expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Thể loại
skilling-team

Đội ngũ Skilling

Đội ngũ Skilling
  • Giao dịch
  • Tài chính
  • Stocks
  • Chỉ số
  • Giáo dục
  • Technical Analysis
  • Tin tức
  • Tiền mã hóa
  • Forex
  • FED
  • Hàng hóa
  • Soft Commodities
  • ECB
  • Dầu thô

Chúng tôi xuất bản những gì?

Tin tức - Tài chính - Giao dịch

Các bài báo chuyên nghiệp được viết và xuất bản bởi đội ngũ Skilling bao gồm các bài báo giao dịch giáo dục, phân tích thị trường và tin tức về công ty.

Articles by Đội ngũ Skilling