Instytucja regulująca:

×
CySEC

Skilling Ltd jest regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) na podstawie licnencji CIF nr 357/18

Kontynuuj
FSA

Skilling (Sechelles) Ltd jest regulowany przez Urząd Usług Finansowych (FSA) na podstawie licnencji nr SD042

Kontynuuj

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy z powodu zastosowania dźwigni finansowej. 69.53% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy z powodu zastosowania dźwigni finansowej. 69.53% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Uzyskaj status elektywnego klienta profesjonalnego

Jeśli spełniasz dwa z poniższych wymagań, możesz kwalifikować się jako elektywny klient profesjonalny.

Wielkość obrotu i wolumen

Dokonywałeś transakcji znacznych rozmiarów na rynku Forex/CFD lub innymi lewarowanymi produktami (np. indeksami, akcjami, kontraktami spot na Forex, kontraktami futures, opcjami, innymi instrumentami pochodnymi itp.) ze średnią częstotliwością 10 transakcji na kwartał przez ostatnie cztery kwartały (w Skilling i/lub u innego usługodawcy).

Za transakcje znacznych rozmiarów rozumie się transakcje o wartości nominalnej 10 000 € w przypadku akcji oraz 50 000 € w przypadku walut, indeksów i towarów, lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie.

Rozmiar portfela inwestycyjnego

Rozmiar Twojego portfela instrumentów finansowych, określony jako zdeponowane środki pieniężne oraz instrumenty finansowe, przekracza 500 000 € (lub równowartość tej kwoty w Twojej lokalnej walucie).

 • Przykłady akceptowanych oszczędności i inwestycji:
  Oszczędności gotówkowe, portfel akcji, akcje i udziały ISA, rachunki handlowe, fundusze inwestycyjne, SIPP (z wyłączeniem instrumentów niefinansowych).
 • Przykłady nieakceptowanych oszczędności i inwestycji:
  Emerytura firmowa, aktywa niezbywalne, nieruchomości, luksusowe samochody, biżuteria.

Pracowałeś w branży finansowej

Akceptowane dokumenty: list referencyjny, CV. Możemy poprosić Cię o szczegółowe informacje na temat Twojego stanowiska i sposobu, w jaki praca na nim wyposażyła Cię w niezbędną wiedzą i doświadczenie. Jeśli okaże się to konieczne, możemy poprosić Cię również o udowodnienie powyższych informacji.

Wyższa dźwignia

Zostań elektywnym klientem profesjonalnym, aby skorzystać z niższych depozytów zabezpieczających i
znieść środki ochronne ustanowione dla klientów detalicznych

Klasa aktywów Klienci profesjonalni Skilling Klienci detaliczni Skilling
Pary walutowe (główne) 0,5% 1:200 3,33% 1:30
Pary walutowe (krzyżowe) 1.0 % 1:100 5.0 % 1:20
Indeksy (główne) 0,5% 1:100 5,0% 1:20
Złoto 1,0% 1:100 5,0% 1:20
Akcje 10,0% 1:10 20.0% 1:5
Towary 2,0% 1:50 10,0% 1:10
Kryptowaluty 50,0% 1:2 50,0% 1:2

Środki ochronne, z których zrezygnujesz

 • Ograniczenia dźwigni obowiązujące klientów detalicznych nie obowiązują klientów profesjonalnych. Miej na uwadze, że wyższa dźwignia oznacza większe ryzyko
 • Ochrona przed ujemnym saldem nie obejmuje klientów profesjonalnych
 • Zapewnienie znacznej ochrony inwestorów w związku z marketingiem, dystrybucją i sprzedażą kontraktów CFD może nie mieć zastosowania
 • Kompensacja z ICF nie obejmuje klientów profesjonalnych
 • Klienci profesjonalni mają prawo do poproszenia o zaklasyfikowanie jako klientów detalicznych w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony. Nie jesteśmy zobowiązani do traktowania klienta w ten sposób, o ile nie zażąda on wyższego poziomu ochrony

Złóż wniosek o status klienta profesjonalnego

 • Załóż konto SVG

  Załóż konto

  Po prostu weź link i umieść go na dowolnym dostępnym Ci medium internetowym.

 • Karty SVG

  Wypełnij formularz

  Dzięki naszemu łatwemu procesowi wdrażania klient może zakwalifikować się w kilka minut.

 • Rakieta SVG

  Prześlij go

  Prześlij formularz i dokumenty uzupełniające na adres [email protected]