expand/collapse risk warning

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

ลองดู XAU, XAG, XPT

ซื้อขายในตลาดที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ป้องกันอัตราเงินเฟ้อด้วยโลหะมีค่าที่มูลค่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงตามกำลังซื้อของ USD ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

checkmark-8@3x

Scandinavian-
เป็นเจ้าของ Fintech ที่เชื่อถือได้

checkmark-8@3x

100%
เทรดเดอร์เป็นศูนย์กลาง

checkmark-8@3x

ราคาที่โปร่งใส

สิ่งที่ลูกค้าของเราพูดถึงเรา