expand/collapse risk warning

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

เงื่อนไขการซื้อขาย

อธิบายการลอยตัวฟรี

ฟรีโฟลต: เกมปริศนาบล็อกสีน้ำเงินและสีเหลืองพร้อมโฟลตฟรี

ฟรีโฟลต เป็นคำที่สะท้อนอย่างลึกซึ้งในตลาดการเงิน โดยทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เข้าร่วมตลาด โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความพร้อมของหุ้นของบริษัท และ ความผันผวน ที่อาจเกิดขึ้น และสภาพคล่องในตลาด

บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ความหมายของ ฟรีโฟลต วิธีการคำนวณ และผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อดัชนีหุ้นและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด นอกจากนี้เรายังจะสำรวจข้อดีและข้อเสียของ ฟรีโฟลตดยนำเสนอความเข้าใจที่ช่วยในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
ลงชื่อ

ฟรีโฟลต ความหมาย & ตัวอย่าง

ฟรีโฟลต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในตลาดหุ้น ระบุจำนวน หุ้น ของบริษัทที่พร้อมสำหรับการซื้อขายโดยประชาชนทั่วไป ตัวเลขนี้ไม่รวมหุ้นที่ถือโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ก่อการ และรัฐบาล ซึ่งไม่มีการซื้อขายอย่างเสรีในตลาดเปิด การทำความเข้าใจ ฟรีโฟลต ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน เนื่องจากจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพคล่องของหุ้นและความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่าง: พิจารณาสถานการณ์สมมติของ SolarTech Innovations ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในภาคส่วนพลังงานทดแทน SolarTech Innovations ออกหุ้นแล้วทั้งหมด 10 ล้านหุ้น อย่างไรก็ตาม หุ้นเหล่านี้บางส่วนอาจไม่พร้อมสำหรับการซื้อขายสาธารณะ รายละเอียดมีดังนี้:

  • จำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด: 10 ล้านหุ้น
  • หุ้นที่ถือโดยบุคคลภายใน: 2 ล้านหุ้น (ถือโดยผู้บริหารบริษัทและสมาชิกคณะกรรมการ โดยมีข้อจำกัดในการขาย)
  • หุ้นที่รัฐบาลถือ: 1 ล้านหุ้น (ถือเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาล โดยมีข้อจำกัดในการขาย)
  • หุ้นแผนสิทธิซื้อหุ้นพนักงาน (ESOP): 500,000 หุ้น (จัดสรรให้กับพนักงาน แต่ยังไม่ได้รับสิทธิหรือจำหน่าย)

ในการคำนวณ ฟรีโฟลต ของ SolarTech Innovations เราจะลบจำนวนหุ้นที่ถูกจำกัดทั้งหมดออกจากจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด:

ฟรีโฟลต = จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด − (หุ้นที่ถือภายใน + หุ้นที่รัฐบาลถือ + หุ้น ESOP)

ฟรีโฟลต = 10,000,000 − ( 2,000,000 + 1,000,000 + 500,000 )

ฟรีโฟลต = 6,500,000 หุ้น

ดังนั้น ฟรีโฟลต ของ SolarTech Innovations ประกอบด้วยหุ้น 6.5 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของทุนของบริษัทที่สามารถซื้อขายได้อย่างอิสระในตลาดหุ้น ตัวเลขนี้มีความสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ความผันผวนของตลาด และการถ่วงน้ำหนักในดัชนีตลาด

โดยทั่วไป ฟรีโฟลต ที่สูงกว่าจะบ่งบอกถึงสภาพคล่องที่มากขึ้น ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อและขายหุ้นโดยมีผลกระทบต่อราคาหุ้นน้อยลง ในทางกลับกัน ฟรีโฟลต ที่ต่ำกว่าอาจนำไปสู่ความผันผวนที่สูงขึ้นเนื่องจากจำนวนหุ้นที่มีจำกัดในการซื้อขาย

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ ฟรีโฟลต ในการประเมินหุ้นของบริษัทเพื่อการลงทุน ด้วยการทำความเข้าใจองค์ประกอบที่จำกัดไม่ให้มีการซื้อขายหุ้นอย่างเสรี นักลงทุนจึงสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับสภาพคล่องและการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นของหุ้น

การคำนวณโฟลตฟรี

การคำนวณ ฟรีโฟลต นั้นตรงไปตรงมาแต่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาด มันเกี่ยวข้องกับการลบจำนวนหุ้นที่ถูกจำกัดออกจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สูตรคือ:

