expand/collapse risk warning

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

เงื่อนไขการซื้อขาย

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE): เนื้อหาของนักลงทุน

ROCE: ชายในชุดสูทกำลังวิเคราะห์หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE)

แนวคิดเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE) ถือเป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ โดยเป็นช่องทางที่นักลงทุนสามารถประเมินความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพของเงินทุนของบริษัทได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเภสัชกรรม ซึ่งมีการลงทุนจำนวนมาก การทำความเข้าใจ ROCE กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแยกแยะมูลค่าและศักยภาพของหุ้น

ROCE ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท สำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกเรื่อง หุ้นยา การทำความเข้าใจและการใช้ ROCE สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนได้ เมื่อซื้อขาย CFD บนแพลตฟอร์ม เช่น Skilling

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE) หมายถึงอะไร?

ROCE คืออัตราส่วนทางการเงินที่วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน โดยพื้นฐานแล้วสิ่งนี้บ่งชี้ว่าบริษัทสามารถสร้างผลกำไรจากเงินทุนได้ดีเพียงใด  ROCE สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทสร้างผลกำไรจากเงินทุนได้ดีเพียงใด ทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและศักยภาพในการลงทุนของบริษัท สำหรับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน

สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
ลงชื่อ

ROCE คำนวณอย่างไร

สูตรสำหรับ ROCE คือ:

ROCE=  EBIT / เงินทุนที่ใช้

ที่ไหน:

  • EBIT คือกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
  • ทุนที่ใช้เท่ากับสินทรัพย์รวมลบด้วยหนี้สินหมุนเวียน

ตัวชี้วัดนี้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและเปรียบเทียบระดับความสามารถในการทำกำไรระหว่างบริษัทต่างๆ ในแง่ของเงินทุน

ตัวอย่าง – ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROCE)

พิจารณาบริษัทยา PharmaCo ซึ่งมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 200 ล้านดอลลาร์ และมีเงินทุน 1 พันล้านดอลลาร์ ROCE จะเป็น:

ROCE = $200 million / $1 billion = 20%

สิ่งนี้บ่งชี้ว่า PharmaCo สร้างกำไร 20% จากเงินทุนทุกดอลลาร์ที่ใช้ไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนเพื่อสร้างรายได้

ROCE สามารถบอกอะไรกับเทรดเดอร์ได้บ้าง

ROCE เสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทแก่ traders เทียบกับเงินทุนที่ใช้ในธุรกิจ ROCE ที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนมากขึ้น มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเปรียบเทียบบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยให้รายละเอียดว่าบริษัทใดดีกว่าในการแปลงทุนเป็นผลกำไร

ROCE สามารถบอกเทรดเดอร์โดยเฉพาะได้โดย:

  • เป็นตัววัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน
  • นำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพการใช้เงินทุนของบริษัท
  • ช่วยเปรียบเทียบบริษัทในภาคเภสัชกรรมที่การลงทุนและผลตอบแทนมีความสำคัญ

ROCE ที่สูงกว่าบ่งชี้ว่าบริษัทมีกำไรมากขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุน

ข้อดีและข้อเสียของ ROCE

การทำความเข้าใจข้อดีและข้อเสียของ ROCE ช่วยให้นักลงทุนมีความรู้ในการพิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้  ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการซื้อขายหุ้น

ข้อดีของ ROCE ข้อเสียของ ROCE
มุมมองที่ครอบคลุม : ROCE พิจารณาทั้งหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนของบริษัท ไม่ใช่ภาคส่วนสากล : ROCE สามารถมีความเกี่ยวข้องมากกว่าในอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนเข้มข้น และน้อยกว่าในภาคส่วนที่ทุนไม่ใช่ปัจจัยหลักในการผลิต
ความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพ : วัดว่าบริษัทสร้างผลกำไรจากเงินทุนได้ดีเพียงใด โดยเน้นการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ความแตกต่างทางบัญชี : แนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่หลากหลายอาจส่งผลต่อการคำนวณ ROCE ทำให้การเปรียบเทียบข้ามภูมิภาคหรือมาตรฐานการบัญชีมีความท้าทาย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ : มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ช่วยให้นักลงทุนระบุผู้นำในด้านประสิทธิภาพของเงินทุน ภาพรวมในเวลา : ROCE ให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัท ณ เวลาหนึ่ง และอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรหรือประสิทธิภาพของเงินทุนในอนาคต
ตัวช่วยตัดสินใจในการลงทุน : ช่วยในการตัดสินใจลงทุนโดยอาศัยข้อมูลโดยการระบุบริษัทที่มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนที่สูงกว่า อาจดูถูกสภาวะตลาด : สภาวะตลาดและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรอาจไม่สะท้อนอยู่ในตัวเลข ROCE
สไตล์การเทรดของคุณคืออะไร?
ไม่ว่าสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไร การรู้จักสไตล์ของคุณคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
ทำแบบทดสอบ

คำถามที่พบบ่อย

1. เหตุใด ROCE จึงมีความสำคัญต่อนักลงทุนหุ้น

ROCE ช่วยให้นักลงทุนระบุบริษัทที่ใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลกำไร ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในระยะยาว

2. ROCE เปรียบเทียบกับอัตราส่วนทางการเงินอื่นอย่างไร

ต่างจากอัตราส่วนที่เน้นไปที่ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือสินทรัพย์เพียงอย่างเดียว ROCE นำเสนอมุมมองแบบองค์รวมโดยการพิจารณาทั้งหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้มีการประเมินสถานะทางการเงินของบริษัทที่ครอบคลุมมากขึ้น

3. ROCE สามารถใช้กับภาคส่วนต่างๆ ได้หรือไม่

ใช่ ROCE เป็นตัวชี้วัดอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านเงินทุนของบริษัทต่างๆ แม้ว่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนสูงก็ตาม

4. ROCE แตกต่างจากอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรอื่นๆ อย่างไร?

ต่างจากอัตราส่วนที่พิจารณาเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นหรือสินทรัพย์ ROCE ให้มุมมองที่ครอบคลุมโดยรวมทั้งหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น โดยให้ภาพความสามารถในการทำกำไรโดยรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

5. ROCE สามารถผันผวนเมื่อเวลาผ่านไปได้หรือไม่?

ใช่ ROCE อาจแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของรายได้ การจ้างงานเงินทุน และปัจจัยเฉพาะของอุตสาหกรรม การติดตามแนวโน้มในช่วงเวลาหนึ่งจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ยกระดับกลยุทธ์การลงทุนของคุณโดยผสมผสานข้อมูล ROCE Join Skilling เพื่อเข้าถึงทรัพยากรและเครื่องมือมากมายที่ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้น

บทความนี้นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดทราบว่าในปัจจุบัน Skilling ให้บริการเฉพาะ CFDs

สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
ลงชื่อ
สไตล์การเทรดของคุณคืออะไร?
ไม่ว่าสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไร การรู้จักสไตล์ของคุณคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
ทำแบบทดสอบ