expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Värdera tillgångar som kan öka din rikedom

 • Skilling Team
  • Råvaror
  • Kryptovaluta
  • Soft Commodities
Värdera tillgångar: Affärsmans händer granskar papper med finansiella grafer och cirkeldiagram.

I sökandet efter finansiell tillväxt och stabilitet är förståelse och investeringar i att uppskatta tillgångar en strategi som anammas av kloka investerare över hela världen. Värderande tillgångar är de som över tiden ökar i värde, vilket erbjuder potential för ackumulering av förmögenhet och ekonomisk säkerhet.

Den här artikeln undersöker konceptet att värdera tillgångar och lyfter fram sex nyckeltyper som historiskt sett har visat potential för uppskattning. Oavsett om du är en erfaren investerare eller precis har börjat, kan det vara en förändring av ditt nettoförmögenhet att känna igen och införliva dessa tillgångar i din portfölj.

Dra nytta av volatiliteten på kryptomarknader
Ta en position på rörliga priser på krypto. Missa aldrig ett tillfälle.
Bli Medlem

Vad är uppskattande tillgångar?

Värderande tillgångar är investeringar som ökar i värde över tid. Till skillnad från värdeminskning av tillgångar, som de flesta bilar och elektronik, som tappar i värde när de åldras, kan uppskattande av tillgångar hjälpa till att bygga upp din förmögenhet. Denna uppskattning kan bero på olika faktorer, inklusive inflation, efterfrågansökningar eller förbättringar och utvecklingar relaterade till tillgången. Från fastigheter till aktier, rätt värdefulla tillgångar kan fungera som en hörnsten för en robust investeringsstrategi.

6 uppskattar tillgångar som potentiellt kan öka ditt nettovärde

Vissa tillgångar sticker ut för sin potential att inte bara bevara utan avsevärt öka i värde över tiden. Dessa värdefulla tillgångar är motorerna för att skapa välstånd, och erbjuder investerare en väg till finansiell tillväxt och stabilitet. Från materiell egendom till immateriella värdepapper, mångfalden mellan dessa tillgångar innebär att det finns en möjlighet för alla typer av investerare.  Nedan utforskar vi sex viktiga värdefulla tillgångar som historiskt har bidragit till att öka nettoförmögenheten för smarta investerare, och lyfter fram de unika egenskaperna och potentiella fördelarna med var och en.

 1. Fastigheter : En av de mest välkända värdefulla tillgångarna, fastigheter kan öka i värde på grund av faktorer som lägesutveckling, efterfrågan på marknaden och inflation. Fastigheter kan också ge hyresintäkter, vilket gör det till en investering med två syften.
 2. Aktier : Aktier i företag kan öka i takt med att företaget växer och blir mer lönsamt. Aktiemarknaderna har historiskt sett trendmässigt uppåt på lång sikt, trots kortsiktig volatilitet.
 3. Kryptovalutor : Vissa digitala valutor har sett en betydande appreciering på grund av ökande användning, tekniska framsteg och spekulativt intresse, även om de kan vara mycket volatila.
 4. Ädelmetaller : Guld och silver har länge setts som skydd mot inflation och kan öka i tider av ekonomisk osäkerhet.
 5. Konst och samlarföremål : Unika föremål som konst, veteranbilar och sällsynta samlarföremål kan uppskattas eftersom de blir mer åtråvärda och knappa med tiden.
 6. Obligationer : Vissa typer av obligationer, särskilt de som är knutna till inflationstakten, kan stiga över tiden, vilket erbjuder ett mer stabilt investeringsalternativ.
Upplev spänningen med att handla NZDJPY
Handla NZDJPY med NOLL provisioner och INGEN märkning,
15 April - 19 April | mellan 00:00 och 21:00 UTC.
Handla nu

Faktorer som påverkar uppskattning

 • Utbud och efterfrågan : Tillgångar som har begränsat utbud men som har hög efterfrågan är mer benägna att uppskattas.
 • Ekonomiska förhållanden : Inflation kan minska värdet på pengar men öka tillgångarnas nominella värde.
 • Marknadsentiment : Positiva uppfattningar och förtroende för en tillgång kan driva upp dess värde.
 • Teknologiska eller fysiska förbättringar : Förbättringar som ökar en tillgångs användbarhet eller önskvärdhet kan leda till uppskattning.

Värdera tillgångar i en investeringsportfölj

Att införliva värdefulla tillgångar i en investeringsportfölj kan tjäna flera syften, inklusive förmögenhetsbevarande, kapitaltillväxt och diversifiering. Genom att balansera värdefulla tillgångar med mer stabila, inkomstgenererande investeringar kan investerare sikta på en väl avrundad portfölj som minskar risken samtidigt som den erbjuder potential för betydande avkastning.

Kom ihåg att tidigare resultat för en tillgång inte garanterar framtida resultat. Var alltid medveten om riskerna med att investera, och investera aldrig pengar som du inte har råd att förlora. Det är viktigt att närma sig investeringar i att värdera tillgångar med försiktighet och välgrundat beslutsfattande.

Sammanfattning

Att investera i att värdera tillgångar är ett strategiskt tillvägagångssätt för att bygga upp förmögenhet som kan leda till betydande ekonomisk tillväxt. Genom att diversifiera din portfölj med en blandning av tillgångar som fastigheter, aktier, kryptovalutor, ädelmetaller, samlarobjekt och obligationer kan du skapa en robust finansiell grund. Nyckeln till framgångsrika investeringar är forskning, diversifiering och ett långsiktigt perspektiv.

Investerare bör göra grundliga undersökningar, överväga att diversifiera sin investeringsportfölj för att sprida risker och eventuellt rådfråga en finansiell rådgivare för att anpassa sina investeringsval till deras finansiella mål och risktolerans.

Vanliga frågor

1. Hur börjar jag investera i värdefulla tillgångar?

Börja med grundlig forskning eller rådfråga en finansiell rådgivare. Tänk på dina finansiella mål, risktolerans och investeringshorisont när du väljer tillgångar.

2. Är alla värdefulla tillgångar högrisk?

Inte nödvändigtvis. Medan vissa tillgångar som kryptovalutor är kända för sin volatilitet, erbjuder andra som vissa obligationer mer stabilitet.

3. Kan värdefulla tillgångar någonsin förlora i värde?

Ja, marknadsförhållandena kan göra att värdemässigt värdemässigt fluktuerande tillgångar kan variera. Diversifiering är nyckeln till att minska denna risk.

Avancera din investeringsstrategi med Skilling

Utforska potentialen med att uppskatta tillgångar genom att handla CFD:er på Skilling -plattformen. Oavsett om du är intresserad av aktier, kryptovalutor eller råvaror

Skilling erbjuder en dynamisk miljö för CFD-handel designad för investerare som vill diversifiera sina portföljer och dra nytta av marknadsmöjligheter. Gå med i Skilling och ta det första steget mot strategiska investeringar i att uppskatta tillgångar.

Denna artikel tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsråd. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Dra nytta av volatiliteten på kryptomarknader
Ta en position på rörliga priser på krypto. Missa aldrig ett tillfälle.
Bli Medlem
Upplev spänningen med att handla NZDJPY
Handla NZDJPY med NOLL provisioner och INGEN märkning,
15 April - 19 April | mellan 00:00 och 21:00 UTC.
Handla nu