expand/collapse risk warning

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

กลยุทธ์การซื้อขาย

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า


                การลงทุนแบบเน้นคุณค่า: ห้องซื้อขายหุ้นพร้อมเทรดเดอร์วิเคราะห์ข้อมูลตลาดหุ้น

การลงทุนแบบเน้นคุณค่าเป็นเข็มทิศทางการเงินที่ชี้แนะนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหา หุ้น และสินทรัพย์ในตลาดที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง แต่ยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกมากอีกด้วย ในคู่มือนี้ เราจะเปิดเผยความลับเบื้องหลังการลงทุนแบบเน้นคุณค่า และเหตุใดการทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับอนาคตทางการเงินของคุณ

ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดหุ้น
เข้ารับตำแหน่งในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ไม่พลาดโอกาส
ลงชื่อ

การลงทุนแบบเน้นคุณค่าคืออะไร?

การลงทุนแบบเน้นคุณค่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการระบุและการซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำเกินไป โดยมุ่งเน้นไปที่การซื้อหุ้นที่มีการซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ทางการเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจ และสภาวะตลาด เป้าหมายคือการหาโอกาสที่ตลาดประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทต่ำเกินไป โดยคาดหวังว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นในที่สุดเพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท แนวทางนี้เน้นการเติบโตในระยะยาวและพยายามลดความเสี่ยงโดยการลงทุนในบริษัทที่มั่นคงและมั่นคงซึ่งมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่คงสงสัยว่าจะวิเคราะห์หาหุ้นแบบนี้ได้อย่างไร?

จะวิเคราะห์หุ้นเพื่อการลงทุนแบบเน้นคุณค่าได้อย่างไร?

การวิเคราะห์หุ้นเพื่อการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจะประเมินแง่มุมเชิงคุณภาพของบริษัท เช่น การจัดการ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และแนวโน้มของอุตสาหกรรม เช่น การประเมินความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหาร หรือการค้นคว้ารายงานอุตสาหกรรมเพื่อระบุโอกาสในการเติบโต ในทางกลับกัน การวิเคราะห์เชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน อัตราส่วน และผลการดำเนินงานในอดีต ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์การเติบโตของรายได้หรือการคำนวณอัตราส่วนการประเมินมูลค่า เช่น P/E หรือ P/B เพื่อพิจารณาว่าหุ้นมีราคาต่ำเกินไปหรือไม่ ด้วยการรวมแนวทางเหล่านี้เข้าด้วยกัน นักลงทุนสามารถมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น และทำให้ตัดสินใจลงทุนโดยมีข้อมูลดีขึ้นโดยอาศัยการวิเคราะห์ที่มั่นคง

มูลค่าที่แท้จริงและการลงทุนด้านมูลค่า

มูลค่าที่แท้จริงเป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า มันแสดงถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ ซึ่งมักถูกบดบังด้วยความผันผวนของตลาด นักลงทุนแบบเน้นคุณค่ามักจะพยายามค้นหามูลค่าที่แท้จริงนี้ เนื่องจากเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด ด้วยการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัท ตรวจสอบปัจจัยพื้นฐาน และเปรียบเทียบกับราคาตลาด นักลงทุนสามารถระบุหุ้นที่มีมูลค่าต่ำเกินไปหรือมีมูลค่าสูงเกินไปได้ เป้าหมายนั้นง่ายมาก: ซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าและถือครองไว้ในระยะยาว โดยปล่อยให้มูลค่าที่แท้จริงส่องผ่าน ดังนั้นจึงได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก

กลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า

วิธีการลงทุนเชิงมูลค่าที่ใช้กันทั่วไปสองวิธีคือการวิเคราะห์จากบนลงล่างและการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน

