expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Chiến lược giao dịch

Giá trị đầu tư

Đầu tư giá trị: Phòng giao dịch chứng khoán với các nhà giao dịch phân tích dữ liệu thị trường

Đầu tư giá trị là la bàn tài chính đã hướng dẫn một số nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Đó là việc khám phá các cổ phiếu và tài sản bị định giá thấp trên thị trường, nhưng còn nhiều hơn thế nữa. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tiết lộ những bí mật đằng sau việc đầu tư giá trị và lý do tại sao hiểu được nó có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho tương lai tài chính của bạn.

Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Đăng ký

Đầu tư giá trị là gì?

Đầu tư giá trị là một chiến lược đầu tư liên quan đến việc xác định và mua những cổ phiếu hoặc tài sản bị định giá thấp. Nó tập trung vào việc mua các cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị nội tại của chúng, dựa trên các yếu tố như phân tích tài chính, nguyên tắc kinh doanh cơ bản và điều kiện thị trường. Mục tiêu của nó là tìm kiếm những cơ hội mà thị trường đã đánh giá thấp giá trị thực của một công ty với kỳ vọng rằng giá cổ phiếu cuối cùng sẽ tăng để phản ánh giá trị thực của nó. Cách tiếp cận này nhấn mạnh đến sự tăng trưởng dài hạn và tìm cách giảm thiểu rủi ro bằng cách đầu tư vào các công ty vững chắc, ổn định với nền tảng cơ bản vững chắc. Nhưng chắc hẳn bạn đang thắc mắc, làm cách nào để phân tích và tìm ra những cổ phiếu như vậy?

Làm thế nào để phân tích cổ phiếu để đầu tư giá trị?

Phân tích cổ phiếu để đầu tư giá trị bao gồm cả phân tích định tính và định lượng. Phân tích định tính đánh giá các khía cạnh định tính của công ty, chẳng hạn như quản lý, lợi thế cạnh tranh và xu hướng của ngành. Ví dụ: đánh giá chuyên môn của đội ngũ quản lý hoặc nghiên cứu các báo cáo ngành để xác định cơ hội tăng trưởng. Mặt khác, phân tích định lượng liên quan đến việc kiểm tra báo cáo tài chính, tỷ lệ và hiệu suất lịch sử. Ví dụ: phân tích tốc độ tăng trưởng doanh thu hoặc tính toán các tỷ lệ định giá như P/E hoặc P/B để xác định xem cổ phiếu có bị định giá thấp hay không. Bằng cách kết hợp các phương pháp này, các nhà đầu tư có thể hiểu biết toàn diện về giá trị nội tại của cổ phiếu và do đó đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn dựa trên phân tích chắc chắn.

Giá trị nội tại và đầu tư giá trị

Giá trị nội tại nằm ở trung tâm của đầu tư giá trị. Nó đại diện cho giá trị thực sự của một tài sản, thường bị che khuất bởi những biến động của thị trường. Các nhà đầu tư giá trị thường cố gắng khám phá giá trị nội tại này vì nó tạo cơ sở cho các quyết định đầu tư thông minh. Bằng cách phân tích tình hình tài chính của công ty, kiểm tra các nguyên tắc cơ bản và so sánh chúng với giá thị trường, các nhà đầu tư có thể xác định các cổ phiếu bị định giá thấp hoặc được định giá quá cao. Mục tiêu rất đơn giản: mua những tài sản được định giá thấp và nắm giữ trong thời gian dài, để giá trị nội tại của chúng tỏa sáng, nhờ đó thu được lợi nhuận đáng kể.

Chiến lược đầu tư giá trị

Hai phương pháp tiếp cận thường được sử dụng trong đầu tư giá trị là phân tích từ trên xuống và phân tích từ dưới lên.

  1. Phân tích từ trên xuống: Phân tích từ trên xuống bao gồm việc bắt đầu từ góc độ kinh tế vĩ mô và sau đó thu hẹp xuống từng cổ phiếu riêng lẻ. Nó bắt đầu bằng việc đánh giá các điều kiện kinh tế tổng thể, xu hướng của ngành và triển vọng thị trường. Sau đó, các nhà đầu tư sẽ lựa chọn những ngành được kỳ vọng sẽ hoạt động tốt và tìm những cổ phiếu bị định giá thấp trong những ngành đó. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư nhận ra rằng năng lượng tái tạo là một ngành đang phát triển, họ có thể chọn đầu tư vào các cổ phiếu bị định giá thấp trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Cách tiếp cận này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích thị trường trên diện rộng trong việc xác định các cơ hội đầu tư.
  2. Phân tích từ dưới lên: Phân tích từ dưới lên tập trung vào các công ty riêng lẻ hơn là các yếu tố kinh tế rộng hơn. Các nhà đầu tư đánh giá báo cáo tài chính, vị thế cạnh tranh, đội ngũ quản lý và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Ví dụ: nhà đầu tư có thể phân tích tốc độ tăng trưởng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và mức nợ của công ty để xác định giá trị của công ty. Bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng các cổ phiếu riêng lẻ, các nhà đầu tư nhằm mục đích xác định các công ty bị định giá thấp có nền tảng cơ bản và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ. Cách tiếp cận này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích chi tiết ở cấp độ công ty.

Cả hai cách tiếp cận đều có giá trị riêng và có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp. Trong khi phân tích từ trên xuống cung cấp bối cảnh kinh tế vĩ mô thì phân tích từ dưới lên đi sâu vào chi tiết cụ thể của từng cổ phiếu. Các nhà đầu tư giá trị thành công thường sử dụng kết hợp các chiến lược này để xác định các cơ hội đầu tư hấp dẫn phù hợp với luận điểm đầu tư của họ.

Phong cách giao dịch của bạn là gì?
Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.
Lấy bài kiểm tra

Giao dịch so với đầu tư giá trị

Giao dịch và đầu tư giá trị là hai phương pháp đầu tư riêng biệt với các mục tiêu, chiến lược và khoảng thời gian khác nhau:

Giao dịch thường liên quan đến việc tích cực mua và bán chứng khoán trong thời gian ngắn để tận dụng sự biến động giá cả. Các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích kỹ thuật, chỉ báo, biểu đồ và xu hướng thị trường để đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng. Họ nhằm mục đích thu lợi nhuận từ những biến động ngắn hạn của thị trường, bất kể giá trị nội tại của công ty. Ví dụ: một người giao dịch trong ngày có thể mua cổ phiếu của một công ty vào buổi sáng và bán chúng sau đó trong ngày nếu giá cổ phiếu tăng. Trọng tâm là tận dụng sự biến động giá ngắn hạn hơn là tăng giá trị dài hạn.

Đầu tư giá trị như chúng ta đã học tập trung vào việc xác định các cổ phiếu bị định giá thấp với các yếu tố cơ bản mạnh mẽ và nắm giữ chúng trong thời gian dài. Ví dụ: các nhà đầu tư giá trị có thể đầu tư vào một công ty mà họ tin rằng có nguồn tài chính vững chắc, đội ngũ quản lý mạnh và có tiềm năng phát triển trong tương lai, ngay cả khi thị trường hiện đánh giá thấp công ty đó.

Trong khi giao dịch mang lại tiềm năng thu lợi nhuận nhanh chóng thì đầu tư giá trị cần có cách tiếp cận kiên nhẫn và kỷ luật, nhằm mục đích tăng giá vốn dài hạn dựa trên giá trị cơ bản của công ty.

Điều quan trọng là nhà đầu tư phải hiểu mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư và cam kết về thời gian của họ khi quyết định giữa giao dịch và đầu tư giá trị.

Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư.

Tận dụng sự biến động trên thị trường cổ phiếu
Giữ một vị trí khi giá cổ phiếu di chuyển. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Đăng ký
Phong cách giao dịch của bạn là gì?
Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.
Lấy bài kiểm tra