expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Variable kostnader: mening, kalkyle

Variable kostnader: Dokument som viser hvordan man beregner variable kostnader

Innen finans og handel, er det viktig å forstå kostnadene for å lykkes. Blant disse skiller variable kostnader seg ut som en nøkkelfaktor som kan påvirke en næringsdrivendes beslutningsprosess. Denne artikkelen undersøker variable kostnader, deres ulike typer, hvordan de kan beregnes, og hvorfor de er viktige for handelsmenn.

Opplev spenningen med å trade NZDJPY
Trade NZDJPY med null kurtasje og null markup,
15. April - 19. April | mellom 00:00 og 21:00 UTC.
Trade nå

Hva er variable kostnader?

Variable kostnader er utgifter som endres i forhold til aktiviteten til en virksomhet. I handel er dette kostnader som svinger med handelsvolumet. I motsetning til faste kostnader, som forblir konstante uavhengig av produksjon, varierer variable kostnader med produksjonen eller forretningsaktivitetsnivået.

For tradere kan variable kostnader inkludere transaksjonsgebyrer, provisjoner og kostnaden for solgte varer (COGS) hvis de er involvert i handel med fysiske varer. Disse kostnadene er direkte knyttet til nivået av handelsaktivitet; jo flere handler du utfører, desto høyere blir de variable kostnadene.

Typer variable kostnader i handel

Variable kostnader i handel kan kategoriseres i flere typer:

  1. Transaksjonsgebyrer: Dette er gebyrer pålagt av et meglerhus for å håndtere kjøp eller salg av verdipapirer. De kan variere avhengig av transaksjonens type og størrelse.
  2. Kommisjoner: Mange meglere tjener seg gjennom provisjoner, som er gebyrer som betales til en megler for å utføre en handel, basert på antall aksjer, obligasjoner eller kontrakter som handles.
  3. Spreadkostnader: Spreaden er differansen mellom budet og prisantydningen på et verdipapir. Aktive tradere må overvinne spredningen for å gå inn i en lønnsom posisjon.
  4. Slipage: Dette refererer til forskjellen mellom forventet pris på en handel og prisen som handelen utføres til. Utglidning oppstår ofte i perioder med høyere volatilitet.
  5. Renteutgifter: For handelsmenn som låner kapital for å handle, kan renteutgifter betraktes som en variabel kostnad da de vil øke med mengden lånte penger.

Hvordan beregne variable kostnader

Å beregne variable kostnader er enkelt: oppsummer alle kostnader som varierer med handelsaktivitet. For eksempel, hvis en trader betaler en provisjon på $1 per handel og utfører 100 handler, er den totale provisjonskostnaden $100.

Her er en enkel formel for å beregne variable kostnader (VC):

VC = QuantityofTrades(Q) × Variable CostperTrade(VCT)

Dersom en næringsdrivende har ekstra variable kostnader, som for eksempel utglidning og renteutgifter, bør disse legges til provisjonskostnadene for å få de totale variable kostnadene.

Hvorfor de er viktige for handelsmenn

Å forstå og administrere variable kostnader er viktig for traders av flere grunner:

  1. Lønnsomhet: Variable kostnader påvirker direkte en næringsdrivendes lønnsomhet. Jo høyere de variable kostnadene er, desto lavere blir nettoresultatet fra handelsaktiviteter.
  2. Prisstrategi: For råvarehandlere er det viktig å forstå variable kostnader for å sette riktig pris på varer. Det sikrer at prisen dekker alle kostnader og inkluderer en fortjenestemargin.
  3. Kostnadskontroll: Ved å overvåke variable kostnader, kan tradere identifisere områder hvor de kan redusere utgiftene, for eksempel å forhandle om lavere provisjonssatser eller velge en mer kostnadseffektiv handelsplattform.
  4. Break-Even-analyse: Traders kan bruke variable kostnader i break-even-analyse for å bestemme antall handler eller volumer de må oppnå for å dekke alle kostnadene.
  5. Risikostyring: Å kjenne til de variable kostnadene hjelper tradere med å administrere risiko ved å sette mer nøyaktige stop-loss-ordrer og fortjenestemål.
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Sammendrag

Variable kostnader er et betydelig aspekt ved handel som kan påvirke en traders bunnlinje. Ved å forstå typene variable kostnader, hvordan de beregner dem og deres betydning, kan handelsmenn ta mer informerte beslutninger, kontrollere kostnadene og forbedre deres avkastning på investeringen. Som med alle aspekter av handel, kan grundig analyse og styring av variable kostnader føre til en mer vellykket handelsstrategi og økonomisk resultat.

Tidligere resultater garanterer eller forutsier ikke fremtidig ytelse. Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Opplev spenningen med å trade NZDJPY
Trade NZDJPY med null kurtasje og null markup,
15. April - 19. April | mellom 00:00 og 21:00 UTC.
Trade nå
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto