CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

Tillsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under CIF-licens nr 357/18

Fortsätt
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd är auktoriserad och reglerad av Financial Services Authority (FSA) under licensnummer SD042

Fortsätt

Stöd- och motståndsnivåer

Marknaden drivs av tillgång och efterfrågan. På så vis går det att se nivåer där balansen mellan säljare och köpare skiftar. Dessa nivåer kan agera som stödnivå eller motståndsnivå. De representerar punkter där köp- och säljkrafterna möts och verkar vara i balans.

Stöd

Stödnivå är en nivå där priset inte verkar kunna sjunka lägre och efterfrågan tros vara stark nog att upprätthålla priset. Det är en linje som ligger under de huvudsakliga bottnarna.

Motstånd

Motståndsnivå är när priset inte tycks stiga över nivån för att tillgången är stark nog att kunna upprätthålla priset på den nivån. Det är linjen som ligger över de huvudsakliga topparna i diagrammet.

Du kan se dessa genom att använda pivotpunkter, glidande medelvärde eller vanligast är att titta på nivåer där priset tidigare har haft svårt att bryta igenom nivåerna.

Tolkning av stöd- och motståndsnivåer

Generellt kan man säga att ju mer stöd- eller motståndsnivåer testas, dvs blir studsade mot eller ifrån, desto viktigare blir de.

Låt oss titta närmare på psykologin bakom stöd och motstånd. Traders som håller en lång position (dvs köp) och väntar en prisökning, kan tänkas placera en ny order om priset faller tillbaka till samma stödnivå. Traders som har en kort position (dvs sälj) kan tänkas köpa för att täcka upp sin position vid samma stödnivå.

Tänk på att om de flesta på marknaden faktiskt köper på den här nivån, kommer priserna studsa från stödnivån.

Naturligtvis kan precis motsatt scenario inträffa. Om priset bryter igenom stödnivån så blir den automatiskt en motståndsnivå istället och en ny stödnivå bildas. Traders med långa positioner kommer att vänta på att priserna ska stiga tillbaka till den tidigare stödnivån. De med korta positioner kommer istället att ta nya positioner vid den nya motståndsnivån.

Viktiga indikatorer

Stöd och motstånd är två mycket viktiga nivåer när det gäller att identifiera en trend. En  uppåtgående trend tenderar att bryta igenom tidigare motståndsnivåer för att göra högre toppar medan en nedåtgående trend kommer att bryta igenom tidigare stödnivåer för att göra lägre dalar.

När stödlinjen som går under de senaste bottnarna bryts i en uppåtgående trend, betyder det att trenden håller på att försvagas och kan väntas vända. Likaså, när motståndslinjen över de högsta topparna bryts i en nedåtgående trend, så är trenden vikande och ett trendbrott kan inträffa. När en stöd eller motståndslinje bryts så byter de ofta roller för kommande prisrörelser. En motståndslinje som bryts blir en ny stödlinje och tvärtom.