ฟรีโฟลต = จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด - จำนวนหุ้นที่ถูกจำกัด

การคำนวณนี้ช่วยในการประเมินสภาพคล่องในตลาดของบริษัท และมักใช้โดยตลาดหลักทรัพย์เพื่อกำหนดน้ำหนักของหุ้นในดัชนี

ผลกระทบของ ฟรีโฟลต ต่อดัชนีและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ฟรีโฟลต ของบริษัทไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสภาพคล่องและความผันผวนของหุ้นเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและตำแหน่งภายในดัชนีตลาดอีกด้วย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณจากราคาหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม สำหรับการคำนวณดัชนี ดัชนีหุ้นจำนวนมากใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับโดยอิสระเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบอิสระ:

  • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบเดิม: คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบ ฟรีโฟลต: คำนวณโดยใช้เฉพาะหุ้นที่มีสำหรับการซื้อขายสาธารณะ

ตัวอย่าง: พิจารณาบริษัท EcoPower Energy ซึ่งมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 20 ล้านหุ้น และราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 50 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม มีหุ้นเหล่านี้เพียง 12 ล้านหุ้นที่สามารถซื้อขายได้ (ฟรีโฟลต)

  • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบเดิม: 50 ดอลลาร์ * 20 ล้าน = 1 พันล้านดอลลาร์
  • มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบ Free Float: $50 * 12 ล้าน = $600 ล้าน

ผลกระทบต่อดัชนี:

ดัชนีหุ้น เช่น DAX ในเยอรมนีหรือ S&P 500 ในสหรัฐอเมริกา ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบอิสระเพื่อกำหนดน้ำหนักของบริษัทภายในดัชนี วิธีการนี้ช่วยให้แน่ใจว่าดัชนีแสดงถึงส่วนของบริษัทที่นักลงทุนสามารถซื้อขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น แทนที่จะถูกบิดเบือนโดยการถือครองจำนวนมากซึ่งไม่มีให้ซื้อขายในที่สาธารณะ

ตัวอย่าง: สมมติว่า EcoPower Energy เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี GreenTech 100 การคำนวณดัชนีใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทที่มีสัดส่วนหุ้นที่สูงกว่าสำหรับการซื้อขายสาธารณะจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีมากขึ้น

ดังนั้น ผลกระทบของ EcoPower ต่อดัชนี GreenTech 100 จะขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดของ ฟรีโฟลต ที่ 600 ล้านดอลลาร์ ไม่ใช่มูลค่าตลาดรวมที่ 1 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้จะช่วยลดอิทธิพลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และให้การนำเสนอความเคลื่อนไหวของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้แม่นยำยิ่งขึ้น

บทสรุป:

การใช้ ฟรีโฟลต ในการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและการถ่วงน้ำหนักดัชนีถือเป็นส่วนสำคัญของตลาดการเงินสมัยใหม่ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าดัชนีสะท้อนถึงสภาพคล่องที่แท้จริงของตลาด และนักลงทุนมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความผันผวนของหุ้นและการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขาย ด้วยการมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีการซื้อขายจริง นักลงทุนและนักวิเคราะห์จึงสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้มากขึ้น และเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
ลงชื่อ

คำถามที่พบบ่อย

1. ฟรีโฟลต คืออะไร?

ฟรีโฟลต หมายถึง หุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายโดยสาธารณะ ไม่รวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลภายในและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. ทำไม ฟรีโฟลต จึงสำคัญ?

โดยจะส่งผลต่อสภาพคล่องของหุ้น ความผันผวน และการถ่วงน้ำหนักของดัชนีตลาด โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพในการเคลื่อนไหวของตลาดที่แท้จริงของหุ้น

3. ฟรีโฟลต ส่งผลต่อดัชนีหุ้นอย่างไร?

ดัชนีใช้ ฟรีโฟลต เพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวจะสะท้อนเฉพาะหุ้นของบริษัทที่อยู่ในตลาดเท่านั้น ทำให้เป็นตัวแทนตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

4. เปอร์เซ็นต์ ฟรีโฟลต สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

ใช่ เปอร์เซ็นต์ ฟรีโฟลต สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการกระทำ เช่น การซื้อหุ้นคืน การออกหุ้นเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บทความนี้นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดทราบว่าในปัจจุบัน Skilling ให้บริการเฉพาะ CFDs

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
ลงชื่อ