expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Index trading

OMX terminer: En omfattande guide för nybörjare

OMX termin: En framstående byggnad i Sverige med en skylt med texten

Har du någonsin hört talas om terminer i derivathandel? De hänvisar till avtalens utgångsdatum och spelar en avgörande roll för att hantera risker och göra vinster på finansmarknaderna. Terminer kan ta många former, från kvartalsvis till månadsvis eller till och med dagligen, och används i kontrakt som futures och optioner. Att förstå hur terminer fungerar är en viktig del av handel med derivat och kan hjälpa handlare att ligga steget före på en ständigt skiftande marknad.

Vad är forwards och futures?

Inom finansbranschen finns det två huvudtyper av terminer: forwards och futures. Den viktigaste skillnaden mellan de två är tidpunkten för betalningsprocessen, som är den vinst eller förlust som innehavaren och utgivaren av ett terminskontrakt gör under dess löptid.

Futures
De är vanligen baserade på ett underliggande index och avvecklas dagligen. Detta innebär att vinsten eller förlusten beräknas och utjämnas mellan köpare och säljare i slutet av varje handelsdag. Om du till exempel har en termin på Sweden 30-futures och det underliggande indexet ökar i värde, får du en insättning på ditt konto som motsvarar den positiva skillnaden. Omvänt, om indexet sjunker i värde, dras pengar från ditt konto.
Forwards
Å andra sidan regleras först på avtalets slutdatum. Detta innebär att köparen och säljaren betalar skillnaden mellan marknadspriset och det överenskomna terminspriset i slutet av löptiden. Slutlig avveckling kan ske antingen genom kontant eller fysisk leverans av den underliggande tillgången, beroende på kontraktstyp. Exempelvis avvecklas spannmåls- eller oljefutures genom fysisk leverans, medan Sweden 30-futures avvecklas kontant.

På det hela är både forwards och futures viktiga verktyg för hedging mot prissvängningar och hantering av risk exponering på de finansiella marknaderna. De skiljer sig dock åt när det gäller deras avvecklingsprocesser och kan användas i olika sammanhang beroende på marknadsaktörernas behov.

Hur fungerar terminer?

Börshandlade terminer har ofta flera underliggande tillgångar per kontrakt, där varje kontrakt vanligtvis omfattar 100 underliggande tillgångar.

Till exempel skulle en position i Sweden 30-terminen på 1 kontrakt på 1550 motsvara en marknadsposition på 155 000 kronor.

Du behöver dock inte betala detta belopp i förväg, __ eftersom terminskontrakt inte kräver någon inledande betalning__. I stället måste du upprätthålla en säkerhetsdeposition för att uppfylla dina skyldigheter och täcka risken för att den underliggande tillgången minskar i värde under löptiden. Denna deposition är en procentandel av värdet på din position och ändras med fluktuationer i marknadsvärdet.

Om säkerhetskravet till exempel är 10%, skulle en insättning på 15 500 kronor reserveras på ditt konto.

För att handla med terminskontrakt köper eller säljer du dem på aktiemarknaden genom en orderbok där köpare och säljare lägger in sin order. Orderboken gör det möjligt för köpare och säljare att mötas och avsluta affärer. Att förstå handeln och hantera risker med terminer är nyckeln till att förbättra din handel på de finansiella marknaderna.

Dra nytta av volatiliteten på indexmarknaderna

Ta en position på rörliga indexpriser. Missa aldrig ett tillfälle.

Bli Medlem

Vad innebär motpartsrisk?

Inom terminshandeln syftar motpartsrisk på risken för att parten på andra sidan av ett terminskontrakt kan försumma eller misslyckas med att uppfylla sina avtalsförpliktelser. När du ingår ett terminskontrakt gör du i princip en affär med en annan part. Den andra parten är din motpart i transaktionen, och det finns en risk att den inte kan uppfylla sin del av avtalet.

Om du till exempel köper ett terminskontrakt satsar du på att priset på den underliggande tillgången kommer att stiga, och din motpart (säljaren av terminskontraktet) satsar på att priset kommer att sjunka. Om priset stiger som du förutspådde gör du en vinst och din motpart är skyldig att betala dig. Men om din motpart inte uppfyller sina skyldigheter kan det hända att du inte får den betalning du är skyldig och du kan drabbas av ekonomiska förluster.

För att minska motpartsrisken vid handel med terminer agerar börser vanligtvis som mellanhänder mellan köpare och säljare och kräver att båda parter ställer marginalsäkerhet för att täcka eventuella förluster. Denna marginal bidrar till att säkerställa att båda parter kommer att uppfylla sina åtaganden, även om priset på den underliggande tillgången rör sig mot dem. Det är viktigt att handlare noggrant utvärderar motpartens betalningsförmåga innan de ingår en terminstransaktion och att de övervakar motpartens finansiella stabilitet under hela kontraktets löptid.

