CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 76% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 76% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

Tillsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under CIF-licens nr 357/18

Fortsätt
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd är auktoriserad och reglerad av Financial Services Authority (FSA) under licensnummer SD042

Fortsätt

Glidande medelvärdesramar

Glidande medelvärdesramar är en procentbaserad indikator som placerar band över och under ett glidande medelvärde. MA kan baseras på öppningspriset, stängningspriset, högsta eller lägsta noteringen med hjälp av antingen enkla eller glidande medelvärden. Varje ram kan sedan ställas in på samma procentsats, över eller under det glidande medelvärdet, så att de visuella linjerna skapar parallella band som sedan följer price action. Om du gillar att använda glidande medelvärden kan det här vara en mer avancerad teknik för dig att överväga att använda. Dessutom är glidande medelvärdesramar inte bara en trendföljande indikator, då ramarna också kan visa på överköpta och översålda nivåer – vilket kan ge potentiella inträdes- eller utträdessignaler.

Indikatorn består av två delar:

  • Glidande medelvärde: Vi kan justera det glidande medelvärdet så att det kan baseras på öppnings- eller stängningspriser eller på högsta eller lägsta noteringar (och antingen enkelt eller exponentiellt)
  • Övre och nedre band: Det glidande medelvärdet minus/plus, beroende på sidan, av den användardefinierade procentsatsen.


Beräkningen av glidande medelvärden är enkel; den väger varje datapunkt (priser) och väljer antalet tidsperioder (som standard är det 14) för det glidande medelvärdet. För att skapa ramindikatorn kommer beräkningen att kompletteras med en procentsats som kommer att visas som två skiftande linjer i diagrammet.

Eftersom priserna på instrumenten tenderar att hålla sig inom intervallet som representeras av en ram, är teorin att de kommer att fortsätta studsa mellan det övre och nedre tröskelvärdet, vilket ger handlaren bra signaler för att köpa och sälja (om du vet att marknaden är överköpt och sannolikt kommer att gå ned vill du naturligtvis sälja, och vice versa).

Skilling sammanfattning

Om du gillar att använda glidande medelvärden, så ska du definitivt utforska glidande medelvärdesramar. De erbjuder en något mer avancerad metod för att ge handelssignaler än bara traditionella glidande medelvärden – så om du är en trendföljande handlare kan de vara till stor hjälp.

Important notice

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in the scope of (among others) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
By continuing you acknowledge to view the content provided by Skilling (Seychelles) Limited, which is authorised and regulated by Seychelles Financial Supervisory Authority, and that your decision was made independently and at your exclusive initiative and no solicitation or recommendation has been made by Skilling or any other entity within the group.

Continue

Important notice

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in the scope of (among others) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
By continuing you acknowledge to view the content provided by Skilling (Seychelles) Limited, which is authorised and regulated by Seychelles Financial Supervisory Authority, and that your decision was made independently and at your exclusive initiative and no solicitation or recommendation has been made by Skilling or any other entity within the group.

Continue