expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

MiFID förklarade: Förstå dess mekanism och påverkan

Företagsteam analyserar aktiediagram, med fokus på MiFID-regler.

MiFID är en hörnsten i Europeiska unionens finansiella reglering. Den här artikeln kommer att förklara vad MiFID är och hur det fungerar på de finansiella marknaderna, svara på vanliga frågor om direktivet och belysa hur Skilling följer MiFID -standarderna.

Vad är MiFID?

MiFID, som står för direktivet om marknader för finansiella instrument, är ett centralt rättsligt ramverk som antagits av Europeiska unionen för att reglera finansmarknaderna och förbättra transparensen och effektiviteten i finansiell handel inom EU. Detta direktiv representerar en grundläggande förändring i synen på reglering av marknad, som syftar till att harmonisera reglerna för finansiella tjänster i de europeiska medlemsländerna.

MiFID:s primära fokus är att förbättra investerarskyddet och främja en rättvis och smidig funktion av marknaderna genom att fastställa standarder för finansiella instrument, handelsplatser och värdepappersföretag. Den täcker ett brett utbud av finansiella produkter, inklusive aktier, obligationer, derivat och råvaror, och gäller banker, mäklare, värdepappersföretag och handelsplatser. MiFID spelar en avgörande roll för att främja en mer integrerad, konkurrenskraftig och motståndskraftig europeisk marknad genom att upprätta en standardiserad regleringsmiljö.

Varför gå miste om råvarumarknadens potential?
Upptäck de outnyttjade möjligheterna i topphandlade råvaru-CFD:er som guld, silver och olja.
Bli Medlem

Hur fungerar MiFID?

MiFID fungerar som ett omfattande regelverk utformat för att förbättra effektiviteten, transparensen och integriteten på finansmarknaderna inom Europeiska unionen. Den anger en rad regler och standarder som finansinstitut måste följa när de verkar i EU. Dessa regler täcker ett brett spektrum av aktiviteter, från hur finansiella produkter marknadsförs och säljs till rapportering och utförande av affärer. 

MiFID:s implementering markerade en betydande förändring av regleringen av marknad , som syftar till att skapa en mer integrerad och effektiv europeisk marknad, skydda investerare och främja rättvis konkurrens mellan tjänsteleverantörer. Genom att upprätta enhetliga krav i alla medlemsländer spelar MiFID en nyckelroll i att forma finansinstitutens verksamhetslandskap och säkerställa att de bedriver affärer på ett sätt som upprätthåller marknad integritet och investerarnas förtroende.

MiFID fungerar genom att ställa upp en rad krav för finansinstitut som verkar inom EU. Dessa krav inkluderar:

  • Transparens: MiFID kräver större transparens i finansiella transaktioner för att säkerställa rättvisa handelsmetoder.
  • Rapportering: Finansiella institutioner måste rapportera detaljerad information om affärer, inklusive pris, volym och tidpunkt.
  • Klientskydd: MiFID anger regler för att skydda investerare, inklusive att säkerställa bästa möjliga utförande och tydlig kommunikation om riskerna med finansiella produkter.
  • Marknadsstruktur: Direktivet definierar regler för de finansiella marknadernas organisation och funktion, inklusive användning av handelsplatser och utförande av affärer.

Vanliga frågor

1. När implementerades MiFID?

MiFID I implementerades 2007 och MiFID II, en uppdaterad version, trädde i kraft i januari 2018.

2. Vad är skillnaden mellan MiFID I och MiFID II?

MiFID II utökade det ursprungliga direktivet och introducerade strängare rapporteringskrav, en bredare marknad och förbättrat investerarskydd.

3. Hur påverkar MiFID enskilda investerare?

MiFID syftar till att skydda enskilda investerare genom att säkerställa att de behandlas rättvist och förses med transparent information.

4. Gäller MiFID utanför EU?

Även om MiFID är ett EU-direktiv, påverkar det globala finansinstitut som verkar inom EU eller hanterar EU-kunder.

5. Vilka är de viktigaste ändringarna som infördes av MiFID II?

Viktiga förändringar inkluderar strängare rapporterings- och transparenskrav, strängare regler för högfrekvent handel och förbättrade investerarskyddsåtgärder.

6. Hur påverkar MiFID finansiella rådgivare och mäklare?

MiFID kräver att finansiella rådgivare och mäklare följer högre standarder för transparens, avslöjar intressekonflikter och säkerställer det bästa utförandet för kunderna.

7. Vilken roll spelar MiFID för marknad ?

MiFID förbättrar marknad genom att kräva detaljerad rapportering av handelsdata och offentliggörande av handelsaktivitet och priser.

8. Finns det undantag från MiFID reglerna?

Vissa typer av transaktioner och enheter kan vara undantagna från vissa MiFID regler, men dessa undantag är begränsade och specifika.

9. Hur hanterar MiFID II marknad och manipulation?

MiFID II innehåller bestämmelser för att upptäcka och förhindra marknad , såsom insiderhandel och marknad , genom förbättrade övervaknings- och rapporteringsmekanismer.

10. Vilken inverkan har MiFID haft på de europeiska finansmarknaderna?

MiFID har avsevärt ökat transparensen, harmoniserade regulatoriska standarder i hela EU och förbättrat investerarskyddet, vilket bidragit till effektivare och mer motståndskraftiga europeiska finansmarknader.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Handla med förtroende på Skilling enligt MiFID reglerna

Skilling, en reglerad handelsplattform online, omfattar helt de standarder som fastställts av MiFID, vilket säkerställer en transparent, rättvis och säker handelsmiljö. Med Skilling kan handlare med säkerhet engagera sig på finansiella marknader, i vetskap om att de stöds av en plattform som följer de högsta regulatoriska standarderna.

Skillings engagemang för MiFID -regler innebär att prioritera kundskydd, marknad och tillhandahållande av tydlig och korrekt information, vilket gör det till ett idealiskt val för handlare som söker en pålitlig och kompatibel handelspartner.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Varför gå miste om råvarumarknadens potential?
Upptäck de outnyttjade möjligheterna i topphandlade råvaru-CFD:er som guld, silver och olja.
Bli Medlem
Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem