợ: thước đo tỷ lệ nợ của công ty trên tài sản của nó.

Trong lĩnh vực tài chính, tỷ lệ nợ đóng vai trò là thước đo cơ bản để đánh giá tình hình tài chính của các cá nhân cũng như doanh nghiệp. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ đóng góp của vốn vay vào cơ cấu vốn tổng thể của đơn vị.

Về cơ bản, nó là thước đo số lượng tài sản của một thực thể được tài trợ thông qua nợ và nó được tính bằng cách chia tổng số nợ cho tổng tài sản.

Giá trị cao hơn cho thấy tỷ lệ tài sản được tài trợ bằng nợ lớn hơn, có khả năng cho thấy mức độ rủi ro tài chính cao hơn. Ngược lại, con số thấp hơn cho thấy cách tiếp cận tài chính thận trọng hơn, với tỷ lệ tài sản phụ thuộc vào vốn vay nhỏ hơn.

Chỉ riêng tỷ lệ này không cung cấp một phân tích toàn diện về tình hình tài chính của đơn vị. Các yếu tố khác như chỉ tiêu ngành, khả năng sinh lời và dòng tiền cũng phải được xem xét.

Tỷ lệ nợ đặc biệt quan trọng khi xem xét các khoản đầu tư tiềm năng hoặc đánh giá sự ổn định tài chính của một doanh nghiệp. Nó cho phép các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến gánh nặng nợ của đơn vị.

Tỷ lệ nợ là gì?

Tỷ lệ nợ giống như một công cụ đặc biệt giúp chúng ta hiểu được tình hình tiền bạc của công ty. Đó là một công thức toán học đơn giản cho chúng ta biết bao nhiêu thứ của công ty được thanh toán bằng tiền vay.

Hãy tưởng tượng một công ty giống như một chiếc bánh lớn. Mọi thứ công ty sở hữu, như nhà cửa, máy móc và tiền bạc, đều tạo nên chiếc bánh này. Bây giờ, tỷ lệ nợ giúp chúng ta thấy được phần lớn của chiếc bánh này được bao phủ bởi các khoản nợ hoặc khoản vay.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Tỷ lệ nợ so với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu

Khi phân tích cấu trúc tài chính của một đơn vị, hai số liệu quan trọng sẽ được sử dụng: tỷ lệ nợ và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Mặc dù cả hai đều cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự phụ thuộc của đơn vị vào nợ nhưng chúng khác nhau trong cách tính toán và giải thích.

Tỷ lệ nợ, như đã thảo luận trước đó, đo lường tỷ lệ tài sản của một đơn vị được tài trợ bằng nợ. Nó được tính bằng cách chia tổng số nợ cho tổng tài sản.

tỷ lệ nợ-công thức-us.png

Mặt khác, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tập trung vào mối quan hệ giữa nợ và tài trợ vốn chủ sở hữu.

Nó cho biết tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu, đại diện cho phần sở hữu trong đơn vị. Nó được tính bằng cách chia tổng nợ cho tổng vốn chủ sở hữu.

debt-ratio-calculation-vi.png

Một ví dụ

Thực thể A có tổng tài sản là 500.000 USD và tổng nợ phải trả (nợ) là 200.000 USD. Vốn chủ sở hữu (cổ phần sở hữu) trong đơn vị là 300.000 USD.

debt-ratio-image-us.png

Từ tính toán trên, có thể thấy 40% tài sản của Công ty A được tài trợ bằng nợ. Mặt khác, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 67%, cho thấy đơn vị có nhiều nợ hơn so với vốn chủ sở hữu.

Trong điều kiện thực tế, tỷ lệ nợ cao hơn cho thấy sự phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn vay, trong khi tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao hơn cho thấy mức độ rủi ro tài chính do tỷ lệ nợ lớn hơn so với vốn chủ sở hữu.

Điều quan trọng cần lưu ý là cả hai đều có những ưu điểm và hạn chế và cách giải thích chúng có thể khác nhau giữa các ngành. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét các chỉ tiêu của ngành và so sánh các tỷ lệ với các tiêu chuẩn cụ thể cho lĩnh vực mà đơn vị hoạt động.

Tỷ lệ nợ tốt hay xấu là gì?

Việc xác định tỷ lệ nợ tốt hay xấu phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm các tiêu chuẩn ngành, mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro. Mặc dù không có tiêu chuẩn chung nào có thể áp dụng được nhưng việc hiểu được ý nghĩa của các giá trị khác nhau có thể giúp hướng dẫn việc ra quyết định tài chính.

 • Tổng số nợ: Đây là toàn bộ số tiền công ty nợ người khác.
 • Tổng tài sản: Đây là tất cả những gì công ty sở hữu.
 • Tỷ lệ nợ thấp: Nếu kết quả là một con số nhỏ (như 0,2 hoặc 20%), nghĩa là công ty không nợ nhiều so với những gì họ sở hữu. Đây thường là một dấu hiệu tốt.  tỷ lệ nợ thấp hơn cho thấy tình hình tài chính lành mạnh hơn. Nó cho thấy một tỷ lệ nhỏ hơn tài sản của đơn vị được tài trợ thông qua nợ, đây có thể được coi là một dấu hiệu tích cực về sự ổn định tài chính và rủi ro vỡ nợ thấp hơn.
 • Tỷ lệ nợ cao: Nếu kết quả là một con số lớn (như 0,7 hoặc 70%), nghĩa là công ty nợ rất nhiều so với những gì họ sở hữu. Điều này có thể có rủi ro. Ngược lại, tỷ lệ nợ cao hơn có thể gây lo ngại về khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ và rủi ro tài chính. Điều này là do phần lớn tài sản được tài trợ thông qua nợ, điều này có thể gây căng thẳng cho dòng tiền và hạn chế tính linh hoạt tài chính.
 • Để đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp, điều quan trọng là phải so sánh tỷ lệ nợ của doanh nghiệp đó với các doanh nghiệp cùng ngành hoặc các tiêu chuẩn của ngành. Ví dụ: tỷ lệ nợ 40% có thể được coi là cao trong một ngành có mức trung bình là 20%, trong khi tỷ lệ tương tự có thể được coi là chấp nhận được trong một ngành có mức chuẩn là khoảng 50%.
 • Ngoài ra, điều cần thiết là phải xem xét các chỉ số tài chính và yếu tố định tính khác, chẳng hạn như khả năng sinh lời, dòng tiền và triển vọng tăng trưởng dài hạn của đơn vị.

Giống như bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bạn, tỷ lệ nợ kiểm tra sức khỏe tài chính của công ty. Một công ty có tỷ lệ nợ thấp là dấu hiệu cho thấy vị thế tốt và có rủi ro thấp hơn đối với công ty và các nhà đầu tư tiềm năng.

Một công ty có tỷ lệ nợ cao có thể giống như một người cần phải cẩn thận với sức khỏe của mình. Nó có nhiều rủi ro hơn.

Mục tiêu cuối cùng là đạt được sự cân bằng giữa nợ và tài trợ vốn cổ phần phù hợp với mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của đơn vị. Cách tiếp cận thận trọng liên quan đến việc quản lý mức nợ theo cách hỗ trợ tăng trưởng, duy trì sự ổn định tài chính và đảm bảo khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ một cách kịp thời.

Tại sao tỷ lệ nợ lại quan trọng đối với các nhà giao dịch?

Hiểu được tỷ lệ nợ rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ rủi ro và sự ổn định tài chính của công ty. Sự phụ thuộc vào nợ của công ty ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, khiến tỷ lệ nợ trở thành một công cụ có giá trị để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Tỷ lệ nợ giúp các nhà giao dịch đánh giá mức độ ổn định tài chính của một công ty. Tỷ lệ nợ thấp hơn cho thấy công ty ít phụ thuộc hơn vào tiền vay, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ hơn. Sự ổn định này có thể làm cho cổ phiếu của công ty trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, có khả năng dẫn đến tăng giá.

Tỷ lệ nợ cao hơn cho thấy mức nợ cao hơn so với tài sản, đây có thể là cảnh báo nguy hiểm đối với các nhà giao dịch. Các công ty có tỷ lệ nợ cao có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ, đặc biệt nếu thu nhập của họ không ổn định. Rủi ro gia tăng này có thể dẫn đến biến động giá cổ phiếu, điều mà các nhà giao dịch cần lưu ý.

Bằng cách phân tích tỷ lệ nợ, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về việc nên mua hoặc bán cổ phiếu nào. Nó cho phép họ xác định các công ty có tình hình tài chính lành mạnh và tránh những công ty có thể gặp khó khăn về tài chính.

Tỷ lệ nợ cũng hữu ích cho việc phân tích so sánh. Các nhà giao dịch có thể so sánh tỷ lệ nợ của các công ty trong cùng ngành để xác định công ty nào có tình hình tài chính mạnh hơn. Sự so sánh này có thể là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn nơi đầu tư.

Hiểu tỷ lệ nợ của công ty cũng có thể hỗ trợ phát triển các chiến lược giao dịch. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể chọn bán khống cổ phiếu của các công ty có tỷ lệ nợ cao, dự đoán khả năng giá sẽ giảm. Ngoài ra, họ có thể mua cổ phiếu của các công ty có tỷ lệ nợ thấp với kỳ vọng sự ổn định và tăng trưởng.

Làm thế nào để giảm tỷ lệ nợ

Giảm tỷ lệ nợ là một bước quan trọng để đạt được tình hình tài chính lành mạnh hơn. Bằng cách quản lý nợ hiệu quả và cải thiện cơ cấu tài chính tổng thể, các cá nhân và doanh nghiệp có thể nâng cao tính ổn định và linh hoạt tài chính của mình.

