expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Các chỉ báo và công cụ giao dịch

Chỉ báo Moving Average Envelopes

Different Types of Chart Patterns image

Moving Average Envelopes là một chỉ báo dựa trên phần trăm với các dải bên trên và bên dưới đường trung bình động (MA - Moving Average). MA có thể được dựa trên mức đóng, mở, các đỉnh hoặc các đáy bằng cách sử dụng các đường trung bình động cũng như các đường trung bình đơn giản. Sau đó, mỗi dải băng (envelope) có thể được đặt ở cùng một tỷ lệ phần trăm, trên hoặc dưới đường trung bình động, với các đường trực quan này tạo ra các dải bằng song song, đi theo hành động giá. Nếu bạn thích sử dụng đường trung bình động, thì có lẽ đây có thể là một kỹ thuật nâng cao hơn mà bạn có thể cân nhắc sử dụng. Ngoài ra, đường trung bình động không chỉ đơn thuần là một chỉ báo dựa theo xu hướng bởi các dải băng này cũng có thể làm nổi bật các mức mua quá mức và bán quá mức - cung cấp các tín hiệu tiềm năng cho việc vào hoặc ra.

Chỉ báo này bao gồm hai thành phần:

Trung bình động
Chúng tôi có thể điều chỉnh đường trung bình để nó có thể dựa trên giá đóng cửa hoặc giá mở cửa hoặc thậm chí các đỉnh hoặc các đáy (cấp cơ bản hay lũy thừa)
Dải băng trên và dưới
Giá trị trung bình động trừ/cộng, tùy thuộc vào phía của tỷ lệ phần trăm được người dùng xác định.

Giao dịch Demo: Điều kiện giao dịch thực với rủi ro bằng không

Giao dịch không rủi ro trên các nền tảng từng đoạt giải thưởng của Skilling với tài khoản demo 10k*.

Đăng ký

Moving Average Envelopes with 2 components

Việc tính toán đường trung bình động rất đơn giản; nó cân nhắc từng điểm dữ liệu (giá) và chọn ra một số chỉ khoảng thời gian (theo mặc định là 14) cho đường trung bình. Để tạo một chỉ báo dải băng, một phép tính sẽ được hỗ trợ dựa theo tỷ lệ phần trăm và sẽ được hiển thị dưới dạng hai đường dịch chuyển khi được biểu diễn trên biểu đồ.

Bởi mức giá của các công cụ có xu hướng duy trì trong phạm vi được giới hạn bằng một dải băng. The lý thuyết, thì sau đó, những dải này sẽ tiếp tục bật lên giữa hai ngưỡng trên và dưới. Điều này sẽ đem lại cho nhà giao dịch các tín hiệu mua và bán đáng tin cậy (nếu bạn biết thị trường đang mua quá mức và có khả năng giảm giá thì đương nhiên bạn sẽ bán và ngược lại).

Tổng kết từ Skilling

Nếu bạn là người ưa thích sử dụng đường trung bình động, thì chắc chắn nên thử trải nghiệm Moving Average Envelopes. Chỉ báo này cung cấp một phương pháp nâng cao hơn nhằm cung cấp tín hiệu giao dịch, so với việc chỉ sử dụng các đường trung bình động truyền thống - vì vậy nếu bạn là một nhà giao dịch coi trọng xu hướng thì chúng có thể rất hữu ích.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.