expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Rörliga kostnader: betydelse, beräkning

Rörliga kostnader: Dokument som visar hur man beräknar rörliga kostnader

Inom finans och handel är det viktigt att förstå kostnaderna för framgång. Bland dessa framstår rörliga kostnader som en nyckelfaktor som kan påverka en näringsidkares beslutsprocess. Den här artikeln undersöker rörliga kostnader, deras olika typer, hur de kan beräknas och varför de är viktiga för handlare.

Upplev spänningen med att handla NZDJPY
Handla NZDJPY med NOLL provisioner och INGEN märkning,
15 April - 19 April | mellan 00:00 och 21:00 UTC.
Handla nu

Vad är rörliga kostnader?

Rörliga kostnader är utgifter som förändras i proportion till verksamheten i ett företag. Inom handel är dessa kostnader som fluktuerar med handelsvolymen. Till skillnad från fasta kostnader, som förblir konstanta oavsett produktion, varierar de rörliga kostnaderna med produktionen eller affärsaktivitetsnivån.

För handlare kan rörliga kostnader inkludera transaktionsavgifter, provisioner och kostnaden för sålda varor (COGS) om de är inblandade i handeln med fysiska varor. Dessa kostnader är direkt knutna till nivån på handelsaktiviteten; ju fler affärer du utför, desto högre blir de rörliga kostnaderna.

Typer av rörliga kostnader i handel

Variabla kostnader vid handel kan kategoriseras i flera typer:

  1. Transaktionsavgifter: Dessa är avgifter som tas ut av en mäklare för att hantera köp eller försäljning av värdepapper. De kan variera beroende på typen och storleken på transaktionen.
  2. Provisioner: Många mäklare tjänar sitt behåll genom provisioner, som är avgifter som betalas till en mäklare för att utföra en handel, baserat på antalet aktier, obligationer eller kontrakt som handlas.
  3. Spreadkostnader: Spreaden är skillnaden mellan budet och utropspriset för ett värdepapper. Aktiva handlare måste övervinna spridningen för att komma in i en lönsam position.
  4. Slipage: Detta hänvisar till skillnaden mellan det förväntade priset på en affär och det pris till vilket affären genomförs. Glider inträffar ofta under perioder med högre volatilitet.
  5. Räntekostnader: För handlare som lånar kapital för att handla kan räntekostnader betraktas som en rörlig kostnad eftersom de kommer att öka med mängden lånade pengar.

Hur man beräknar rörliga kostnader

Att beräkna rörliga kostnader är enkelt: summera alla kostnader som varierar med handelsaktivitet. Till exempel, om en handlare betalar 1 USD i provision per handel och utför 100 affärer, är den totala provisionskostnaden 100 USD.

Här är en enkel formel för att beräkna rörliga kostnader (VC):

VC = KvantityofTrades(Q) × Variable CostperTrade(VCT)

Om en näringsidkare har ytterligare rörliga kostnader, såsom glidning och räntekostnader, bör dessa läggas till provisionskostnaderna för att få de totala rörliga kostnaderna.

Varför de är viktiga för handlare

Att förstå och hantera rörliga kostnader är avgörande för handlare av flera anledningar:

  1. Lönsamhet: Rörliga kostnader påverkar direkt en handlares lönsamhet. Ju högre rörliga kostnader desto lägre nettovinst från handelsverksamheten.
  2. Prisstrategi: För råvaruhandlare är det viktigt att förstå rörliga kostnader för att sätta rätt pris för varor. Det säkerställer att priset täcker alla kostnader och inkluderar en vinstmarginal.
  3. Kostnadskontroll: Genom att övervaka rörliga kostnader kan handlare identifiera områden där de kan minska kostnaderna, som att förhandla om lägre provisionssatser eller välja en mer kostnadseffektiv handelsplattform.
  4. Break-Even-analys: Handlare kan använda rörliga kostnader i break-even-analyser för att bestämma antalet affärer eller volymer de behöver uppnå för att täcka alla sina kostnader.
  5. Riskhantering: Att känna till de rörliga kostnaderna hjälper handlare hantera risker genom att ställa in mer exakta stop-loss-order och vinstmål.
Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Sammanfattning

Variabla kostnader är en viktig aspekt av handel som kan påverka en handlares resultat. Genom att förstå typerna av rörliga kostnader, hur man beräknar dem och deras betydelse, kan handlare fatta mer välgrundade beslut, kontrollera kostnaderna och förbättra sin avkastning på investeringar. Som med alla aspekter av handel, kan noggrann analys och hantering av rörliga kostnader leda till en mer framgångsrik handelsstrategi och ekonomiskt resultat.

Tidigare resultat garanterar eller förutsäger inte framtida resultat. Den här artikeln tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsrådgivning. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Upplev spänningen med att handla NZDJPY
Handla NZDJPY med NOLL provisioner och INGEN märkning,
15 April - 19 April | mellan 00:00 och 21:00 UTC.
Handla nu
Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem