expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 73% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 73% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Tất cả các công cụ

Dưới đây là danh sách tất cả các công cụ có sẵn để giao dịch với dịch vụ giao dịch forexCFD của chúng tôi.

[[ markets[market] ]]
Nothing found Type at least 3 chars
Ticker Tên Xem Thông Tin Chi Tiết
[[ i.ticker ]] [[ i.name ]] Xem Thông Tin Chi Tiết