  1. การวิเคราะห์จากบนลงล่าง: การวิเคราะห์จากบนลงล่างเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นด้วยมุมมองเศรษฐศาสตร์มหภาค จากนั้นจึงจำกัดให้แคบลงเหลือหุ้นแต่ละตัว เริ่มต้นด้วยการประเมินภาวะเศรษฐกิจโดยรวม แนวโน้มอุตสาหกรรม และแนวโน้มตลาด จากนั้นนักลงทุนจะเลือกอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีและค้นหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำเกินไปภายในกลุ่มธุรกิจเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนรับรู้ว่าพลังงานหมุนเวียนเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต พวกเขาอาจเลือกที่จะลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าต่ำเกินไปในภาคพลังงานแสงอาทิตย์ แนวทางนี้เน้นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ตลาดในวงกว้างในการระบุโอกาสในการลงทุน
  2. การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน: การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนมุ่งเน้นไปที่บริษัทแต่ละแห่งมากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจในวงกว้าง นักลงทุนจะประเมินงบการเงินของบริษัท ตำแหน่งในการแข่งขัน ทีมผู้บริหาร และศักยภาพในการเติบโต ตัวอย่างเช่น นักลงทุนอาจวิเคราะห์การเติบโตของรายได้ อัตรากำไร และระดับหนี้ของบริษัทเพื่อกำหนดมูลค่า ด้วยการวิจัยหุ้นแต่ละตัวอย่างถี่ถ้วน นักลงทุนมีเป้าหมายที่จะระบุบริษัทที่มีมูลค่าต่ำเกินไปซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มการเติบโต แนวทางนี้เน้นความสำคัญของการวิเคราะห์โดยละเอียดในระดับบริษัท

ทั้งสองวิธีมีข้อดีและสามารถใช้แยกกันหรือรวมกันได้ แม้ว่าการวิเคราะห์จากบนลงล่างจะให้บริบททางเศรษฐกิจมหภาค แต่การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนจะเจาะลึกรายละเอียดเฉพาะของหุ้นแต่ละตัว นักลงทุนที่เน้นคุณค่าที่ประสบความสำเร็จมักจะใช้กลยุทธ์เหล่านี้ร่วมกันเพื่อระบุโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์การลงทุนของพวกเขา

สไตล์การเทรดของคุณคืออะไร?
ไม่ว่าสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไร การรู้จักสไตล์ของคุณคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
ทำแบบทดสอบ

การค้าขายกับการลงทุนเชิงมูลค่า

การซื้อขายและการลงทุนตามมูลค่าเป็นสองแนวทางการลงทุนที่แตกต่างกันโดยมีเป้าหมาย กลยุทธ์ และขอบเขตเวลาที่แตกต่างกัน:

โดยปกติแล้วการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหลักทรัพย์ในระยะสั้นเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคา นักเทรดมักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวชี้วัด แผนภูมิ และแนวโน้มของตลาด เพื่อตัดสินใจซื้อขายอย่างรวดเร็ว พวกเขามุ่งหวังที่จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท ตัวอย่างเช่น day trader อาจซื้อหุ้นของบริษัทในตอนเช้าและขายในภายหลังในวันนั้น หากราคาหุ้นปรับตัวขึ้น จุดเน้นอยู่ที่การใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาในระยะสั้นมากกว่าการแข็งค่าของมูลค่าในระยะยาว

การลงทุนแบบเน้นคุณค่าตามที่เราได้เรียนรู้มามุ่งเน้นไปที่การระบุหุ้นที่มีมูลค่าต่ำเกินไปซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและถือไว้ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าอาจลงทุนในบริษัทที่พวกเขาเชื่อว่ามีการเงินที่มั่นคง มีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต แม้ว่าตลาดจะประเมินค่าต่ำเกินไปก็ตาม

แม้ว่าการซื้อขายจะมีโอกาสทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว แต่การลงทุนแบบเน้นคุณค่าต้องใช้ความอดทนและมีระเบียบวินัย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าทุนในระยะยาวโดยพิจารณาจากมูลค่าพื้นฐานของบริษัท

สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนคือต้องเข้าใจความอดทนต่อ ความเสี่ยง เป้าหมายการลงทุน และความมุ่งมั่นด้านเวลาเมื่อตัดสินใจระหว่างการซื้อขายและการลงทุนแบบเน้นมูลค่า

ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันหรือทำนายประสิทธิภาพในอนาคต บทความนี้นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดหุ้น
เข้ารับตำแหน่งในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ไม่พลาดโอกาส
ลงชื่อ
สไตล์การเทรดของคุณคืออะไร?
ไม่ว่าสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไร การรู้จักสไตล์ของคุณคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
ทำแบบทดสอบ