expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Chiến lược giao dịch

Conheça 10 ações consideradas subvalorizadas em 2024, com foco na estabilidade em mercados flutuantes. Obtenha informações sobre tendências de mercado.

Các yếu tố cần thiết Prop trading (Pự doanh chứng khoán), cách thức hoạt động, lợi ích và bất lợi của nó, cùng với ví dụ thực tế.

Hiểu pattern trading, các loại của nó và tại sao nó lại quan trọng đối với các nhà giao dịch. Nhận thông tin chuyên sâu và câu trả lời cho các Câu hỏi thường gặp pattern trading phổ biến.

Tin tức công ty

Chiến lược giao dịch

Hiểu biết sâu sắc về các phương pháp tiếp cận khác nhau có thể mang lại lợi ích cho các loại nhà giao dịch khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của họ.

Xem hết

Cổ phiếu bị định giá thấp 2024: lựa chọn nhà đầu tư cân nhắc

Conheça 10 ações consideradas subvalorizadas em 2024, com foco na estabilidade em mercados flutuantes. Obtenha informações sobre tendências de mercado.

Giải thích Prop trading (Pự doanh chứng khoán) : chiến lược, rủi ro và phần thưởng

Các yếu tố cần thiết Prop trading (Pự doanh chứng khoán), cách thức hoạt động, lợi ích và bất lợi của nó, cùng với ví dụ thực tế.