expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Marknadsdefinition: förstå dess omfattning och dynamik

Marknadsdefinition: Tre män som arbetar på datorer framför en stor skärm, engagerade i marknadsanalys.

Termen "marknad" inom handel omfattar ett brett spektrum av handelsmiljöer där tillgångar köps och säljs. Den här artikeln ger en tydlig marknadsdefinition inom det finansiella sammanhanget, utforskar olika typer av finansiella marknader, identifierar de mest omsatta och föreslår de bästa marknaderna för olika handelsstrategier.

Vad är en finansmarknad?

Vid handel definieras en marknad som vilken struktur som helst som tillåter köpare och säljare att byta alla typer av tillgångar, värdepapper, råvaror och andra finansiella instrument. Dessa marknader är grundläggande för de kapitalistiska ekonomiernas funktion, vilket underlättar en effektiv allokering av resurser. Finansiella marknader kan vara fysiska utrymmen eller virtuella plattformar där deltagare handlar med finansiella produkter.

Effektiviteten, likviditet, och storleken på dessa marknader spelar en nyckelroll när det gäller att bestämma kostnaden för handel, tillgången på tillgångar och den hastighet med vilken transaktioner genomförs.

Exempel på finansiella marknader

Finansmarknaderna är olika, var och en har specifika funktioner i den globala ekonomin. De sträcker sig från marknader som handlar med kortfristiga skulder till de som handlar med långfristiga värdepapper och derivat. Att förstå dessa olika typer av marknader är avgörande för handlare och investerare.

 1. Aktier: Dessa är kanske de mest kända finansmarknaderna, där företagsaktier handlas. Större aktiemarknader inkluderar New York Stock Exchange (NYSE) och London Stock Exchange (LSE) i Storbritannien och Tokyo Stock Exchange i Japan.
 2. Bond: Även känd som skuld-, kredit- eller räntemarknader, obligations-marknader hanterar emission och handel med skuldebrev. Detta inkluderar statsobligationer, som används av länder för att samla in pengar, och företagsobligationer, emitterade av företag. Obligationsmarknaderna är indikatorer på den ekonomiska hälsan i ett land och övervakas noga av handlare för ränterörelser.
 3. Forex: Valutamarknaderna (valuta) är där valutor handlas. Denna marknad är grundläggande för internationell handel och investeringar. Forexmarknaden är känd för sin höga likviditet och fungerar 24 timmar om dygnet, vilket gör den till en favorit för handlare runt om i världen.
 4. Råvara: Dessa marknader involverar handel med fysiska varor eller råvaror som guld, olja och jordbruksprodukter. Råvarumarknader kan påverkas avsevärt av geopolitiska händelser, vädermönster och förändringar i utbud och efterfrågan.
 5. Derivat: På dessa marknader handlas finansiella instrument som terminer, optioner och swappar. Dessa instrument får sitt värde från underliggande tillgångar som aktier, obligationer, valutor eller marknadsindex. Derivat används ofta för att säkra risker eller i spekulationssyfte.
 6. Pengar: Dessa används för handel med kortfristiga skuldinstrument, vanligtvis med en löptid på mindre än ett år. Penningmarknaderna är en nyckelkomponent för att hantera likviditet och används av regeringar, företag och finansiella institutioner.
 7. Kryptocurrency: Dessa marknader växer fram som en ny tillgångsklass och hanterar digitala eller virtuella valutor som Bitcoin och Ethereum. Kryptovalutamarknader är kända för sin volatilitet och blir allt mer populära bland tekniskt kunniga handlare och investerare.
 8. OTC: OTC-marknader (Over-the-counter) är decentraliserade marknader där handel sker direkt mellan två parter, utan övervakning av en börs. Denna marknad är viktig för handel med instrument som inte är noterade på formella börser.

Den mest omsatta finansmarknaden

Medan flera finansiella marknader är betydande när det gäller storlek och handelsvolym, sticker en ut på grund av dess enorma dagliga handelsvolym, globala räckvidd och kontinuerliga drift. Forex (valuta) marknaden är allmänt erkänd som den mest omsatta finansiella marknaden i världen. Dess oöverträffade storlek och likviditet härrör från flera nyckelegenskaper

 • Globalt deltagande: Forexmarknaden omfattar ett globalt nätverk av köpare och säljare, inklusive banker, regeringar, företag och enskilda handlare. Detta utbredda deltagande bidrar till dess enorma handelsvolym.
 • Hög likviditet: På grund av den enorma volymen av affärer erbjuder valutamarknaden hög likviditet. Detta innebär att stora order kan fyllas effektivt utan betydande prisavvikelser, vilket är en viktig fördel för handlare.
 • 24-timmarsmarknad: Till skillnad från aktiemarknader som har specifika öppettider, fungerar valutamarknaden 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan. Detta är möjligt på grund av den globala distributionen av valutahandlare och de olika tidszonerna där de verkar. Det tillåter kontinuerlig handel, vilket gör det möjligt för handlare att reagera på internationella ekonomiska, politiska och finansiella händelser när de inträffar.
 • Valutapar: Handel på valutamarknaden involverar valutapar, såsom EUR/USD, USD/JPY och GBP/USD. Dessa par kan uppvisa betydande prisrörelser, vilket ger handelsmöjligheter. Marknadens djup innebär att stora valutapar har snäva spreadar, vilket minskar transaktionskostnaderna för handlare.
 • Ekonomiska indikatorer: Forex trading påverkas starkt av ekonomiska indikatorer som räntor, BNP-tillväxt, sysselsättningsdata och inflation priser. Handlare övervakar noga dessa indikatorer eftersom de kan påverka valutavärdena avsevärt.
 • Hävstång: Forexmarknaden är känd för tillgången på hög hävstång, vilket gör att handlare kan kontrollera stora positioner med en relativt liten mängd kapital. Även om detta kan förstärka vinsten, ökar det också risken för förluster.
 • Tillgänglighet: Tillkomsten av onlinehandelsplattformar har gjort valutahandel tillgänglig för ett brett spektrum av handlare, vilket bidragit till dess popularitet och höga handelsvolym.

Bästa finansiella marknaden att handla beroende på val av handelsstrategi Att välja den bästa finansmarknaden att handla på är inte ett beslut som passar alla; det beror till stor del på en enskild handlares strategi, mål och risktolerans. Olika marknader erbjuder distinkta fördelar och utmaningar, vilket gör vissa mer lämpade än andra för specifika handelsmetoder.

Det här avsnittet utforskar olika finansiella marknader i samband med vanliga handelsstrategier, vilket hjälper handlare att identifiera den marknad som bäst överensstämmer med deras individuella handelsstil och mål.

 1. Dagshandel: Idealisk på aktie- och valutamarknaderna på grund av deras dagliga volatilitet.
 2. Swing trading: Lämplig för valuta- och aktiemarknader, erbjuder möjligheter att dra nytta av flerdagars prisrörelser.
 3. Positionshandel: Bäst på obligations- och aktiemarknader för att utnyttja långsiktiga trender.
 4. Scalping: Forexmarknader är att föredra för sin höga likviditet och snabba miljö.
 5. Hedging: Derivatmarknader är optimala för handlare som vill säkra sig mot olika finansiella risker.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis, förståelse av marknadsdefinitionen inom finans är nyckeln till att navigera i det mångsidiga landskapet för finansiell handel. Varje marknadstyp, från den livliga valutamarknaden till de olika aktiemarknaderna, erbjuder unika möjligheter och utmaningar.

Handlare måste anpassa sina strategier med egenskaperna hos dessa marknader för att optimera sina handelsresultat. Oavsett om du ägnar dig åt snabb valutahandel eller långsiktiga aktieinvesteringar är kunskap om marknadens dynamik och en välplanerad strategi avgörande för framgång.

Trade Demo: Riktiga handelsvillkor utan risk

Handla riskfritt på Skillings prisbelönta plattformar med ett 10k* demokonto.

Bli Medlem

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat.