expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Marknadsinsikter

Europeiska aktier närmar sig 16 års-toppnivåer

Daily insight

European stocks approaching 16 year highs

Om marknaden

  • EU Stocks 50 Index har stigit med 30% under de senaste sex månaderna i takt med att räntorna närmar sig det "normala"
  • Marknadens förväntningar på att Europeiska centralbankens (ECB) räntor "toppar" runt 4.25% kan bidra till att driva upp priserna på de europeiska aktiemarknaderna
  • ECB kan positionera sig för ytterligare tre räntehöjningar, med början nästa månad i maj 2023 med +0.25%, juni +0.25% och juli +0.25%
  • En ECB-ränta på 4.25% ser mycket mer "normal" ut än den tidigare perioden med negativa räntor.

EU Stocks 50 Index tekniska kommentarer:

EU Stocks 50 Index technical commentary:

EU Stocks 50 Index (veckovist diagram) ligger kvar i en kortsiktig uppgångstrend (26-49 dagar) Högre toppar och lägre dalar på priset under flera månader indikerar en uppgångstrend med Dow-mönster, momentumanalysen är uppåtgående eftersom både 6 veckors och 13 veckors indikatorerna för förändringshastighet (Rate of Change) ligger över sina respektive nollinjer; analysen av det glidande medelvärdet är uppåtgående eftersom det nuvarande priset ligger över de 13 och 26 veckors glidande medelvärdena. Utsikterna på uppsidan för en ytterligare ökning mot 4 520 kan inte uteslutas, medan nedåtrisk ses under det lägre stödet 4 160 (se diagram).


Dagens ekonomiska kalender

Today’s economic calendar

Rapportsäsong:

På agendan i dag:

On deck today:

På agenda i morgon (Tisdag 18, 2023):

On deck tomorrow (Tuesday 18th, 2023):


Tekniska kommentarer

Silver fortsätter i en uppåtgående trend

Silver price remains in an uptrend

  • Silver: Prisbrytningen över det viktiga motståndet vid $24.60 ger stöd för att återuppta uppåttrenden från mars 2023; en eventuell "tillbakadragning" i priset kan ses som "korrigerande"; en förlängning uppåt mot $26.72 är fortfarande möjlig, medan nedåtrisken ses under det lägre stödet vid $22.24.

German Dax testar nyckelmotstånd:

German Germany 40 testing key resistance:

  • German Germany 40 Index: Nuvarande pris testar nyckelmotståndet nära 15 930-området, om priset kan "bryta" över 15 930-området kan man inte utesluta en ytterligare prisuppgång mot 16 990-17 000 (runda tal). Nedåtrisk upptäckt under stödet 15 313.

Dra nytta av volatiliteten på aktiemarknaderna

Ta en position på rörliga aktiekurser. Missa aldrig ett tillfälle.

Bli Medlem

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat.