expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 79% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

79% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Vị trí đóng: Nó là gì?

Vị trí đóng: Người phụ nữ đóng một số giao dịch để mở giao dịch mới trên màn hình.

Đóng vị thế là một khái niệm cơ bản trong giao dịch mà mọi nhà giao dịch phải hiểu để quản lý khoản đầu tư của mình và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả. Biết thời điểm và cách đóng một vị thế có thể tác động đáng kể đến kết quả giao dịch của bạn, cho dù bạn đang giao dịch cổ phiếu, ngoại hối hay hàng hóa. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của việc đóng một vị thế, thảo luận lý do đóng một vị thế, cung cấp hướng dẫn từng bước và nêu rõ sự khác biệt giữa đóng và mở một vị thế.

Vị thế đóng có ý nghĩa gì trong giao dịch?

Đóng một vị thế đề cập đến hành động thoát khỏi giao dịch hiện tại bằng cách thực hiện một giao dịch ngược lại. Nếu bạn có một vị thế mua (đã mua một tài sản), việc đóng vị thế có nghĩa là bán cùng một tài sản đó. Ngược lại, nếu bạn có một vị thế bán (đã bán một tài sản), việc đóng vị thế có nghĩa là mua lại tài sản đó. Hành động này sẽ hoàn tất giao dịch, chốt lãi hoặc lỗ và cập nhật số dư tài khoản giao dịch của bạn cho phù hợp.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay

Ví dụ: nếu bạn mua 100 cổ phiếu của một công ty và sau đó bán số cổ phiếu đó, bạn đã đóng vị thế của mình đối với cổ phiếu của công ty đó. Sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán sẽ quyết định lãi hay lỗ của bạn.

Tại sao bạn lại đóng một vị trí?

Có một số lý do khiến nhà giao dịch quyết định đóng một vị thế:

 1. Đạt được lợi nhuận mục tiêu: Nhà giao dịch thường đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên phân tích của họ. Khi tài sản đạt đến mức giá mong muốn, họ sẽ đóng vị thế để hiện thực hóa lợi nhuận.
 2. Hạn chế thua lỗ: Để tránh thua lỗ thêm, nhà giao dịch có thể đóng một vị thế nếu giá của tài sản đi ngược lại kỳ vọng của họ. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ.
 3. Phân tích thị trường: Thông tin hoặc phân tích mới có thể gợi ý rằng hướng thị trường đang thay đổi, khiến các nhà giao dịch đóng vị thế của họ.
 4. Quản lý rủi ro: Đóng các vị thế có thể giúp cân bằng lại danh mục đầu tư, giảm mức độ tiếp xúc với một số tài sản nhất định hoặc duy trì chiến lược đầu tư đa dạng.
 5. Hết hạn hợp đồng: Đối với các hợp đồng phái sinh như quyền chọn hoặc vị thế futures sẽ bị đóng khi chúng gần đến ngày hết hạn.

Cách đóng một vị thế: Các bước

Đóng một vị thế bao gồm một số bước, có thể thay đổi đôi chút tùy thuộc vào nền tảng giao dịch. Đây là hướng dẫn chung:

 1. Đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn: Truy cập nền tảng giao dịch bằng thông tin đăng nhập của bạn.
 2. Điều hướng đến các vị trí mở: Tìm phần của nền tảng nơi các vị trí mở của bạn được liệt kê.
 3. Chọn vị trí cần đóng: Chọn vị trí cụ thể mà bạn muốn đóng.
 4. Chọn tùy chọn đóng vị thế: Hầu hết các nền tảng đều có nút "Đóng" hoặc "Bán" bên cạnh mỗi vị thế mở.
 5. Xác nhận giao dịch: Xem lại chi tiết giao dịch, bao gồm giá hiện tại và mọi khoản phí liên quan, đồng thời xác nhận đóng.
 6. Xem lại số dư tài khoản: Kiểm tra số dư tài khoản đã cập nhật của bạn và tác động của vị thế đóng đối với danh mục đầu tư tổng thể của bạn.

Ví dụ: hiểu rõ giá vàng hôm nay có thể rất quan trọng để quyết định thời điểm tối ưu để đóng một vị thế trên thị trường hàng hóa Tuy nhiên, đây không phải là đầu tư lời khuyên, và kết quả hoạt động trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán kết quả hoạt động trong tương lai.

Tại sao bỏ lỡ tiềm năng của thị trường hàng hóa?
Khám phá các cơ hội chưa được khai thác trong các CFD hàng hóa được giao dịch hàng đầu như vàng, bạc và dầu.
Đăng ký

Đóng vị thế Vs. vị trí mở: Sự khác biệt

Hiểu được sự khác biệt giữa đóng và mở một vị thế là điều cần thiết để giao dịch hiệu quả:

 • Vị thế mở: Điều này đề cập đến bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện nhưng chưa đóng. Nó có thể dài (mua tài sản) hoặc ngắn (bán tài sản).
 • Đóng vị thế: Đây là hành động hoàn thành giao dịch bằng cách thực hiện hành động ngược lại. Đối với một vị thế mua, việc đóng cửa liên quan đến việc bán tài sản. Đối với một vị thế bán, việc đóng cửa liên quan đến việc mua lại tài sản.

Các vị thế mở khiến nhà giao dịch gặp rủi ro thị trường và các phần thưởng tiềm năng, trong khi các vị thế đóng sẽ hoàn tất giao dịch, loại bỏ khả năng tiếp xúc với các biến động thị trường tiếp theo.

Bản tóm tắt

Đóng vị thế là một khía cạnh quan trọng trong giao dịch giúp các nhà giao dịch quản lý khoản đầu tư và kiểm soát rủi ro. Biết cách thức và thời điểm đóng một vị thế là điều cần thiết để đạt được mục tiêu lợi nhuận, hạn chế thua lỗ hoặc điều chỉnh dựa trên thông tin thị trường mới. Bằng cách hiểu rõ các bước liên quan và sự khác biệt giữa đóng và mở vị thế, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và nâng cao chiến lược giao dịch.

Câu hỏi thường gặp

1. Việc đóng một vị thế trong giao dịch có ý nghĩa gì? 

Đóng một vị thế có nghĩa là thoát khỏi giao dịch hiện tại bằng cách thực hiện một giao dịch ngược lại, từ đó hoàn tất giao dịch và chốt bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào.

2. Tại sao nhà giao dịch lại đóng một vị thế? 

Nhà giao dịch đóng các vị thế để hiện thực hóa lợi nhuận, hạn chế thua lỗ, phản hồi phân tích thị trường, quản lý rủi ro hoặc xử lý việc hết hạn hợp đồng.

3. Bạn đóng một vị thế bằng cách nào?

Để đóng một vị thế, hãy đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn, điều hướng đến các vị thế mở, chọn vị thế, chọn tùy chọn đóng, xác nhận giao dịch và xem lại số dư tài khoản của bạn.

4. Sự khác biệt giữa vị thế đóng và vị thế mở là gì?

 Vị thế mở là một giao dịch đang hoạt động chưa được đóng trong khi việc đóng một vị thế sẽ hoàn tất giao dịch bằng cách thực hiện hành động ngược lại.

5. Tôi có thể tìm hiểu thêm về chiến lược giao dịch ở đâu? 

Để có các tài nguyên và công cụ toàn diện nhằm nâng cao chiến lược giao dịch của bạn, hãy xem xét các nền tảng như Skilling, nền tảng này cung cấp thông tin chi tiết về các thị trường khác nhau và giúp bạn cập nhật các số liệu quan trọng như Giá niken.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Không có hoa hồng, không có phí cộng thêm.
15/07 - 19/07
TSLA.US: 00:00 - 21:00 UTC
MANAUSD: 13:30 - 20:00 UTC
Giao dịch ngay
Tại sao bỏ lỡ tiềm năng của thị trường hàng hóa?
Khám phá các cơ hội chưa được khai thác trong các CFD hàng hóa được giao dịch hàng đầu như vàng, bạc và dầu.
Đăng ký