expand/collapse risk warning

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

เงื่อนไขการซื้อขาย

มูลค่าตลาด: วิธีการคำนวณและทำความเข้าใจ

มูลค่าตลาด: ห้องที่มีผู้คนหมกมุ่นอยู่กับการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์

มูลค่าตลาดคืออะไร?

มูลค่าตลาดเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในโลกการเงินเพื่อระบุมูลค่าของบริษัทหรือสินทรัพย์ในตลาดปัจจุบัน เป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับ นักลงทุน เนื่องจากให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพและศักยภาพของการลงทุน

ค่านี้แสดงถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อยินดีจ่ายสำหรับหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์นั้นๆ และถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆ เช่น อุปสงค์และอุปทาน ภาวะเศรษฐกิจ และ ลักษณะของสินทรัพย์

สำหรับบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าตลาดมักจะใช้เพื่ออ้างถึงมูลค่ารวมของบริษัทโดยพิจารณาจากราคาหุ้นปัจจุบันและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังหมายถึงมูลค่าของสินทรัพย์อื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์อีกด้วย

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือนี่ไม่ใช่ตัวเลขคงที่ แต่เป็นค่าประมาณที่อาจผันผวนตามสภาวะตลาด สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะมูลค่าตลาดจาก มูลค่าตามบัญชี ซึ่งเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ตามบันทึกทางบัญชี

โดยรวมแล้ว การทำความเข้าใจมูลค่าตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงทุนโดยมีข้อมูลครบถ้วน เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์มีราคาสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปในตลาดปัจจุบัน

ไม่มีค่าคอมมิชชั่น ไม่มีส่วนบวกเพิ่ม
17/06 - 21/06, 00:00 - 21:00 UTC
USDZAR & BTCEUR

*การซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลอาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณพำนัก

ซื้อขายตอนนี้

วิธีคำนวณมูลค่าตลาด?

การคำนวณมูลค่าตลาดเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ แม้ว่าวิธีการคำนวณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่เป็นปัญหา สำหรับบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปมูลค่าตลาดจะคำนวณโดยการคูณราคาหุ้นปัจจุบันด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าราคาหุ้นของบริษัทหนึ่งซื้อขายอยู่ที่ 50 ดอลลาร์ต่อหุ้น และจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วคือ 1 ล้าน ในการคำนวณมูลค่าตลาดของบริษัท คุณเพียงคูณราคาหุ้นปัจจุบันด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ในกรณีนี้ มูลค่าตลาดของบริษัทจะเท่ากับ 50 ล้านดอลลาร์

สำหรับสินทรัพย์อื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ มูลค่าตลาดสามารถกำหนดได้จากการประเมิน การวิเคราะห์ตลาด หรือโดยการเปรียบเทียบสินทรัพย์กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันที่เพิ่งขายในตลาดเดียวกัน

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ามูลค่าตลาดไม่ใช่ศาสตร์ที่แน่นอน และมูลค่าของสินทรัพย์อาจผันผวนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินมูลค่าตลาดของสินทรัพย์อีกครั้งเป็นประจำ

ด้วยการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์อย่างแม่นยำ แต่ละบุคคลสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือการถือครองสินทรัพย์ของตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ กลยุทธ์การซื้อขาย และความสำเร็จทางการเงินในท้ายที่สุด

ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดหุ้น
เข้ารับตำแหน่งในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ไม่พลาดโอกาส
ลงชื่อ

มูลค่าตลาดเทียบกับมูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตลาดและมูลค่าตามบัญชีเป็นตัวชี้วัดสำคัญสองประการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท แม้ว่าทั้งสองอย่างจะใช้ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ แต่ก็มีการคำนวณด้วยวิธีที่ต่างกันและอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

  • มูลค่าตลาด หมายถึงราคาตลาดปัจจุบันของสินทรัพย์หรือหุ้นของบริษัท ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดและอาจผันผวนได้ทุกวัน
  • มูลค่าตามบัญชี หมายถึงมูลค่าของสินทรัพย์ตามที่บันทึกไว้ในงบดุลของบริษัทแทน คำนวณโดยการลบ ค่าเสื่อมราคา สะสมของสินทรัพย์ออกจากราคาซื้อเดิม