Hur mycket kostar det att handla med terminer?

När du bestämmer dig för att handla med terminer finns det vissa kostnader som du måste ta hänsyn till, t.ex. mäklar- och clearingavgifter.

Courtageavgifterna varierar beroende på vilken mäklare du väljer att handla med, och det är lämpligt att jämföra priserna hos olika mäklare för att hitta den mest lämpliga för dig.

Däremot är clearingavgiften fast och densamma för alla deltagare i börsen. Du måste betala både mäklar- och clearingavgifter för både köp- och säljterminer. Det är viktigt att vara medveten om dessa kostnader innan du börjar handla så att du kan ta med dem i din övergripande handelsstrategi.

Handel med OMX terminer

Att handla med OMX terminer är ett utmärkt sätt att bedriva daghandel. Detta beror på att de vanligtvis har en högre omsättning än aktieterminer. OMX-indexet har för närvarande den bästa omsättningen av terminer. Även om det även finns terminer på OMX Cap-indexet är omsättningen lägre.

OMX terminer följer OMX-värdet, men till skillnad från aktieterminer har de ingen underliggande råvara. I stället sker en kontant-slutavräkning på slutdagen. Värdet på ett terminskontrakt bestäms genom att indexvärdet multipliceras med 100.

  • Om OMX-värdet till exempel är 1024, är kontraktets värde 102 400 kronor. För varje punkt som indexet ändras ändras kontraktets värde med 100 kronor. Om du alltså har en position på 5 OMX-futures kommer värdet på din position att förändras med 500 kronor per punkt.
  • Om du köper en OMX-future vid 1024 är du skyldig att köpa OMX för 102 400 kronor på stängningsdagen. Om OMX-värdet stiger över 1024 kommer du att tjäna 100 kronor för varje punkt som värdet ökar. Omvänt, om OMX-värdet sjunker under 1024 förlorar du 100 kronor för varje punkt det sjunker. Du kan göra vinster i både en upp- och nedåtgående trend genom att köpa eller sälja OMX-futures, beroende på dina marknadsförväntningar.
  • När du säljer en OMX-future på 1024 är du skyldig att sälja OMX för 102 400 kronor på slutdagen. Om OMX-värdet sjunker under 1024 tjänar du 100 kronor för varje punkt som det sjunker. Om OMX-värdet stiger över 1024 förlorar du 100 kronor för varje punkt som det ökar.

Terminstransaktioner innebär ett avtal i dag, med leverans och betalning vid ett fastställt datum i framtiden. Varje part som deltar i transaktionen har ett juridiskt ansvar att uppfylla avtalet.

Om du har köpt eller sålt en OMX-future har du två alternativ: avslut eller nettning.

  1. Stängning sker på slutdagen, medan nettning innebär att du säljer eller köper en termin i samma serie till det aktuella marknadspriset före slutdagen.
  2. Genom nettning kan du låsa in vinster eller förluster före slutdagen.

För att handla med terminer måste du teckna ett optionsavtal med OMX via en mäklare som erbjuder handel med terminer. Futureshandel medför inga andra kostnader än transaktionskostnader och det finns inga premieavgifter.

OMX futures handel eliminerar företagsrisker och låter dig handla främst med marknadsrisker. Du är inte utlämnad till hur enskilda aktier utvecklas, och det är vanligtvis möjligt att handla OMX futures oavsett marknadsläget.

Att handla med OMX futures liknar handel med vilket värdepapper som helst. Strategier som att köra intradagsdiagram på den underliggande råvaran/indexet kan vara lämpliga vid handel med terminer och optioner. Dessutom tenderar OMX-indexet att påverkas av US100, så det kan vara fördelaktigt att övervaka intradagsdiagram på båda under handeln.

Redo att komma igång med handel?

Prova våra appar nu och upplev kraften i den senaste tekniken.

Prova våra appar nu!

Sammanfattning

Derivat, t.ex. handel med terminer, kan vara ett kraftfullt verktyg för investerare och handlare som vill dra nytta av marknadsrörelser. Även om det kan verka skrämmande till en början kan vem som helst lära sig att handla med derivat med rätt utbildning och vägledning. Hadel med futures i synnerhet, med sin förmåga att ge vinster på både upp- och nedåtgående marknader, erbjuder en unik fördel för dem som vill diversifiera sina investeringsportföljer.

Om du är intresserad av handel med derivat är det dags att agera. Börja med att utbilda dig själv om grunderna för handel med terminer och de olika strategier som erfarna handlare använder. Eller så kan du börja med att först fastställa din tradingstil. Öva på att handla med virtuella pengar på ett demokonto innan du riskerar verkligt kapital. Sök också upp en välrenommerad mäklare som kan guida dig genom processen och ge dig värdefulla insikter. Det finns också day trading strategier för att komma igång.

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat.