expand/collapse risk warning

CFDer innebærer høy risiko for tap på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper. Du bør forstå hvordan CFDer fungerer og risikoen for å tape pengene dine.

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. 71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta den store risikoen for å tape pengene dine.

71% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler CFDer med denne tilbyderen.

Handelsvilkår

Free float forklart

Free float: Blå og gul blokk puslespill med gratis float.

Free float er et begrep som resonerer dypt i finansmarkedene, og fungerer som en avgjørende beregning for både investorer, analytikere og markedsdeltakere. Det gir verdifull innsikt i et selskaps aksjetilgjengelighet og dets potensielle volatilitet og likviditet i markedet.

Denne artikkelen fokuserer på betydningen av fri flyt, dens beregningsmetode og dens betydelige innvirkning på aksjeindekser og markedsverdi. Vi vil også utforske fordelene og ulempene med free float, og tilby en forståelse som hjelper deg med å ta informerte investeringsbeslutninger.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Åpne konto

Free float betydning & eksempel

Free float, en nøkkelberegning i aksjemarkedet, indikerer antall aksjer i et selskap som er lett tilgjengelig for handel av allmennheten. Dette tallet ekskluderer aksjer som eies av interessenter, promotører og myndigheter, som ikke omsettes fritt i det åpne markedet. Å forstå free float er viktig for investorer, da det gir innsikt i en aksjes likviditet og potensielle volatilitet.

Eksempel: Tenk på det hypotetiske scenariet til SolarTech Innovations, et ledende selskap innen fornybar energi. SolarTech Innovations har utstedt totalt 10 millioner aksjer. Imidlertid er ikke alle disse aksjene tilgjengelige for offentlig handel. Fordelingen er som følger:

  • Totalt utstedte aksjer: 10 millioner aksjer
  • Insidereide aksjer: 2 millioner aksjer (eid av selskapets ledere og styremedlemmer, med restriksjoner på salg)
  • Statlige aksjer: 1 million aksjer (holdt som en del av en strategisk investering av regjeringen, med salgsbegrensninger)
  • Ansattes aksjeopsjonsplan (ESOP) aksjer: 500 000 aksjer (tildelt til ansatte, men ennå ikke opptjent eller tilgjengelig for salg)

For å beregne SolarTech Innovations 'fri flyt, trekker vi de totale begrensede aksjene fra de totale utstedte aksjene:

Free float = Totalt antall utstedte aksjer − (Insider-eide aksjer + statlige aksjer + ESOP-aksjer)

Fri flyt = 10 000 000 − ( 2 000 000 + 1 000 000 + 500 000 )

Fritt flyt = 6 500 000 aksjer

Derfor består SolarTech Innovations' free float av 6,5 millioner aksjer, som representerer den delen av selskapets egenkapital som er fritt omsettelig i aksjemarkedet. Dette tallet er viktig for investorer og analytikere, siden det påvirker selskapets likviditet, markedsvolatilitet og vekting i markedsindekser.

En høyere fri flyt indikerer vanligvis større likviditet, slik at investorer kan kjøpe og selge aksjer med mindre innvirkning på aksjekursen. Omvendt kan et lavere friflyt føre til høyere volatilitet på grunn av det begrensede antallet aksjer tilgjengelig for handel.

Dette eksemplet illustrerer viktigheten av fri flyt for å evaluere et selskaps aksjer for investering. Ved å forstå komponentene som begrenser visse aksjer fra å bli fritt omsatt, kan investorer ta mer informerte beslutninger om likviditeten og potensielle prisbevegelser til en aksje.

Gratis flyt beregning

Beregningen av fri flyt er enkel, men likevel viktig for å forstå markedsdynamikken. Det innebærer å trekke antall bundne aksjer fra det totale antallet utestående aksjer. Formelen er:

Free float = totalt utestående aksjer − bundne aksjer

Denne beregningen hjelper til med å vurdere et selskaps markedslikviditet og brukes ofte av børser for å bestemme vekten av en aksje i indekser.

