CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

Tillsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under CIF-licens nr 357/18

Fortsätt
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd är auktoriserad och reglerad av Financial Services Authority (FSA) under licensnummer SD042

Fortsätt

Awesome Oscillator

Indikatorn med det intressanta namnet Awesome Oscillator (AO) skapades av analytikern Bill Williams och används för att mäta marknadsmomentum. Den gör det genom att räkna ut skillnaden mellan en 34-perioders och fem-perioders glidande medelvärlden. Att jämföra två rörliga medelvärden är ganska vanligt, men grejen med Awesome Oscillator är att de rörliga medelvärdena beräknas på medelpunkten av stapeln istället för stängningspriset. På grund av dess natur så har Awesome Oscillator värden som fluktuerar över och under nollstrecket. Till skillnaden från den stokastiska indikatorn t.ex. som har värden från +100 till -100, så är Awesome Oscillator gränslös.

Röda och gröna staplar

Värden skapade genom att beräkna skillnaden mellan ett 34-perioders och ett fem-perioders glidande medelvärde (SMA) är avsatta som ett histogram med röda och gröna staplar. En stapel är grön när värdet är högre än föregående stapel. En röd stapel anger att stapeln är lägre än den tidigare stapeln. När AO-indikatorn är ovanför noll-linjen, trendar korttidsperioden lägre än långtidsperioden.


Strategier för Awesome Oscillator

Det finns tre möjliga strategier baserade på denna indikator:

För att gå långt, dvs köpa.

  1. Tefat - vi använder det här begreppet när histogrammet (stapeldiagrammet) är över noll och diagrammet har vänt riktning från en nedgående till en uppåtgående trend. För att ett tefat ska uppstå, i vilka tre staplar som helst, ska den andra stapeln vara lägre än den första och röd och den tredje stapeln vara högre än den andra och grön.
  2. Noll-linjekorsning - det här sker när histogrammet korsar över noll-linjen. En konsekutiv rad av två eller fler gröna staplar kan vara smart att invänta som bekräftelse.
  3. Twin peaks - det här är när staplarna går nedanför noll och det sker två dalar från OA-indikatorn och den andra dalen är lägre än den första. Histogramstapeln efter den andra dalen ska vara grön.

För att gå kort, dvs sälja.

  1. Tefat - vi använder det här begreppet när histogrammet (stapeldiagrammet) är under noll och diagrammet har vänt riktning från en uppåtgående till en nedgående trend. För att ett tefat ska uppstå, i vilka tre staplar som helst, ska den andra stapeln vara högre än den första och grön och den tredje stapeln vara lägre än den andra och röd.
  2. Noll-linjekorsning - det här sker när histogrammet korsar över noll-linjen. En konsekutiv rad av två eller fler röda staplar kan vara smart att invänta som bekräftelse.
  3. Twin peaks - det här är när staplarna går ovanför noll och det sker två toppar från OA-indikatorn och den andra toppen är lägre än den första. Histogramstapeln efter den andra toppen ska vara röd.

Skilling sammanfattning

Indikatorn Awesome Oscillator är en momentumsindikator och kommer att tilltala en del traders eftersom den är lätt att visualisera (med histogrammet). Det finns tre specifika strategier som du kan använda dig av när du använder AO-indikatorn. Om du gillar att handla med histogram så kan Awesome Oscillator vara en indikator för dig.