expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Marknadsinsikter

Dagen börs: Det amerikanska banksystemet är kanske inte så säkert som vai trodde, många dolda risker är... dolda

Daily insight

The US banking system might not be as safe as we thought Diagram 1 Källa: Tradingview April 27 2023 6:38 UTC

Ovanstående diagram illustrerar den procentuella utvecklingen av US100 US Smart Banks Index under de senaste 52 veckorna.

Om marknaden

Den amerikanska centralbankens nuvarande räntehöjningspolitik har haft betydande negativa effekter på värdet av statsobligationer och hypotekslån.

Viktiga punkter:

 • Den amerikanska centralbanken reagerade på den höga inflationen genom att höja räntorna
 • Bankerna är de största innehavarna av statsobligationer och hypotekslån
 • Högre räntor har skapat stora förluster för de banker som inte vidtagit effektiva riskhanteringsåtgärder för att säkra sina exponeringar mot statsobligationer och hypotekslån
 • Det finns omkring 4 800 amerikanska banker och finansinstitut som innehar långfristiga tillgångar som statsobligationer och hypotekslån

Var finns den dolda risken för den amerikanska banksektorn?

För att få en fullständig bild av situationen i den amerikanska banksektorn måste investerare titta på bankernas balansräkningar. En stor del av de flesta bankers balansräkningar har "tillgångar" eller utestående lån som låntagare lånat av banken. Dessa lån eller "tillgångar" kan vanligtvis utgöra minst hälften av en banks långsiktiga tillgångar i balansräkningen.

Banker är mycket känsliga för ränteförändringar och måste därför använda hedging-strategier för att skydda sin balansräkning från förluster.

Men vad händer om bankernas riskhanteringsteam gör fel och inte kompenserar tillräckligt för risken under en aggressiv höjningsperiod från den amerikanska centralbanken?

Priset är en ledande indikator

Om priset är en ledande indikator som omfattar all känd information om en tillgång, vad säger då indexen för banksektorn om det aktuella läget för den amerikanska banksektorn (se diagram 1)?

"Mark to market" dold risk

Mark to market är en redovisningsterm som avser det "verkliga värdet" av en tillgång om den skulle behöva likvideras omedelbart.

Rapporterar bankerna de verkliga marknadsförluster? Är alla nuvarande banker verkligen solventa? Och vad är risken om de som har insatta pengar beslutar att alla ta ut sina pengar ur systemet samtidigt?

Eftersom de flesta av en typisk banks balansräkningstillgångar omfattar långfristiga tillgångar som handlas över disk på en prisstyrd marknad och inte på en orderstyrd börsmarknad, kanske investerarna inte fullt ut förstår den dolda verkliga risken inom banksektorn.

Handla säkert. Ovanstående är en marknadskommentar och författarens personliga åsikt.


Kommande event:

Dagens ekonomiska kalender

 • USA:s bruttonationalprodukt (BNP) för föregående kvartal väntas minska

Tillgångar i fokus: SPX500 Index:

 • En kraftig nedgång i indexpriset den här veckan har lett till att priset har sjunkit under sitt 20-dagars glidande medelvärde
 • Nuvarande pris 4 070 med närmaste stöd nära 4 050
 • Ett brytning under 4 050 kan öppna upp för en ytterligare nedgång mot 4 018
 • På uppsidan kan en kortsiktig "korrigerande" studs mot 4 120 inte uteslutas, förutsatt att stödet 4 050 håller

Today’s economic calendar Källa: Trading View April 27 2023 5:50 UTC

Rapportsäsong:

På agendan i dag:

Sista dagen att positionera sig inför Amazon, och Intels rapport

 • Amazon att rapportera resultat efter dagens amerikanska handelssession. Förväntas ha tjänat 0.21 cent per aktie under de senaste 3 månaderna på 124.55 miljarder dollar i intäkter
 • Intel att rapportera resultat och förväntas visa att de förlorade 0.16 cent per aktie under de senaste tre månaderna

Last day to place orders in front of Amazon, and Intel earnings Källa: Trading View / US100 resultatkalender April 27 2023 6:12 UTC


Dagens tekniska kommentarer

Amazon.com Inc: potentiell ytterligare uppåtriktad "korrigerande" rörelse?

Screenshot 2023-04-27 112718 Källa: Tradingview April 27 2023 7:49 UTC

Amazon.com Inc.

 • Det nuvarande priset ligger över de 13 och 26 veckors glidande medelvärdena (bullish). Förändringstakt (rate of change) 6 veckor och 13 veckor ligger över sina respektive signallinjer (bullish). Nedåtriktat stöd ses nära $88.12. Utsikter för en "korrigerande" rörelse uppåt för ett test av 61.8% retracement från 52 veckors bottennoteringar nära $121.69 kan inte uteslutas på kort till medellång sikt (14-49 dagar).

Dra nytta av volatiliteten på aktiemarknaderna

Ta en position på rörliga aktiekurser. Missa aldrig ett tillfälle.

Bli Medlem

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat. Kryptohandeln kan vara otillgänglig beroende på din hemvist.