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองคือ ตัวแรกจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในปัจจุบัน ในขณะที่ตัวที่สองจะขึ้นอยู่กับต้นทุนเดิมของสินทรัพย์ เป็นผลให้สิ่งเหล่านี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของตลาด

แม้ว่ามูลค่าตลาดและมูลค่าตามบัญชีจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ แต่นักลงทุนและนักวิเคราะห์มักจะให้ความสำคัญกับมูลค่าตลาดมากกว่าเมื่อประเมินมูลค่าโดยรวมของบริษัท เนื่องจากมูลค่าตลาดสะท้อนสถานะปัจจุบันของตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น ในขณะที่มูลค่าตามบัญชีอาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ในสภาวะตลาดปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ

ข้อดีและข้อเสียของมูลค่าตลาด

การใช้มูลค่าตลาดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของบริษัทมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ตารางต่อไปนี้สรุปรายการหลักบางส่วน:

ข้อดี ข้อเสีย
สะท้อนสภาวะตลาดในปัจจุบัน สามารถผันผวนและอาจขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด
ให้การแสดงมูลค่าของบริษัทที่แม่นยำยิ่งขึ้น อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น ความรู้สึกของนักลงทุน
คำนึงถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตและศักยภาพในการสร้างรายได้ อาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ของบริษัทและ หนี้สิน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและความคาดหวังของนักลงทุน อาจไม่มีประโยชน์ในการประเมินบริษัทที่มีสินทรัพย์สำคัญที่ไม่สะท้อนในราคาหุ้น

ด้วยการทำความเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียของมูลค่าตลาด นักลงทุนจึงสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรทรัพยากรและจัดการพอร์ตการลงทุนของตน โดยรวมแล้ว แม้ว่ามูลค่าตลาดจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท แต่การพิจารณาตัวชี้วัดและปัจจัยอื่นๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจลงทุน

ตัวอย่างมูลค่าตลาดของบริษัท

มาดูวิธีคำนวณมูลค่าตลาดของบริษัทโดยใช้ Twitter และ Amazon เป็นตัวอย่างกันดีกว่า

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2023 Twitter มีหุ้นคงเหลืออยู่ 746 ล้านหุ้น และซื้อขายที่ราคาตลาด 56.72 ดอลลาร์ต่อหุ้น ด้วยการคูณตัวเลขทั้งสองนี้ เราสามารถคำนวณได้ว่ามูลค่าตลาดของ Twitter อยู่ที่ประมาณ 42.3 พันล้านดอลลาร์

ในทางกลับกัน Amazon มีหุ้นคงเหลืออยู่ 500 ล้านหุ้นและซื้อขายที่ราคาตลาด 3,604.76 ดอลลาร์ต่อหุ้น ด้วยการคูณตัวเลขทั้งสองนี้ เราสามารถคำนวณได้ว่ามูลค่าตลาดของ Amazon อยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์

Market value

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่ามูลค่าตลาดของบริษัทเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เมื่อ Twitter จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) เป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2556 มีหุ้นคงเหลือ 70 ล้านหุ้น และราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) อยู่ที่ 26 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งหมายความว่ามูลค่าตลาดของ Twitter ณ เวลาที่เสนอขายหุ้น IPO อยู่ที่ประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ ในทำนองเดียวกัน เมื่อ Amazon เปิดตัวสู่สาธารณะในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540 มีหุ้นคงเหลืออยู่ 24 ล้านหุ้น และราคา IPO อยู่ที่ 18 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งหมายความว่ามูลค่าตลาดของ Amazon ณ เวลาที่เสนอขายหุ้น IPO อยู่ที่ประมาณ 438 ล้านดอลลาร์

ดังที่เราเห็น มูลค่าตลาดของบริษัทเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการเสนอขายหุ้น IPO ตามลำดับ นี่เป็นเพราะปัจจัยหลายประการ รวมถึงการเติบโตและความสำเร็จของบริษัท ความต้องการของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา และการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม

บทความนี้นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดทราบว่าในปัจจุบัน Skilling ให้บริการเฉพาะ CFDs

ไม่มีค่าคอมมิชชั่น ไม่มีส่วนบวกเพิ่ม
17/06 - 21/06, 00:00 - 21:00 UTC
USDZAR & BTCEUR
*การซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลอาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณพำนัก
ซื้อขายตอนนี้
ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดหุ้น
เข้ารับตำแหน่งในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ไม่พลาดโอกาส
ลงชื่อ