expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

71% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

CFD handel

Hur man blir en handlare: steg

Hur man blir en handlare: Bild som visar en handlare som stirrar på handelsdiagram

Att bli en handlare kan verkligen vara en spännande och potentiellt lukrativ väg, men det kräver engagemang, utbildning och noggrann planering. Oavsett om du vill vara  en forex, krypto- eller aktiehandlare, här är en uppdelning av steg du kan vidta för att bli en handlare:

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem

Hur man blir en handlare - Steg

1. Förstå engagemanget:

Inse att handel inte är ett spel; det kräver seriöst engagemang och ansträngning.

2. Utbildning och kvalifikationer:

 • Akademisk väg: Ta en kandidatexamen, helst inom ett relevant område som ekonomi, matematik, statistik eller ekonomi. Efter att ha erhållit en vetenskaplig studentexamen, överväg att anmäla dig till program vid välrenommerade institutioner som ingenjörsskolor, handelshögskolor eller institut som specialiserar sig på ekonomi som en IEP. Sikta på minst en magisterexamen (bac +5) för djupare kunskaper och bättre karriärmöjligheter.
 • Praktikplatser: Sök praktikplatser i finansiella institutioner under dina studier för att få praktisk erfarenhet och branschexponering. Välj en skola som underlättar praktik som en del av sin läroplan.
 • Specialiserade kurser: Överväg ytterligare kurser eller certifieringar inom marknadsfinansiering, finansteknik, finansiell databehandling eller relaterade områden för att förbättra din kompetens och säljbarhet.
 • Språkkunskaper: Utveckla en stark kunskap i engelska, eftersom det är det primära språket som används i handelsverksamhet och kommunikation i de flesta handelsrum.

3. Alternativa vägar:

 • Självutbildning: Även om en formell utbildning är fördelaktig, är det inte ett strikt krav för att bli handlare. Med självdisciplin och beslutsamhet kan du lära dig handel självständigt genom resurser som böcker, onlinekurser och handelsgemenskaper.
 • Startkapital: Om du väljer att handla självständigt, var beredd att investera ditt eget kapital. Förstå riskerna, eftersom förluster kan påverka din finansiella stabilitet. Undvik handel med pengar som behövs för omedelbara utgifter.

4. Regelefterlevnad:

Bekanta dig med de regulatoriska kraven i din jurisdiktion. Om du tänker förvalta andras pengar kan du behöva godkännande från tillsynsorgan som till exempel Financial Markets Authority (AMF).

5. Kontinuerligt lärande och övning:

 • Strategiutveckling: Lär dig olika handelsstrategier och -tekniker som passar din handelsstil och risktolerans. Experimentera med olika tillvägagångssätt för att hitta det som fungerar bäst för dig.
 • Riskhantering: Förstå vikten av riskhantering i handel. Lär dig hur du hanterar ditt kapital på ett effektivt sätt, inklusive att sätta stop-loss-order och diversifiera dina investeringar för att minska potentiella förluster.
 • Simulering och pappershandel: Öva handel i simulerade miljöer eller genom pappershandel för att finslipa dina färdigheter utan att riskera riktiga pengar initialt.

6. Håll dig informerad och anpassa dig:

Håll dig uppdaterad med marknadstrender, nyheter och utvecklingar. Marknader är dynamiska, så var beredd att anpassa dina strategier baserat på förändrade förutsättningar.

7. Uthållighet och tålamod:

Framgång i handel sker inte över en natt. Var ihärdig, ha tålamod och lär av både framgångar och misslyckanden på vägen.

Vad studerar man för att bli handlare?

Att studera för att bli handlare innebär att man skaffar sig en omfattande förståelse för olika ämnen relaterade till finans, ekonomi och investeringsförvaltning. Här är en uppdelning av de viktigaste studieområdena:

1. Grundläggande ekonomi:

 • Finansiell analys: Lära sig att bedöma företagens ekonomiska hälsa och resultat genom att analysera finansiella rapporter, nyckeltal och andra mätvärden.
 • Företagsekonomi: Förstå företagens ekonomiska förvaltning, inklusive kapitalstruktur, investeringsbeslut och finansiell planering.
 • Investeringsbankverksamhet: Studera investeringsbankernas funktioner och aktiviteter, inklusive fusioner och förvärv, rådgivning om företagsfinansiering och försäkring av värdepapper.

2. Marknadskunskap:

 • Finansiella marknader: Utforska strukturen och hur finansmarknaderna fungerar, inklusive aktiemarknader, skuldmarknader och råvarumarknader.
 • Derivatprodukter: Förstå derivatinstrument som optioner, terminer och swappar, och deras roll i riskhantering och spekulation.
 • Valutamarknader: Lär dig om valutamarknader, valutahandelsstrategier och faktorer som påverkar växelkursrörelser.
 • Räntemarknader: Förstå ränteprodukter, avkastningskurvor och räntebärande värdepapper.

3. Riskhantering:

 • Finansiell riskhantering: Studera tekniker och metoder för att identifiera, bedöma och mildra finansiella risker såsom marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk.
 • Portföljförvaltning: Lär dig principer för konstruktion av portfolio, tillgångsallokering och portföljoptimering för att uppnå investeringsmål samtidigt som riskhanteringen hanteras.
 • Alternativa investeringar: Utforska icke-traditionella investeringsstrategier och tillgångsklasser som hedgefonder, private equity, fastigheter och råvaror.

4. Regelverk:

Förstå regelverk som styr finansiella marknader och institutioner, inklusive värdepappersregleringar, banklagar och efterlevnadskrav.

5. Specialiserade ämnen:

 • Finansiell kommunikation: Lära sig effektiva kommunikationsfärdigheter för att förmedla finansiell information till olika intressenter.
 • Strukturerad finansiering: Studera komplexa finansiella strukturer och arrangemang, inklusive värdepapperisering, strukturerade produkter och projektfinansiering.
 • Arbitragefond: Utforskar arbitragestrategier och tekniker för att utnyttja prisineffektivitet på finansmarknaderna.

6. Ekonomi och makromiljö:

 • Ekonomi: Förstå makroekonomiska principer och teorier, inklusive faktorer som påverkar ekonomisk tillväxt, inflation och penningpolitik.
 • Tillämpad ekonomi: Tillämpa teoretisk kunskap på verkliga scenarier genom fallstudier, simuleringar och praktiska övningar.
Vad är din tradingstil?
Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.
Ta ett Quiz

Sammanfattning

Kom ihåg att det tar tid, ansträngning och kontinuerligt lärande att bli en framgångsrik handlare. Håll fokus på dina mål och förbli disciplinerad i din strategi för handel. 

Älskade innehållet? Bli en handlare med Skilling idag och få tillgång till 1200+ globala tillgångar att handla och njuta av låga avgifter.

Tidigare resultat garanterar eller förutsäger inte framtida resultat. Den här artikeln tillhandahålls för allmän information och utgör inte investeringsrådgivning. Observera att Skilling för närvarande endast erbjuder CFDs.

Upplev Skillings prisbelönta plattform
Prova någon av Skillings handelsplattformar på följande enheter: Webben, Android eller iOS.
Bli Medlem
Vad är din tradingstil?
Oavsett spelplan är det första steget till framgång att känna till din stil.
Ta ett Quiz