 1. Bắt đầu bằng cách ưu tiên trả nợ: Tạo ngân sách phân bổ một phần đáng kể thu nhập của bạn để trả các khoản nợ tồn đọng.
 2. Khám phá các cơ hội để tăng dòng tiền của bạn: Tăng thu nhập của bạn sẽ cung cấp nhiều nguồn tài chính hơn để phân bổ cho việc trả nợ, cuối cùng là giảm tỷ lệ nợ của bạn theo thời gian.
 3. Xem xét chi phí và xác định những lĩnh vực bạn có thể cắt giảm: Cắt giảm những chi phí không cần thiết để có thêm tiền trả nợ. Hãy cân nhắc việc đàm phán lại hợp đồng hoặc đăng ký, mua đồ đã qua sử dụng thay vì đồ mới và tìm cách tiết kiệm tiền.
 4. Nếu bạn thấy mình đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ nợ: Hãy cân nhắc việc liên hệ với các chủ nợ của bạn. Họ có thể sẵn sàng đàm phán các điều khoản trả nợ mới, chẳng hạn như lãi suất thấp hơn, thời gian trả nợ kéo dài hoặc thậm chí xóa nợ một phần.
 5. Để giảm tỷ lệ nợ một cách hiệu quả: Điều cần thiết là tránh nhận nợ mới bất cứ khi nào có thể. Đánh giá sự cần thiết của bất kỳ chi phí, khoản vay hoặc lựa chọn tài trợ mới không cần thiết nào.
 6. Nếu bạn thấy mình choáng ngợp: Hoặc không chắc chắn về cách tiếp cận tốt nhất để giảm tỷ lệ nợ của mình, hãy cân nhắc tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia. Cố vấn tài chính hoặc cố vấn tín dụng có thể cung cấp hướng dẫn cá nhân và giúp bạn xây dựng kế hoạch trả nợ toàn diện.

Hãy nhớ rằng, giảm tỷ lệ nợ là một quá trình lâu dài đòi hỏi tính kỷ luật và cam kết. Có thể mất thời gian để thấy những cải thiện đáng kể, nhưng bằng cách thực hiện các chiến lược này một cách nhất quán, bạn có thể giảm dần tỷ lệ nợ và cải thiện tình hình tài chính tổng thể của mình.

Hiểu và quản lý hiệu quả tỷ lệ nợ của bạn là chìa khóa để đảm bảo một tương lai tài chính vững mạnh hơn phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Bằng cách thực hiện các chiến lược giảm nợ, chú ý đến các tiêu chuẩn của ngành và đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt, bạn có thể mở đường cho sự ổn định, linh hoạt và thành công lâu dài hơn. Kiểm soát tỷ lệ nợ của bạn và mở ra con đường dẫn đến hạnh phúc tài chính.

Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Đăng ký

Câu hỏi thường gặp

1. Tỷ lệ nợ cao có phải là điều tốt không?

Mặc dù tỷ lệ nợ cao có thể làm tăng mối lo ngại về rủi ro tài chính và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ nhưng nó không phải lúc nào cũng là một dấu hiệu tiêu cực. Một số ngành, chẳng hạn như bất động sản hoặc tiện ích, đương nhiên có tỷ lệ nợ cao hơn do tính chất thâm dụng vốn.

2. Tỷ lệ nợ có thể âm?

Không, tỷ lệ nợ không thể âm. Tỷ lệ nợ âm có nghĩa là tổng nợ lớn hơn tổng tài sản, điều này là không thể.

3. Tôi nên theo dõi tỷ lệ nợ của mình thường xuyên như thế nào?

Bạn nên theo dõi tỷ lệ nợ thường xuyên, đặc biệt khi có những thay đổi tài chính quan trọng. Điều này có thể bao gồm việc nhận khoản nợ mới, trả hết khoản nợ hiện tại hoặc trải qua những biến động về giá trị tài sản.

4. Tỷ lệ nợ có tính đến các loại nợ khác nhau không?

Tỷ lệ nợ xem xét tất cả các loại nợ, bao gồm các khoản vay dài hạn, nghĩa vụ ngắn hạn và bất kỳ hình thức vay vốn nào khác. Nó cung cấp đánh giá toàn diện về gánh nặng nợ tổng thể của đơn vị liên quan đến tài sản của đơn vị.

5. Tôi có thể so sánh tỷ lệ nợ của các công ty khác nhau không?

Mặc dù so sánh tỷ lệ nợ giữa các công ty có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về cấu trúc tài chính tương đối của họ nhưng điều quan trọng là phải xem xét các tiêu chuẩn ngành, mô hình kinh doanh và các yếu tố bối cảnh khác. Các ngành có yêu cầu tài trợ nợ khác nhau đáng kể và những gì có thể được coi là tỷ lệ nợ tốt trong một ngành có thể không đúng với ngành khác.

Bước tiếp theo

Skilling là một nền tảng giao dịch mạnh mẽ, cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều nguồn lực và công cụ để phân tích dữ liệu tài chính. Giao diện thân thiện với người dùng, tài liệu đào tạo và khả năng giao dịch theo thời gian thực của chúng tôi giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt và nắm bắt cơ hội thị trường, đảm bảo bạn được trang bị tốt để điều hướng thị trường và nâng cao chiến lược giao dịch của mình.

Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với một đối tác đáng tin cậy và đáng tin cậy, hãy tham gia Skilling ngay hôm nay!

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký
Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Đăng ký