expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

MTF i handel - En viktig guide

MTF: Två individer engagerade i lagarbete på en datorskärm.

Inom finansiell handel är akronymer och jargong lika vanliga som fluktuerande aktiekurser. En term som ofta dyker upp är 'MTF', som står för Multilateral Trading Facility. Den här artikeln kommer att förklara vad MTF är, varför det är ett viktigt koncept för traders för att förstå och svara på några vanliga frågor. I slutet kommer du att se varför det är ett smart drag att förbättra dina handelsfärdigheter med kunskap om MTF:er.

Inga provisioner, inga påslag.
17/06 - 21/06, 00:00 - 21:00 UTC
USDZAR & BTCEUR

*Handling av kryptovaluta kanske inte är tillgänglig beroende på ditt hemland.

Handla nu

MTF, vad är det?

En multilateral handelsfacilitet (MTF) är en europeisk reglerande term för en självreglerad finansiell handelsplats. Dessa faciliteter är utformade för att sammanföra köpare och säljare av finansiella instrument enligt icke-diskretionära regler. MTF:er är ett alternativ till traditionella börser, där flera parter kan handla aktier, obligationer, derivat och andra finansiella instrument. De verkar inom det regelverk som fastställts av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID), som syftar till att öka konkurrensen och deltagandet på Europas finansiella marknader.

Till skillnad från traditionella börser har MTF:er inte samma noteringskrav eller regulatoriska bördor, vilket kan leda till lägre kostnader och större effektivitet. De måste dock säkerställa rättvis och ordnad handel och upprätta transparenta regler för att styra sin verksamhet.

Varför handlare bör veta om MTF

Att förstå hur MTF:er fungerar och de fördelar de erbjuder kan vara en betydande fördel för handlare. Det möjliggör välgrundat beslutsfattande när man väljer var man ska utföra affärer och kan leda till förbättrad handelsprestanda.

  1. Diversifiering av handelsplatser: MTF:er ger handlare alternativ till traditionella börser, vilket ger möjlighet till bättre priser, snabbare utförande och tillgång till olika finansiella instrument.
  2. Ökad likviditet: Genom att samla köp- och säljorder från olika deltagare kan MTF:er erbjuda ökad likviditet, vilket är fördelaktigt för handlare som vill utföra stora order utan att nämnvärt påverka marknad.
  3. Transparens och rättvisa: MTF:er är bundna av MiFID regler för att säkerställa en transparent handelsmiljö, vilket hjälper till att upprätthålla lika villkor för alla marknad.
  4. Kostnadseffektivitet: Vanligtvis har MTF:er lägre associerade kostnader jämfört med traditionella börser, vilket kan leda till kostnadsbesparingar för handlare.
  5. Innovation och konkurrens: Framväxten av MTF:er har stimulerat innovation inom handelsteknik och tjänster, vilket gynnar handlare genom förbättrade funktioner och konkurrenskraftiga priser.

Vanliga frågor

1. Hur skiljer sig MTF:er från traditionella börser?

MTF:er är inte lika hårt reglerade som traditionella börser och tillhandahåller ingen noteringstjänst. De fokuserar enbart på handelsaspekten och erbjuder en plattform för köpare och säljare att träffas och handla.

2. Är MTF:er säkra för handlare?

Ja, MTF:er är föremål för regulatorisk tillsyn och måste följa strikta regler för att säkerställa en rättvis och transparent handelsmiljö.

3. Kan vem som helst handla på en MTF?

Tillgång till MTF:er är vanligtvis tillgänglig för både detaljhandeln och institutionella handlare, även om vissa MTF:er kan rikta sig specifikt till professionella eller institutionella kunder.

4. Erbjuder MTF:er samma värdepapper som traditionella börser?

MTF:er erbjuder ofta ett brett utbud av värdepapper, varav några kanske inte är tillgängliga på traditionella börser. Det exakta utbudet kommer dock att variera mellan olika MTF:er.

5. Hur kan jag börja handla på en MTF?

För att börja handla på en MTF måste du öppna ett konto hos en broker som ger tillgång till dessa faciliteter. Se till att mäklaren är ansedd, såsom Skilling, och erbjuder MTF:er som passar dina handelsbehov.

Är du redo att höja din handelsexpertis?

Oavsett om du är en erfaren handlare eller precis har börjat, är det viktigt att förstå landskapet för handelsplatser. Att Skilling sig om MTF:er kan ge dig en konkurrensfördel på marknad för CFD-handel. Ta dig tid att lära dig om dessa plattformar, jämför dem med traditionella börser och fundera över hur de kan passa in i din handelsstrategi.

Dyk djupare in i världen av MTF:er och andra handelskoncept för att bredda dina kunskaper och vässa dina handelsfärdigheter med CFD:er. Kom ihåg att informerad handel är smart handel.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Inga provisioner, inga påslag.
17/06 - 21/06, 00:00 - 21:00 UTC
USDZAR & BTCEUR
*Handling av kryptovaluta kanske inte är tillgänglig beroende på ditt hemland.
Handla nu