expand/collapse risk warning

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 82% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 82% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

82% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Kryptohandel

Vad innebär day trading med krypto?

Blog_CryptosDayTrading.png

Vad innebär day trading med krypto?

Day trading med krypto på kryptomarknaden kräver att du aktivt och dagligen handlar de ledande kryptotillgångarna med hjälp av de mest lämpliga handelsstrategierna. Day trading förknippas främst med valutahandel men kryptovalutor börjar att bli populära instrument bland day traders. Detta är tack vare likviditeten och volatiliteten som finns på kryptomarknaden. Det gör det mycket enklare att genomföra handeln och volatiliteten gör att det alltid finns en chans att utnyttja stigande eller fallande kryptopriser.

Vad är day trading med krypto?

Målet för en day trader på kryptomarknaden är att avsluta handelsperioden med tillgångar som har ett högre värde än vid periodens start. Day trading med krypto handlar om att dagligen gå med små och inkrementella vinster på marknaden.

Termen ”day trader” myntades på de traditionella finansmarknaderna. Där började privata investerare nämligen att handla dagligen under veckans arbetsdagar. Det spelar ingen roll om du vill handla med krypto, valutor eller råvaror. Vid day trading med krypto kommer du aldrig att lämna positionerna öppna över natten. Anledningen är att du vill försöka utnyttja prisrörelserna under samma handelsperiod i stället för över flera dagar.


De mest effektiva kryptohandlarna kommer att ha omfattande kunskap om kryptovalutorna de handlar. Det kommer att ge dem en god fundamental analys av varje kryptotillgång och möjligheten att upptäcka om positiva eller negativa marknadssentiment uppstår. Vid day trading med krypto kommer man dessutom att till stor del förlita sig på teknisk analys för att hitta handelsvinklar. Det involverar att följa diagram och indikatorer för att hitta potentiella ingångs- och utgångspunkter.

Trade Demo: Riktiga handelsvillkor utan risk

Handla riskfritt på Skillings prisbelönta plattformar med ett 10k* demokonto.

Bli Medlem
mobile-zero.png

Hur man börjar med day trading med krypto

Först och främst måste du bestämma vilken handelsstil du ska ha för din day trading med krypto. Vill du handla krypto på en kryptobörs eller använda CFD-kontrakt (contracts for difference)? En kryptobörs kan vid första anblicken vara det lämpligaste alternativet, men att dagligen syssla med kryptohandel via en börs medför vissa risker.

Till att börja med kommer du att behöva ha en kryptoplånbok för att förvara kryptovalutorna du köper och säljer under dagen. Det finns alltid en risk att du förlorar dina personliga nycklar till din kryptoplånbok. Det skulle resultera i att dina kryptotillgångar förloras för alltid.

Med CFD-kontrakt behöver du inte fysiskt äga eller hantera de underliggande kryptotillgångarna du handlar. Du spekulerar helt enkelt på den underliggande tillgångens prisrörelser. Om du tror att priset på en kryptovaluta kommer att stiga kommer du att gå lång, det vill säga välja att köpa.

Om du tvärtom tror att priset på en kryptovaluta kommer att falla kommer du att gå kort, det vill säga välja att sälja. Om priset rör sig till din fördel kan du stänga din handelsposition med vinst, minus din handelskostnad.

Med tanke på kryptomarknadens oöverträffade volatilitet – vi pratar om potential för 5–10 % rörelse inom loppet av 24 timmar – är det viktigt att du bekantar dig med riskhanteringsverktyg som stop-loss och take-profit. De används för att minimerar risken vid day trading med krypto.

Strategier för day trading med krypto

Scalping
Day traders som handlar med krypto använder vanligtvis scalping som handelsstrategi. Det går ut på att utnyttja små prisrörelser som inträffar inom ultrakorta tidsramar. De varar ofta i ett par minuter eller till och med sekunder. Scalpers kommer att utnyttja marknadens ineffektivitet eller likviditetsgap mellan köp- och säljpriset för att gå med små vinster med den lägsta möjliga risken.
Range trading
Range trading är en av de vanligaste strategierna för day trading med krypto som grundar sig på teknisk analys. Det går ut på att identifiera stöd- och motståndsnivåer hos en kryptovaluta. Candlestickdiagram kan visa priserna när utbudet överstiger efterfrågan och vice versa. En vanlig strategi är att gå lång på en kryptovaluta när den når stödnivån och stänga positionen genom att gå kort när den når motståndsnivån.
Fundamental analys
Strategier baserade på fundamental analys bygger på människors sentiment i stället för teknisk analys. Det kräver att day traders granskar konsumenternas uppfattningar om och reaktioner på nyheter om den valda kryptovalutan. Det är upp till dig att tolka om nyheterna om en kryptovaluta kommer att skapa ett positivt eller negativt markandssentiment.
Arbitrage
Några day traders använder arbitrage i sin day trading med krypto. Det involverar att köpa en kryptovaluta från en börs och sedan direkt sälja den för ett högre pris på en annan. Vinsten med den här strategin är skillnaden mellan köp- och säljpriset. Strategin är mest effektiv när man handlar krypto på flera börser som har stora skillnader i sina spreads, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljpriset.
shutterstock_1855043086.png

Vanliga frågor om day trading med krypto

Vilken kryptovaluta är mest populär inom day trading?


Bitcoin är en kryptovaluta som är känd världen över. Den har högst likviditet av alla kryptotillgångar. När man vill handla med krypto är likviditet en av de viktigaste faktorerna att leta efter. Anledningen är att likvida kryptomarknader gör det enklare att öppna köp- och säljpositioner. För icke-likvida kryptotillgångar, som inte är lika kända, kan det uppstå gap under handeln. Det resulterar i att du tvingas att acceptera ett sämre pris när du öppnar eller stänger din position.

Hur mycket pengar behöver jag för att börja med day trading med krypto?


Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har för att komma i gång med day trading med krypto. Det viktiga är att du hanterar din handelsbudget ansvarsfullt. Det innebär att följa en hållbar riskhantering genom att endast riskera 1 % av din budget per handelstillfälle. Det försäkrar att du minimerar dina förluster och kan få ditt kapital att växa i en lönsam takt.

Nästa steg

Om du vill lära dig mer om day trading med krypto ska du spana in dessa guider för att öka din kunskap:

En titt på några av de mest användbara CFD-handelstipsen för nybörjare
Eftersom du kan handla med CFD-kontrakt på krypto här hos Skilling är det viktigt att förstå CFD-konceptet innan du börjar.
Bitcoins volatilitet
Lär dig allt du behöver veta om Bitcoins volatilitet och vad du behöver tänka på när du handlar.
För- och nackdelar med bitcoinhandel
Kom underfund med för- och nackdelarna med day trading med Bitcoin – den mest kända kryptovalutan.
Solana, Tezos eller Terra: Efterfrågan på altcoins och nästa generations tokens ökar
Några kryptohandlare anser att Bitcoin blir alltmer ”förutsägbart”. Några altcoins och nästa generations tokens har redan fångat kryptoentusiasters intresse. Ta reda på varför Solana, Tezos och Terra kan vara nästa stor alternativ inom kryptohandel.

Detta är inte investeringsråd. Kryptohandeln kan vara otillgänglig beroende på din hemvist.