Effekten av fri flyt på indekser og markedsverdi

Den frie flyten til et selskap påvirker ikke bare aksjens likviditet og volatilitet, men spiller også en betydelig rolle i dets markedsverdi og posisjonering innenfor markedsindekser. Markedsverdi beregnes som aksjekurs multiplisert med totalt antall utestående aksjer.

For indeksberegning bruker imidlertid mange aksjeindekser friflyt-justert markedsverdi for bedre å reflektere markedsdynamikken.

Markedsverdi vs. fri flytende markedsverdi:

  • Tradisjonell markedsverdi: Beregnes ved å bruke totalt antall utestående aksjer.
  • Friflytende markedsverdi: Beregnes ved å bruke bare aksjene som er tilgjengelig for offentlig handel.

Eksempel: Tenk på et selskap, EcoPower Energy, med totalt 20 millioner utestående aksjer og en gjeldende aksjekurs på $50. Imidlertid er kun 12 millioner av disse aksjene tilgjengelige for handel (free float).

  • Tradisjonell markedsverdi: $50 * 20 millioner = $1 milliard
  • Fri flytende markedsverdi: $50 * 12 millioner = $600 millioner

Innvirkning på indekser:

Aksjeindekser, som DAX i Tyskland eller S&P 500 i USA, bruker fri flytende markedsverdi for å bestemme et selskaps vekt i indeksen. Denne tilnærmingen sikrer at indeksen mer nøyaktig representerer den delen av selskapet som investorer kan handle, i stedet for å bli skjev av store beholdninger som ikke er tilgjengelige for offentlig handel.

Eksempel: Anta at EcoPower Energy er en bestanddel av GreenTech 100-indeksen. Indeksberegningen bruker fri flytende markedsverdi for å sikre at selskaper med en høyere andel av sine aksjer tilgjengelig for offentlig handel får større innflytelse på indeksbevegelsen.

Derfor vil EcoPowers innvirkning på GreenTech 100-indeksen være basert på dens frie markedsverdi på 600 millioner dollar, ikke den totale markedsverdien på 1 milliard dollar. Dette reduserer innflytelsen fra store aksjonærer og gir en mer nøyaktig representasjon av markedets bevegelser og investorsentiment.

Konklusjon:

Bruken av fri flyt ved beregning av markedsverdi og indeksvekter er et avgjørende aspekt ved moderne finansmarkeder. Det sikrer at indeksene gjenspeiler den sanne likviditeten i markedet og at investorene har en klar forståelse av en aksjes volatilitet og handelsdynamikk. Ved å fokusere på aksjene som faktisk er tilgjengelige for handel, kan investorer og analytikere ta mer informerte beslutninger og få en bedre forståelse av markedstrender.

Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Åpne konto

Vanlige spørsmål

1. Hva er free float?

Free float refererer til aksjer i et selskap tilgjengelig for handel av allmennheten, unntatt aksjer som eies av innsidere og store aksjonærer.

2. Hvorfor er fri flyt viktig?

Det påvirker en aksjes likviditet, volatilitet og vekting i markedsindekser, og gir innsikt i aksjens sanne markedsbevegelsespotensial.

3. Hvordan påvirker free float aksjeindeksene?

Indeksene bruker fri flyt for å sikre at deres bevegelser kun reflekterer den omsettelige delen av selskapers aksjer, og gir en mer nøyaktig markedsrepresentasjon.

4. Kan friflytprosenten endres?

Ja, friflytsprosenten kan endres på grunn av handlinger som tilbakekjøp av aksjer, ytterligere utstedelse av aksjer eller endringer i beholdningen til store aksjonærer.

Denne artikkelen tilbys for generell informasjon og utgjør ikke investeringsråd. Vær oppmerksom på at Skilling for øyeblikket bare tilbyr CFDs.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Åpne konto