expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

ETN förklarade: låsa upp investeringspotential

ETN: pengapåsar med pengar inuti i olika korgar med olika etiketter.

Exchange-traded notes (ETNs) är en typ av osäkrad skuldsäkerhet, ofta missförstådd eller förbisedd av många investerare. Den här artikeln dyker djupt in i världen av ETN:er och förklarar deras natur, fördelar, risker och hur de kan jämföras med de mer välbekanta börshandlade fonderna (ETF). Oavsett om du är en erfaren investerare eller ny på handelsscenen, kan förståelse av ETN:er erbjuda nya möjligheter och bredda din investeringshorisont.

Varför gå miste om råvarumarknadens potential?
Upptäck de outnyttjade möjligheterna i topphandlade råvaru-CFD:er som guld, silver och olja.
Bli Medlem

Vad är ett ETN?

En Exchange-Traded Note (ETN) är ett finansiellt instrument utgivet av en bank som erbjuder avkastning baserat på utvecklingen av ett marknadsindex minus tillämpliga avgifter, utan att äga några fysiska tillgångar eller värdepapper. Till skillnad från ETF:er, som har tillgångarna de spårar, är ETN:er mer som obligationer och lovar att vid förfall betala avkastningen för ett specificerat index. De handlas på börser och bär kreditrisken för den emitterande banken.

Exempel: Tänk på "XYZ Bank Commodity Index ETN", som spårar resultatet för ett råvaruindex. Om indexet går upp med 10 % under ett år, förväntas ETN:s värde också öka med cirka 10 % (minus eventuella avgifter). Men om XYZ Bank står inför ekonomiska svårigheter, kan värdet på ETN sjunka avsevärt, oavsett indexets utveckling, på grund av bankens kreditrisk.

ETN:er erbjuder exponering mot ett brett utbud av tillgångar, inklusive råvaror valutor och tillväxtmarknader, med aktiehandelns enkelhet och likviditet. Detta gör dem till ett spännande alternativ för investerare som vill diversifiera sina portföljer med tillgångar som annars kan vara svåra att komma åt.

Vad är skillnaden mellan ETF:er och ETN:er?

När man överväger investeringskanaler är det viktigt att förstå skillnaderna mellan börshandlade fonder (ETF) och börshandlade obligationer (ETN). Båda erbjuder unika fördelar och risker som tillgodoser olika investerares behov och mål. Även om de kan verka lika vid första anblicken, med tanke på deras börshandlade natur, avslöjar gräver man djupare kritiska skillnader i deras strukturer, risker och potentiell avkastning.

Funktion ETF (börshandlad fond) ETN (börshandlad notering)
Underliggande tillgångar Äger fysiska tillgångar eller värdepapper. Äger inte fysiska tillgångar; baserat på ett index.
Kreditrisk Generellt sett ingen kreditrisk eftersom den innehar faktiska tillgångar. Bär emittentens kreditrisk.
Skattebehandling Skattepliktig kapitalvinst; kan ådra sig skatter genom interna transaktioner. Mer skatteeffektivt; ingen kapitalvinst förrän den säljs.
Spårningsfel Kan ha tracking error på grund av ombalansering och hantering. Inget tracking error eftersom det lovar att betala avkastningen av indexet.
Flexibilitet Erbjuder ett brett utbud av strategier och tillgångsklasser. Kan erbjuda tillgång till svåråtkomliga marknader och strategier.

Att förstå de nyanserade skillnaderna mellan ETF:er och ETN:er är avgörande för välgrundade investeringsbeslut. ETF:er kan tilltala dem som söker en mer konkret tillgångsstödd investering, ofta med lägre risk och enkla skattekonsekvenser.

Å andra sidan kan ETN:er erbjuda unika möjligheter, särskilt på nischmarknader eller där direkt tillgångsägande är opraktiskt, om än med ett extra lager av kreditrisk. Som alltid är det viktigt att anpassa ditt investeringsval till din risktolerans, investeringsmål och förståelse för varje produkts egenskaper.

Är ETN:er säkra?

Säkerheten för ETN:er är beroende av den emitterande bankens finansiella hälsa och stabilitet. Även om de erbjuder innovativa sätt att få exponering mot olika index eller strategier, innebär den inneboende kreditrisken att investerare potentiellt kan förlora sin investering om emittenten fallerar. Det är viktigt att bedöma emittentens kreditvärdighet och de specifika riskerna som är förknippade med ETN:s underliggande index eller strategi.

Hur handlas ETN:er?

ETN:er handlas på börser, liknande aktier och ETF:er, vilket gör det möjligt att köpa och sälja under hela handelsdagen till marknadspriser. Investerare kan använda dem för kortsiktiga handelsstrategier eller långsiktiga investeringar. Det är dock viktigt att överväga likviditet, eftersom vissa ETN:er kan ha lägre handelsvolymer, vilket påverkar hur lätt det är att gå in i eller lämna positioner.

Att förstå ETN:er är viktigt för att diversifiera investeringsportföljer och utforska nya marknadsmöjligheter. Deras unika struktur erbjuder både möjligheter och risker, vilket understryker vikten av grundlig forskning och due diligence.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Vanliga frågor

1. Kan ETN:er resultera i negativ avkastning?

Ja, ETN:er kan resultera i negativ avkastning om det underliggande indexet de spårar presterar dåligt. Till skillnad från att hålla aktier eller obligationer direkt, där du äger en del av ett företag eller en skuldförbindelse, beror ETN:er på resultatet av ett index. Om indexet minskar i värde kommer även ETN:s värde att minska, vilket kan leda till förluster.

2. Kan ETN:er betala utdelning?

Nej, ETN:er ger ingen utdelning. De syftar till att replikera avkastningen av ett index, som kan inkludera direktavkastning, som återspeglas i ETN:s pris.

3. Vad händer om en ETN-utgivare går i konkurs?

Om emittenten går i konkurs, riskerar ETN-innehavare att förlora sin investering, på samma sätt som fordringsägare utan säkerhet.

4. Är ETN lämpliga för alla investerare?

 ETN är bäst lämpade för kunniga investerare som förstår riskerna, särskilt kreditrisken för emittenten och marknadsrisken för det underliggande indexet eller strategin.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Varför gå miste om råvarumarknadens potential?
Upptäck de outnyttjade möjligheterna i topphandlade råvaru-CFD:er som guld, silver och olja.
Bli Medlem