expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 79% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

79% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Các chỉ báo và công cụ giao dịch

Awesome Oscillator là gì?

Một minh họa bằng hình ảnh về Awesome Oscillator là gì.

Awesome Oscillator

Chỉ báo Awesome Oscillator (AO) được tạo bởi nhà phân tích Bill Williams và được sử dụng để đo lường động lượng thị trường. Nó thực hiện điều này bằng cách tính toán sự khác biệt giữa đường trung bình động đơn giản 34 kỳ và đường trung bình động đơn giản 5 kỳ (SMA). Việc so sánh hai đường trung bình động khác nhau là khá phổ biến, điểm khác biệt với awesome oscillator là đường trung bình động được tính bằng cách sử dụng điểm giữa của các thanh thay vì điểm/giá đóng cửa. Do bản chất của nó, Awesome Oscillator có các giá trị dao động trên và dưới đường số 0. Không giống như chỉ báo ngẫu nhiên (ví dụ), có phạm vi giới hạn từ +100 đến -100, Awesome Oscillator là vô biên.

Thanh màu đỏ và màu xanh lá cây

Các giá trị được tạo bằng cách tính ra sự khác biệt giữa SMA 34 kỳ và SMA 5 kỳ được vẽ dưới dạng biểu đồ của các thanh màu đỏ và xanh lục. Một thanh có màu xanh khi giá trị của nó cao hơn thanh trước đó. Thanh màu đỏ cho biết thanh này thấp hơn thanh trước đó. Khi giá trị của AO nằm trên đường số 0, điều này cho thấy khoảng thời gian ngắn hạn đang có xu hướng cao hơn khoảng thời gian dài hạn. Khi giá trị của AO nằm dưới đường 0, khoảng thời gian ngắn hạn có xu hướng thấp hơn khoảng thời gian dài hạn.

red-and-green-bars-vi.jpg

Chiến lược tuyệt vời

Có ba chiến lược tiềm năng dựa trên chỉ số này mà tác giả đề xuất:

Để đi lâu dài hoặc mua:

  1. Saucer: đây là khi biểu đồ thanh biểu đồ ở trên 0 và biểu đồ đã đảo ngược hướng từ xu hướng đi xuống thành xu hướng đi lên. Để xảy ra hình đĩa, trong ba thanh bất kỳ, thanh thứ hai thấp hơn thanh thứ nhất và có màu đỏ, còn thanh thứ ba cao hơn thanh thứ hai và có màu xanh lục.
  2. Giao nhau với đường số 0: Xảy ra khi biểu đồ vượt lên trên đường số 0. Nên chạy liên tiếp hai thanh màu xanh lá cây trở lên để xác nhận.
  3. Đỉnh đôi: Đây là khi các thanh chuyển xuống dưới 0 và sau đó có hai mức dao động thấp của Awesome Oscillator và mức thấp thứ hai cao hơn mức thấp đầu tiên. Cuối cùng, thanh biểu đồ sau mức thấp thứ hai sẽ có màu xanh lục.
Giao dịch Demo: Điều kiện giao dịch thực với rủi ro bằng không
Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.
Đăng ký

Để thực hiện điều đó, bạn sẽ nhận được:

  1. Saucer: Biểu đồ thanh biểu đồ ở dưới 0 và biểu đồ có hướng đảo ngược từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Một chiếc đĩa xảy ra khi trong ba thanh bất kỳ, thanh thứ hai cao hơn thanh thứ nhất và có màu xanh lá cây, còn thanh thứ ba thấp hơn thanh thứ hai và có màu đỏ.
  2. Giao nhau với đường số 0: Xảy ra khi biểu đồ vượt qua đường số 0. Một lần nữa, nên chạy liên tiếp hai thanh màu đỏ trở lên.
  3. Đỉnh đôi: Đây là khi các thanh vượt lên trên 0, có hai đỉnh xoay của awesome oscillator và đỉnh thứ hai thấp hơn đỉnh đầu tiên. Cuối cùng, thanh biểu đồ sau mức cao thứ hai sẽ có màu đỏ.

Skilling

Awesome Oscillator là một chỉ báo động lượng khác và sẽ thu hút một số người vì nó dễ hình dung (sử dụng biểu đồ). Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra ba chiến lược cụ thể mà bạn có thể muốn áp dụng nếu sử dụng AO. Do đó, chúng tôi tin rằng nếu bạn muốn giao dịch bằng biểu đồ thì awesome oscillator là chỉ báo bạn có thể khám phá.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Giao dịch Demo: Điều kiện giao dịch thực với rủi ro bằng không
Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.
Đăng ký