expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Free float förklaras

Free float: Blått och gult blockpusselspel med free float.

Free float är en term som resonerar djupt inom de finansiella marknaderna och fungerar som ett avgörande mått för både investerare, analytiker och marknadsaktörer. Det ger värdefulla insikter om ett företags aktietillgänglighet och dess potentiella volatilitet och likviditet på marknaden.

Den här artikeln fokuserar på innebörden av free float, dess beräkningsmetod och dess betydande inverkan på aktieindex och börsvärde. Vi kommer också att utforska fördelarna och nackdelarna med free float, och erbjuda en förståelse som hjälper till att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Bli Medlem

Free float betyder & exempel

Free float, ett nyckelmått på aktiemarknaden, indikerar antalet aktier i ett företag som är lätt tillgängliga för handel av allmänheten. Denna siffra exkluderar aktier som innehas av intressenter, initiativtagare och regeringar, som inte handlas fritt på den öppna marknaden. Att förstå free float är viktigt för investerare eftersom det ger insikter om en akties likviditet och potentiella volatilitet.

Exempel: Tänk på det hypotetiska scenariot för SolarTech Innovations, ett ledande företag inom sektorn för förnybar energi. SolarTech Innovations har emitterat totalt 10 miljoner aktier. Alla dessa aktier är dock inte tillgängliga för offentlig handel. Uppdelningen är som följer:

  • Totalt antal emitterade aktier: 10 miljoner aktier
  • Insiderägda aktier: 2 miljoner aktier (innehas av företagsledare och styrelseledamöter, med restriktioner för försäljning)
  • Statliga aktier: 1 miljon aktier (hålls som en del av en strategisk investering av regeringen, med försäljningsrestriktioner)
  • Aktieoptionsprogram (ESOP) aktier: 500 000 aktier (tilldelade till anställda, men ännu inte intjänade eller tillgängliga för försäljning)

För att beräkna SolarTech Innovations free float, subtraherar vi det totala antalet bundna aktier från det totala antalet emitterade aktier:

Free float = Totalt antal emitterade aktier − (Insiderägda aktier + statliga aktier + ESOP-aktier)

Free float = 10 000 000 − ( 2 000 000 + 1 000 000 + 500 000 )

Fritt flytande = 6 500 000 aktier

Därför består SolarTech Innovations free float av 6,5 miljoner aktier, vilket representerar den del av bolagets eget kapital som är fritt omsättbart på aktiemarknaden. Denna siffra är avgörande för investerare och analytiker, eftersom den påverkar företagets likviditet, marknadsvolatilitet och dess viktning i marknadsindex.

Ett högre fritt flytande indikerar vanligtvis större likviditet, vilket gör att investerare kan köpa och sälja aktier med mindre inverkan på aktiens pris. Omvänt kan ett lägre fritt flytande leda till högre volatilitet på grund av det begränsade antalet aktier som är tillgängliga för handel.

Det här exemplet illustrerar vikten av free float för att utvärdera ett företags aktie för investeringar. Genom att förstå komponenterna som begränsar vissa aktier från att handlas fritt, kan investerare fatta mer välgrundade beslut om likviditeten och potentiella prisrörelser för en aktie.

Gratis flytberäkning

Beräkningen av free float är enkel men ändå avgörande för att förstå marknadsdynamiken. Det innebär att man subtraherar antalet bundna aktier från det totala antalet utestående aktier. Formeln är:

Free float = totalt antal utestående aktier − bundna aktier

Denna beräkning hjälper till att bedöma ett företags marknadslikviditet och används ofta av börser för att bestämma vikten av en aktie i index.

Effekten av free float på index och börsvärde

Ett företags fria flyt påverkar inte bara aktiens likviditet och volatilitet utan spelar också en betydande roll för dess börsvärde och positionering inom marknadsindex. Börsvärdet beräknas som aktiekursen multiplicerat med det totala antalet utestående aktier.

Men för indexberäkningar använder många aktieindex free-float-justerat börsvärde för att bättre återspegla marknadsdynamiken.

Börsvärde kontra fritt flytande börsvärde:

  • Traditionellt börsvärde: Beräknat med det totala antalet utestående aktier.
  • Free-float börsvärde: Beräknas med endast de aktier som är tillgängliga för offentlig handel.

Exempel: Tänk på ett företag, EcoPower Energy, med totalt 20 miljoner utestående aktier och en aktuell aktiekurs på 50 USD. Däremot är endast 12 miljoner av dessa aktier tillgängliga för handel (free float).

  • Traditionellt börsvärde: $50 * 20 miljoner = $1 miljard
  • Friflytande börsvärde: $50 * 12 miljoner = $600 miljoner

Inverkan på index:

Aktieindex, som DAX i Tyskland eller S&P 500 i USA, använder fritt flytande börsvärde för att bestämma ett företags vikt inom indexet. Detta tillvägagångssätt säkerställer att indexet mer exakt representerar den del av företaget som investerare kan handla, snarare än att bli förvrängd av stora innehav som inte är tillgängliga för offentlig handel.

Exempel: Antag att EcoPower Energy är en beståndsdel i GreenTech 100 Index. Indexberäkningen använder fritt flytande börsvärde för att säkerställa att bolag med en högre andel av sina aktier tillgängliga för offentlig handel får ett större inflytande på indexrörelsen.

Därför skulle EcoPowers inverkan på GreenTech 100-indexet baseras på dess fritt flytande marknadsvärde på 600 miljoner USD, inte dess totala börsvärde på 1 miljard USD. Detta minskar inflytandet från stora aktieägare och ger en mer korrekt bild av marknadens rörelser och investerares sentiment.

Slutsats:

Användningen av free float vid beräkning av börsvärde och indexvikter är en avgörande aspekt av moderna finansmarknader. Det säkerställer att index återspeglar den verkliga likviditeten på marknaden och att investerare har en tydlig förståelse för en akties volatilitet och handelsdynamik. Genom att fokusera på de aktier som faktiskt är tillgängliga för handel kan investerare och analytiker fatta mer välgrundade beslut och få en bättre förståelse för marknadstrender.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Vanliga frågor

1. Vad är free float?

Free float avser aktier i ett företag som är tillgängliga för handel av allmänheten, exklusive aktier som innehas av insiders och större aktieägare.

2. Varför är free float viktigt?

Det påverkar en akties likviditet, volatilitet och viktning i marknadsindex, vilket ger insikter om aktiens verkliga marknadsrörelsepotential.

3. Hur påverkar free float aktieindex?

Index använder free float för att säkerställa att deras rörelser endast återspeglar den omsättbara delen av företagens aktier, vilket ger en mer korrekt marknadsrepresentation.

4. Kan free float-procenten ändras?

Ja, andelen free float kan ändras på grund av åtgärder som återköp av aktier, ytterligare aktieemissioner eller förändringar i större aktieägares innehav.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Bli Medlem