expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Marknadsinsikter

Daglig Överblick: Dags för FED-rapport och den amerikanska ekonomin ser bra ut!

Copy of Blog Images - Skilling - 2023-06-14T123502.108

Om Marknaden

Tabellen nedan visar de senaste viktiga ekonomiska indikatorerna i USA:

Screenshot 2023-06-14 123737
Data från den 14 juni 2023 8:09 UTC källa: TradingView / J. Knobel

Investerare kan känna att tabellen ovan antyder:

 • En inte alltför stark amerikansk dollar
 • Stabil aktiemarknad
 • Låg arbetslöshet
 • Inflationen ligger kvar över Feds mål men rör sig i rätt riktning
 • Normalisering av räntesatserna
 • Positiv BNP-tillväxt
 • Löneökningarna ligger nu tryggt över inflationen

Viktiga ekonomiska indikatorer i USA ser mycket välbalanserade ut, och med många andra globala centralbanker som vidtar åtgärder för att få prisstabiliteten under kontroll kan det vara en tidsfråga innan de stora avancerade globala ekonomierna följer USA.

Hittills i år har benchmark-index för 500 av de största amerikanska företagen haft ett mycket starkt år...

Bra ekonomisk politik = en bra aktiemarknad?

Screenshot 2023-06-14 123808
Data från den 14 juni 2023 8:07 UTC

Kommande marknadsdrivande faktorer och viktiga händelser:

Idag, onsdag den 14 juni

 • Fed:s räntebeslut i USA
 • Amerikanska råoljelager

Kommentarer:

 • US 100 Index: uppåtgående förhållanden
 • US 10-Year Bond: sårbar för nedgång
 • WTI Crude: risk för att de nedåtgående förhållandena kan kvarstå

Torsdag den 15 juni

 • ECB Räntebeslut

Kommentarer:

Fredag den 16 juni

 • Bank of Japans räntebeslut

Kommentarer:

 • USD/JPY: uppåtgående förhållanden kan återupptas vid en rörelse över 141.064-motståndet

Dagens ekonomiska kalender

Amerikanska Fed räntebeslut väntas idag

 • Fed förväntas lämna räntan oförändrad på 5.25%
 • Utsikterna att Fed har antytt att de kommer att genomföra en räntehöjning kan ses som att Fed är nära slutet av sin räntehöjningscykel

Tillgångar i fokus: USD valutapar, Guld/Silver, och amerikanska index; US100, SP500 och Dowjones 30

Amerikanska råoljelager på agendan idag

 • WTI Råolja ned över -3.5% under de senaste 5 dagarna, uppåtrisk för priset förutsatt att lagren faller mer än de förväntade -1,1 miljoner faten

Tillgångar i fokus: WTI råolja och Brent råolja

Screenshot 2023-06-14 123904
Källa: TradingView / J. Knobel 14 juni 2023 7:58 UTC


Kommentarer & insikter

SPX500 Index: uppåtgående förlängning i spel?

Nuvarande pris är $4 381 och har fortsatt att avancera högre i en brantare lutning (se trendlinjer i diagrammet). På mycket kort sikt (1-13 dagar) kan man inte utesluta uppåtrisk för en potentiell avancering mot zonen 4 430-4 512. Nedåtrisken verkar ligga under stödområdet på 4 290-talet.

Screenshot 2023-06-14 123949

US100 Index: utsikterna för ytterligare uppgång kvarstår

Screenshot 2023-06-14 124034

Tekniska kommentarer för US100 Index: Det aktuella indexpriset är 14 954. Indexet befinner sig i en uppåtgående trend, detta kan tekniskt stödjas av de högre toppar och högre bottnar som observerats i priset (dow-mönster i dagliga diagrammet), att priset ligger över dess långsiktiga giltiga trendlinje, liksom dess kortsiktiga giltiga trendlinje som också ligger över dess tentativa mycket kortsiktiga trendlinje (se diagram trendlinjer).

Ett starkt kortsiktigt (14-25 dagar) nyckelstöd kan ses nära 14 305, medan utsikterna för en ytterligare prisuppgång mot 15 435-området inte kan uteslutas förutsatt att priset kan hållas över 14 305-stödet.

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat.