CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 76% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 76% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

Tillsynsmyndighet:

×
CySEC

Skilling Ltd regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under CIF-licens nr 357/18

Fortsätt
FSA

Skilling (Seychelles) Ltd är auktoriserad och reglerad av Financial Services Authority (FSA) under licensnummer SD042

Fortsätt

Vad är makroekonomisk data?

Makroekonomisk data är en blandning av statistik och analys som hjälper till att införskaffa och utvärdera information gällande den allmänna ekonomiska situationen. Den här typen av information tas ofta fram av statistikbyråer, statliga organisationer och ekonomiska institut, den presenteras dagligen, veckovis eller månadsvis.

Här är några indikatorer som är bra att hålla koll på innan du fattar dina trading beslut.

1. Räntor

Det finns flera olika men den viktigaste är styrräntan även kallad reporäntan, den bestämmer räntan för vanliga banker som lånar pengar av centralbanken. Styrräntan kan ses som ett riktmärke för övriga räntor och påverkar inflation och ekonomisk tillväxt.

2. Sysselsättning

Sysselsättningsstatistik mäter hur många som är sysselsatta. Den viktigaste statistiken är över arbetslöshet. I USA kallas arbetslöshetsstatistik för Non-Farm Payroll (N.F.P), det är en viktig rapport som släpps månadsvis och som kan  påverka marknaderna.

3. BNP

Bruttonationalprodukt representerar det totala värdet av varor och tjänster som produceras under en viss period. BNP är ett viktigt mått på hur bra det går för ett land.

4. Inflation

Det finns många sätt att mäta inflation på, det mest kända är konsumentprisindex (KPI) som mäter förändringar av priset på konsumtionsvaror och tjänster som förvärvas av hushållen.

5. Detaljhandel

Siffror från detaljhandeln visar försäljningen av konsumtionshandel och dagligvaror. Detaljhandelsförsäljning hjälper till att bestämma efterfrågan i ett land och bevakas noga.

6. Övriga områden

Övriga områden kan vara sektorer som tillverkningsindustri eller konstruktion. Dessa är viktiga eftersom ett lands ekonomi beror på flera olika sektorer.

7. Handelsbalans

Handelsbalansen är i grunden skillnaden mellan export och import av varor, som visar handelsöverskott (mer pengar som kommer in i landet) eller handelsunderskott (mer pengar går ut ur landet).
Det är viktigt att betona att man kan förvänta sig mer volatilitet i sina respektive marknader efter (eller ibland till och med innan) information om dessa indikatorer släpps. 

Important notice

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in the scope of (among others) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
By continuing you acknowledge to view the content provided by Skilling (Seychelles) Limited, which is authorised and regulated by Seychelles Financial Supervisory Authority, and that your decision was made independently and at your exclusive initiative and no solicitation or recommendation has been made by Skilling or any other entity within the group.

Continue

Important notice

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in the scope of (among others) the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II.
By continuing you acknowledge to view the content provided by Skilling (Seychelles) Limited, which is authorised and regulated by Seychelles Financial Supervisory Authority, and that your decision was made independently and at your exclusive initiative and no solicitation or recommendation has been made by Skilling or any other entity within the group.

Continue