expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Daytrader: Mening och hur man blir det

Daytrader: Proffs inom affärskläder, handel på datorskärmar.

Visste du att någon som hette 'Takashi Kotegawa' var en av de bästa daytraders, som förvandlade $13 600 till $153 miljoner handelsaktier? Dagshandel innebär att köpa och sälja finansiella anläggningstillgångar inom samma handelsdag och göra vinst eller förlust på kortsiktiga prisfluktuationer. Men vad är egentligen en daytrader, hur kan du bli det och vilka är riskerna? Låt oss börja.

Vad är en daytrader?

En daytrader är någon som köper och säljer finansiella anläggningstillgångar, som aktier, cryptocurrencies, råvaror eller valutor, inom samma handelsdag. De strävar efter att dra nytta av kortsiktiga prisrörelser, och håller ofta positioner i bara sekunder eller minuter. Men det är också möjligt att dra på sig en förlust från din  placera. Till exempel kan en daytrader kontrollera Bitcoin-pris på morgonen och sälja det några timmar senare, och dra nytta av prisfluktuationer under dagen. Daytraders använder olika strategier och kan använda hävstång för att förstärka potentiell avkastning, men detta ökar också risken för förluster. De stänger vanligtvis alla sina positioner före slutet av handelsdagen för att undvika de risker och avgifter som är förknippade med att hålla positioner över natten.

Verktyg och indikatorer som daytrader använder

 • Charts: Daytraders förlitar sig på prisdiagram för att visualisera rörelsen av finansiella anläggningstillgångar över tid. Ljusstakediagram, linjediagram och stapeldiagram används ofta för att identifiera mönster och trender.
 • Moving Averages: Rörliga medelvärden jämnar ut prisdata för att identifiera trender och potentiella vändningar. daytraders använder ofta kortsiktiga rörliga medelvärden (t.ex. 9-dagars eller 20-dagars) för att mäta kortsiktigt momentum och långsiktiga glidande medelvärden (t.ex. 50 dagar eller 200 dagar) för att identifiera övergripande trender.
 • Volym: Volymindikatorer mäter antalet aktier eller kontrakt som handlas under en given period. Hög volym åtföljs ofta av betydande prisrörelser, vilket indikerar starkt marknad och potentiella handelsmöjligheter.
 • Relative Strength Index (RSI): RSI är en momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser. Daytraders använder RSI för att identifiera överköpta eller översålda förhållanden, vilket kan signalera potentiella återföringspunkter.
 • MACD - Moving Average Convergence Divergence: MACD är en trendföljande momentumindikator som visar förhållandet mellan två glidande medelvärden av en tillgångs pris. Daytraders använder MACD för att identifiera förändringar i trendriktning och potentiella köp- eller säljsignaler.
 • Stöd- och motståndsnivåer: Stöd- och motståndsnivåer är prisnivåer där en aktie tenderar att hitta köp- eller säljtryck. Daytraders använder dessa nivåer för att identifiera potentiella in- och utgångspunkter för sina affärer.
 • Nyheter och ekonomisk kalender: Daytraders övervakar pressmeddelanden och ekonomiska händelser som kan påverka finansmarknaderna. Detta inkluderar resultatrapporter, offentliggörande av ekonomiska data, geopolitisk utveckling och centralbanksmeddelanden.
 • Nivå 2 offerter: Nivå 2 offerter ger realtidsåtkomst till orderboken för en viss tillgång, som visar köp- och säljpriser tillsammans med storleken på order. Daytraders använder nivå 2-kurser för att bedöma marknad och likviditet.

Strategier som används av daytraders

Daytraders använder olika strategier för att kapitalisera på kortsiktiga prisrörelser på finansmarknaderna. Här är några strategier som vanligtvis används av daytraders:

 • Scalping: Scalping innebär att man gör många små affärer under dagen för att utnyttja mindre prisfluktuationer. Handlare strävar efter att dra fördel av små prisrörelser genom att gå in och lämna positioner snabbt, ofta inom några sekunder eller minuter. Målet är att ackumulera små vinster över tid, beroende på hög handelsvolym och snäva bud-försäljningsspreadar.
 • Range trading: Range trading involverar att identifiera prisintervall eller support and resistance nivåer inom vilka en tillgångs pris tenderar att fluktuera. Handlare köper på stödnivåer och säljer på motståndsnivåer, i syfte att dra nytta av tillgångens pris som studsar mellan dessa nivåer. Men det finns också möjlighet att drabbas av förlust. Range trading är lämpligt för sidledes eller konsoliderande marknader, där det finns begränsad riktningsrörelse.
 • Nyhetsbaserad handel: Nyhetsbaserad handel innebär att reagera på viktiga nyhetshändelser eller ekonomiska data som kan påverka finansmarknaderna. Handlare analyserar nyhetsrubriker, resultatrapporter, ekonomiska indikatorer och geopolitisk utveckling för att förutse marknad och positionera sig därefter. Nyhetsbaserad handel kräver snabbt beslutsfattande och kan innebära högre volatilitet.
 • Högfrekvenshandel (HFT): Högfrekvenshandel (HFT) innebär att man använder avancerade algoritmer och datorprogram för att utföra ett stort antal affärer i millisekunder eller mikrosekunder. HFT-företag utnyttjar teknologi och höghastighetsdataanslutningar för att utnyttja små prisskillnader på flera marknader. HFT-strategier inkluderar marknad making, arbitrage och statistiskt arbitrage.

Fördelar och nackdelar med att vara daytrader

S/N Fördelar Nackdelar
1. Potential för höga vinster: Dagshandel erbjuder potentialen att tjäna betydande vinster på kort tid. Genom att kapitalisera på små prisrörelser kan daytraders ackumulera vinster under hela dagen. Hög risk: Dagshandel innebär betydande risker på grund av finansmarknadernas volatila karaktär. Priserna kan förändras snabbt, vilket leder till potentiella förluster om affärer inte hanteras korrekt. Hävstång kan förstärka både vinster och förluster, vilket ökar risken ytterligare.
2. Flexibilitet: Dagshandel möjliggör flexibilitet när det gäller schema och plats. Eftersom affärer utförs inom samma dag kan handlare välja när och var de ska handla, så länge de har tillgång till marknaderna och en pålitlig internetanslutning. Stressfull miljö: Dagshandel kan vara stressande och känslomässigt påfrestande, särskilt för nybörjare. Att ständigt övervaka marknaderna, fatta snabba beslut och hantera risker kan leda till oro och utbrändhet.
3. Snabba resultat: Till skillnad från långsiktiga investeringar, där du kan behöva vänta månader eller år för att se betydande avkastning, ger dagshandel snabba resultat. Handlare kan se resultatet av sina affärer inom några minuter eller timmar, vilket möjliggör snabbare feedback och justeringar. Höga kostnader: Dagshandel kan medföra höga kostnader i form av provisioner, spreadar och andra avgifter i samband med handel. Frekvent handelsaktivitet kan snabbt öka och äter in på potentiella vinster.
4, Ingen risk över natten: Daytraders stänger alla sina positioner före slutet av handelsdagen, vilket eliminerar risken för prisgap över natten eller marknad . Detta hjälper till att minska potentiella förluster och ger sinnesfrid. Tidskrävande: Framgångsrik dagshandel kräver engagemang, disciplin och tid. Handlare måste spendera timmar på att analysera marknaderna, utföra affärer och övervaka positioner, vilket kan vara krävande och tidskrävande.

Steg för att bli en daytrader

 1. Registrera dig med Skilling: Skapa ett konto med Skilling, en handelsplattform som erbjuder tillgång till 1200+ instrument som aktier, kryptovalutor, valuta och råvaror .
 2. Välj ditt föredragna instrument: Välj det finansiella instrument du vill handla med. Detta kan vara aktier i enskilda företag, kryptovalutor som Bitcoin eller Ethereum valutapar på marknad eller råvaror som guld eller olja.
 3. Utbilda dig själv: Lär dig grunderna för dagshandel, inklusive olika strategier, teknisk analys, riskhantering och handelspsykologi. Dra nytta av utbildningsresurser som tillhandahålls av Skilling, såsom handledningar, webbseminarier och handelsassistenten.
 4. Öva med ett demokonto: Innan du riskerar riktiga pengar, öva dagshandel med ett demokonto. Detta gör att du kan bekanta dig med handelsplattformen, testa olika strategier och få förtroende utan att riskera ditt kapital.
 5. Utveckla en handelsplan: Skapa en handelsplan som beskriver dina handelsmål, risktolerans, föredragna handelsstrategier och regler för att gå in och avsluta affärer. Håll dig till din plan för att upprätthålla disciplin och konsekvens i dina handelsaktiviteter.
 6. Börja handla med riktiga pengar: När du känner dig bekväm med dina handelskunskaper och strategi, finansiera ditt handelskonto med riktiga pengar och börja utföra affärer. Börja med små positionsstorlekar och öka gradvis allt eftersom du får erfarenhet och självförtroende.
 7. Övervaka och utvärdera: Håll koll på dina affärer och övervaka marknaderna regelbundet. Utvärdera din prestation, identifiera styrkor och svagheter och gör justeringar av din handelsplan efter behov.
 8. Kontinuerligt lärande: Håll dig uppdaterad med marknad , trender och utvecklingar. Förbättra kontinuerligt dina handelsfärdigheter och kunskaper genom att läsa böcker, delta i seminarier och nätverka med andra handlare.
Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Sammanfattning

Det är viktigt att notera att dagshandel innebär betydande risker, inklusive potentiell förlust av kapital. Framgång i dagshandel kräver engagemang, disciplin och kontinuerligt lärande. Innan de ägnar sig åt dagshandel bör individer noggrant överväga sin ekonomiska situation, risktolerans och investeringsmål. Dessutom är tidigare resultat inte en indikation på framtida resultat, och handel innebär osäkerhet och marknad .

Tidigare resultat garanterar eller förutsäger inte framtida resultat. Den här artikeln erbjuds endast i allmänna informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem